Capital Advisors

CBREs Capital Advisors-team består av finansiella rådgivare som ger oberoende rådgivning för transaktionsmarknaden. De erbjuder djup ekonomisk expertis och global insikt i materiella tillgångar. Med det som grund skapar vi lösningar som vinner våra kunders förtroende.

Investment Properties

CBRE är den ledande rådgivaren för försäljningar och förvärv av investeringsfastigheter över EMEA-regionen.

Investor Leasing

Vi erbjuder våra kunder en anpassad marknads- och uthyrningsstrategi och arbetar kontinuerligt för att nå ett resultat i linje med kundernas mål. Vi har lång och bred erfarenhet inom fastighetsbranschen och har branschens mest kraftfulla serviceplattform för fastighetsinvesterare.

Mid Cap

Vår Mid Cap-avdelning erbjuder transaktionsrådgivning vid fastighetstransaktioner upp till 150 mkr. Mid Cap möjliggör affärer mellan de mindre aktörerna och de större fastighetsbolagen.

Property Management - Fastighetsförvaltning

Våra kunder ska uppleva att vi levererar en förstklassig fastighetsförvaltning genom hela tillgångens livscykel och över en rad olika tillgångsklasser. Det är vårt mål.