Shared - INT_HTML_CONTENT

Shared - INT_HTML_CONTENT

Industrial & Logistics

Vi förstår vikten av rätt lokal för er verksamhet

Industri och lager är en sektor inom fastigheter där det finns många intressanta aspekter att ta hänsyn till. Ofta ligger fokus på kostnadsbesparingar och att identifiera och hitta rätt hyresgäster, vars behov kan täckas av de befintliga möjligheter som fastigheten erbjuder. Ibland kan behoven och framförallt möjligheterna vara större än så.

Du som fastighetsägare kanske sitter på en guldgruva utan att veta om det. Din fastighet kanske har utvecklingspotential som ingen någonsin har tänkt på tidigare. Kanske är det inte bara besparingar som kan tjäna sitt syfte för din fastighets lönsamhet, utan utveckling av den.

Inom området Industrial & Logistics kan vi på CBRE hjälpa dig med bland annat transaktionsrådgivning, project management, projektuthyrning och nyetablering.
Vårt globala team har en djup förståelse för befintlig och ny teknik, produktionsprocesser och globala affärsmetoder. Därmed kan vi med exakthet tillgodose dina behov inom en rad olika utvecklingsområden - tillverkning, montering, forskning och utveckling samt distribution och lager. Såväl lokalt som globalt.
 
Med oss som partner kan du med framgång marknadsföra dina fastigheter till försäljning, vi kan företräda dig vid omlokaliseringar, uthyrningar och nyproduktioner. Använd våra konsulttjänster för strategisk planering, infrastrukturella förändringar och marknadsföring av spekulativa byggnader. Vi tar hand om och projektleder build-to-suit-förändringar av industri-och logistikanläggningar, tillgodoser dig med alternativa platsval samt hanterar markförvärv/dispositioner.
 
Våra strateger tillhandahåller skräddarsydda lösningar satta efter dina lokala marknadsförutsättningar. Vår up-to-date kunskap om lokala, regionala och nationella industriella marknader hjälper oss att matcha dina finansiella, operativa och kvalitativa behov med lämpliga fastighetsmöjligheter. Kort sagt – vi optimerar dina förutsättningar och ökar din lönsamhet.

Shared - INT_HTML_CONTENT

Kontakter

Shared - INT_HTML_CONTENT

Shared - INT_HTML_CONTENT

Shared - INT_HTML_CONTENT

Shared - INT_HTML_CONTENT

Magnus Pettersson

Associate Director

Magnus Pettersson

T: +46 731 498 419
magnus.pettersson@cbre.com

Sök efter:

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT