Shared - INT_HTML_CONTENT

Home > Tjänster och verksamhet > Global Workplace Solutions

Shared - INT_HTML_CONTENT

Global Workplace Solutions

Vi är en av världens ledande fastighetsrådgivare för hyresgäster och egenanvändare av kommersiella fastigheter.

Integrerad Facility Management

GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS

Vi är övertygade om att arbetsplatsen kan utgöra konkurrensfördelar för våra kunder. Produktivitet, tillförlitlighet, engagemang, säkerhet, varumärke – arbetsplatsen möjliggör lönsamhet för företag oavsett om det gäller kontor, handel, laboratorier, produktion eller virtuella miljöer. På CBRE Global Workplace Solutions är vi specialiserade på leda och  utveckla alla typer av arbetsplatser. 

Vår IFM-verksamhet

CBRE Global Workplace Solutions är globalt ledande inom integrerad facility management. Vi ansvarar för ledning och utveckling av stora och komplexa arbetsplatser, säkerställer optimal energiförbrukning och skapar gröna lösningar. Varje dag arbetar våra ca 250 engagerade medarbetare i Sverige med att driva och förnya arbetsplatser. Många av världens största företag litar på oss som deras IFM-outsourcingpartner - några i över 25 år. Varför? Eftersom vi arbetar för deras bästa, som en integrerad, strategisk partner.

Vi erbjuder:

Förutsägbara kostnader, minskad risk och ökad tillförlitlighet genom expertis inom ett antal olika områden såsom:

  • Hyresrådgivning  & transaktioner
  • Facility management inklusive teknisk drift och underhåll, receptioner, catering, lokalvård, post & gods, säkerhet, skadedjurskontroll och utomhusskötsel mm
  • Kritiska miljöer - inklusive datacenter, laboratorier och produktionsmiljöer
  • Projektledning
  • Strategiskt inköp 
  • Energibesparingar 
  • Ledning av kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet


 

 

Nästa steg

Kontakta ossKontakta oss

Shared - INT_HTML_CONTENT

Sök efter:

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT