Corporate Capital Markets (CCM) är en del av CBREs Capital Marketsteam, som arbetar över hela EMEA-regionen och vänder sig specifikt till nyttjare och ägare av kommersiella fastigheter. Vi har ett omfattande utbud av tjänster som inkluderar bland annat rådgivning kring intäktsgenerering och hyresavtalsstrategi. Vårt erbjudande omfattar också stöd för konsoliderings- eller omlokaliseringsprojekt, som innebär avyttring av alla typer av fastigheter. Vi kan även hjälpa dig med finansiering av helt nya projekt.

Våra kunder får ett dedikerat CCM-team som tillhandahåller analys, rekommendationer och operativ hantering. 

Vårt CCM-team har bred kunskap och kompetens inom ekonomi, redovisning, ekonomi och skatt, vilket säkerställer att du uppnår maximalt värde utifrån dina specifika fastighetstillgångar.

Våra tjänster inom Corporate Capital Markets (CCM) omfattar:

  • Sale and Leasebacks
  • Purchase and Leasebacks
  • Portfolio Strategies
  • Surplus Asset Alternative Use Strategies
  • Surplus Asset Sales
  • Build-To-Suit Financing
  • Lease Advice

Den marknadsledande rådgivaren

CBRE har sedan 2003 genomfört sale- och leasebacktransaktioner till ett värde av över EUR 14,4 miljarder, vilket gör oss till den världsledande rådgivaren avseende denna typ av transaktioner.

Egenanvändare utnyttjar i allt högre grad sale- och leaseback arrangemang för att realisera kapitalvärdet i sina fastighetstillgångar samtidigt som de fortsatt kan säkerställa långsiktig besittningsrätt och kontroll över sina tillgångar. Sale- och leaseback kan även vara ett effektivt sätt att hantera en framtida exit från en fastighet.

Vårt CCM-team har den erfarenhet och storlek som krävs för att kunna leverera en skräddarsydd lösning som tillgodoser alla de fastighetsbehov som du och ditt företag har.