Shared - INT_HTML_CONTENT

Home > Tjänster och verksamhet > Capital Markets

Shared - INT_HTML_CONTENT

Capital Markets

Få ut mer av era fastighetstransaktioner

En enda liten detalj i en fastighetstransaktion kan avgöra hur lyckad er investering blir. För framgångsrika affärer krävs både hög noggrannhet och specialistkompetens i hela kedjan från marknadsinformation och analys till strategi och genomförande. Capital Markets ger er även tillgång till lång erfarenhet, internationella kontaktytor och avancerade analysinstrument.

Är era fastighetsaffärer tillräckligt effektiva?

De flesta fastighetstransaktioner är komplexa affärer med en stor mängd detaljer att bevaka och kontrollera. Det tar tid, kräver resurser och inget får lämnas åt slumpen eller gå fel.

Vi hanterar fastighetsaffären in i minsta detalj

Från övergripande lönsamhetsnivå till en liten paragraf i kontraktet, allt är lika viktigt för oss. Som fastighetskonsult tar vi ett helhetsansvar för att er affär ska bli så effektiv som möjligt. Utgångspunkten i alla projekt är att skapa mervärden.

Varje affär är unik

Vi har hanterat ett mycket stort antal fastighets- och bolagsöverlåtelser åt både svenska och internationella uppdragsgivare. Samtliga med sina specifika krav och önskemål. Det viktiga är att lösningen blir den bästa utifrån givna förutsättningar. Vi har stor erfarenhet, god marknadskännedom, bred kontaktyta både nationellt och internationellt vilket sammantaget resulterar i lyckade affärer för våra kunder.

Ett internationellt nätverk skapar större möjligheter

CBRE:s lokala kontor tillsammans med våra globala resurser identifierar de bästa affärsmöjligheterna internationellt. Vi tillhandahåller en stor mängd tjänster och har resurser från enskilda objekt till internationella portföljer. Det spelar ingen roll vilka era behov är, vårt angreppssätt är kundorienterat när vi sätter samman våra team efter våra kunders behov för att åstadkomma bästa möjliga service.

 

Nästa steg

Kontakta ossKontakta oss

Shared - INT_HTML_CONTENT

Sök efter:

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT