Capital Advisors är CBREs samlingsnamn för Corporate Finance-tjänster riktade mot fastighetsägare, banker och andra aktörer verksamma inom fastighetsmarknaden. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder på både löpande basis och genom specifika projekt. CBRE Capital Advisors utmärker sig genom att vara en internationellt integrerad rådgivningsbyrå, nära kopplat till främst transaktionsmarknaderna och till dessa nära kopplade flöden. 

Teamet i Sverige arbetar i nära samarbete med övriga EMEA-länder samt CBREs globala team, för att på så sätt kunna tillhandahålla rådgivning och genomförande på högsta möjliga nivå. 
 
Våra rådgivningstjänster innefattar tre huvudområden:

Corporate Finance: 
Teamen inom Strategic Advisory och Equity Placement tillhandahåller kreativa affärslösningar, strategiska finansieringsråd och transaktionsstöd. Tack vare ett globalt kontaktnät kan våra experter hjälpa till med allt från kapitalanskaffning till skuldfinansiering, analys och strukturella affärsupplägg. Utöver detta arbetar också teamet löpande med finansieringslösningar och strategisk rådgivning riktat mot energi- och infrastrukturmarknaderna.

Investment Advisory: 

Våra experter inom området för Investment Advisory tillhandahåller oberoende och tillförlitlig finansiell rådgivning baserat på CBREs unika insikt i fastighetsmarknaden. Våra medarbetare matchar innovativa investeringslösningar och utvecklingsstrategier med företags behov och affärsmål.
 
Loan Services: 
Inom området Loan Services erbjuder CBRE helhetslösningar för låntagare vilka önskar erhålla antingen professionell rådgivning på nuvarande portfölj, alternativt önskar outsourca hanteringen av den löpande skuldportföljshanteringen.