Asset Services

Vi tar ett helhetsansvar för förvaltningen av era fastigheter med fokus på driftnettoutveckling och nöjda hyresgäster.

Med erfarna medarbetare och marknadens bästa system erbjuder vi en förvaltning som kännetecknas av tillgänglighet, leveranssäkerhet, värdeskapande fastighetsutveckling och en passion för service.

Vårt team inom Asset Services förvaltar fastigheter om ca 35 miljoner kvm i EMEA-regionen.

Varför väljer våra kunder att arbeta med oss?

Vi ser till de små detaljerna samtidigt som vi ser hela bilden. Vårt mål är att hyresgästerna upplever att vi alltid finns till hands när de behöver oss samtidigt som vi aktivt ser till att fastigheterna genererar god avkastning med utgångspunkt i kundens investeringsstrategi.

Vårt erbjudande

Vi tillhandahåller totalförvaltning på fastighets- eller portföljnivå. Har ni endast behov av att få hjälp med vissa delar av förvaltningen så anpassar vi vårt erbjudande efter ert specifika behov.

Vi tillhandahåller följande tjänster:

 • Asset management
 • Property management
 • Teknisk förvaltning
 • Driftteknik och fastighetsskötsel
 • Ekonomisk förvaltning
 • Administrativ förvaltning
 • Uthyrning och omförhandling
 • Bolagsadministration
 • Rådgivning
 • Fastighetsutveckling
 • Due diligence
 • Energioptimering
 • OVK besiktningar
 • Teknisk projektledning

Key contacts

Sök efter:

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT