Home > Tjänster och verksamhet > Valuation Advisory

Valuation Advisory

Få ut mer av er investering med en omsorgsfull värdering

En korrekt värdering kan vara avgörande för er investering och är ett viktigt instrument vid försäljning och köp av en fastighet. Vi erbjuder en heltäckande tjänst baserad på vår breda erfarenhet och omfattande marknadskännedom. Detta gäller oavsett typ av fastighet i Sverige eller internationellt.

Hur vet ni om er fastighet är rätt värderad?

Värderingen är förmodligen en av de mer kritiska variablerna vid köp eller försäljning av en fastighet. Ni måste kunna lita på värderingen för att veta om er investering har förutsättningar att utvecklas som planerat. Med utgångspunkt i vår erfarenhet och vår kunskap så gör vi alltid vårt yttersta för att värdet skall bli rätt. 

Vi erbjuder en komplett och tillförlitlig tjänst

Vi har en omfattande värderings- och analysverksamhet där vi ger er utlåtanden, råd, utredningar etc. utifrån era behov och krav. Exempelvis:
- värdering
- fastighetsekonomisk Due Diligence
- investeringsbedömning
- marknadsanalyser
- utredningsarbete
- strategisk rådgivning
- frågor om taxering, tomträtt och arrende

Värderingen kräver precision och noggrannhet

I vårt värderingsarbete lägger vi stor vikt vid att ert beslutsunderlag ska bli så bra som möjligt. Därför utför vi värderingarna enligt de rekommendationer som Samfundet för Fastighetsekonomi antagit. Vår stora erfarenhetsbank och omfattande marknadskännedom ligger till grund för värderings- och analysarbetet. Med hjälp av våra ständigt uppdaterade marknadsdatabaser och våra specialisters kompetens gör vi värderingar av de flesta typer av fastigheter och projekt som Köpcentrum, hotell, kontors-, bostads-, industri- och butiksfastigheter.
Våra kunder utgörs av ett flertal svenska och internationella banker, fastighetsbolag, hotellkedjor, investeringsfonder, försäkringsbolag och privatpersoner.

Värdering internationellt

I Sverige är vi representerade i Stockholm och Göteborg. Vi samordnar uppdrag lokalt och i Norden. Marknadskännedomen på de olika marknaderna svarar våra lokala kontor i respektive land för. Vid uppdrag omfattande flera länder i Europa och övriga världen är Värdering- och Analaysavdelningen i London samordnare och uppdragen utförs enligt Rics standard.

Fastighetsekonomisk Due Diligence

En fastighetsekonomisk Due Diligence-process påbörjas oftast i samband med ett övertagande av ett företag, rörelse eller fastighet. DD-processen innebär en kontroll och genomlysning av fastighetsekonomiska faktorer som är relaterade till affären och väsentliga för dess genomförande, dvs en kvalitetssäkringsprocess.

Fastighetstaxering samt frågor angående mark och tomträttsavgälder

Vi tar ett helhetsansvar för ert företags fastighetstaxering och frågor angående mark och tomträttsavgälder och svarar även för alla kontakter med berörda myndigheter.

 

Nästa steg

Kontakta ossKontakta oss

Sök efter:

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT

Shared - WEB_QUICK_LINKS_CONTENT