CBRE är den ledande leverantören av energi- och hållbarhetsexpertis i EMEA-området och stödjer investerare, användare och utvecklare. Vi hjälper våra kunder att förstå äganderättslagstiftningen, reducera operativa kostnader, förbättra energieffektiviteten, förvalta varumärke och rykte, minska risker samt skapa mer produktiva och hälsosamma arbetsmiljöer.

Genom en holistisk syn på hållbarhet inom företag utvecklar vårt team strategier som inte bara minskar koldioxidavtrycket utan också skapar långsiktiga fördelar och värde i din verksamhet. 

Som världens främsta leverantör av kommersiella fastighetstjänster skiljer vi oss från andra energi- och hållbarhetsrådgivare. Vår omfattande kunskap och erfarenhet av byggnads- och fastighetsförvaltning ger oss ett unikt fastighetsfokus som gör det möjligt för oss att snabbt förstå dina exakta behov och tillhandahålla kreativa, praktiska och hållbara fastighetslösningar. 

Globalt sett har vi över 250 energi- och hållbarhetsexperter av vilka fler än 120 är baserade i EMEA-området. Kompetensen i vårt team innefattar auktoriserade energiingenjörer och chefer, hållbarhetsexperter som ackrediterats LEED, BREEAM, ISO och Wellness. De innefattar också kvalificerade mätnings- och verifieringsspecialister samt energi- och vattenupphandlingsexperter.  

Tjänster för användare  

Vi har utvecklat en plan för användare för att optimera tillgång, efterfrågan och användning av gas, vatten och el samt övriga resurser. Vi kallar planen för: ”Köp smart, använd smart och ta ansvar.”

Det innebär att vi stödjer verksamheter i framtagandet av en plan för el- och vattenupphandling, i reducering av kostnader och utsläpp för byggnader och portföljer, och slutligen i säkerställandet av att miljölagstiftning efterlevs samtidigt som tillgångarnas värde ökar. 

Med detta trefaldiga energi- och hållbarhetsperspektiv har vi lyckats hjälpa över 100 kunder i EMEA-området att hantera en miljard euro i el- och vattenkostnader. Genom vår hjälp har de sparat 23 miljoner euro och minskat koldioxidutsläppen med 70 miljoner kilo, vilket motsvarar plantering av 1,8 miljoner träd.   

Tjänster för investerare

Vårt team använder CBRE:s globala fastighetsexpertis för att tillhandahålla många olika tjänster till investerare. Från utveckling av hållbarhetsstrategier till förbättringar av fastigheters prestanda, förbättring av rykte genom rapportering och certifieringar samt en minskning av risker kring lagstiftning och inkurans. 

Eftersom fastigheter är vår kärnverksamhet så har CBRE:s experter en unik position som ger dem möjlighet att erbjuda ett långsiktigt fastighetsfokus. Våra team hjälper inte bara investerare att hitta och behålla användare utan säkerställer också att regler efterlevs, risker minskas och genom tillgång till den senaste forskningen och de senaste analyserna kan kostnadsbesparingar uppnås för gas, vatten och el. 

Våra energi- och hållbarhets tjänster täcker:

 • Hållbarhetsstrategier och rådgivning
 • Förbättrad energianvändning
 • Resursförvaltning
 • Upphandling av gas, vatten och el
 • Miljöbyggnadscertifiering
 • Hälsostrategier och intyg
 • Efterlevnad och riskhantering
 • Koldioxid och ESG-rapportering
 • Intressentengagemang
 • Specialiserad rådgivning för tillverkningsindustrin
 • Expertis för datacenter och kritiska miljöer