Corporate Responsibility

Verksamhetsstyrning

En efterlevnad av de högsta standarderna för styrning, etik och efterlevnad samtidigt som det ger exceptionella resultat.

cr-practices-hero-972x1296

Översikt

Rigorös styrning säkerställer att vi alltid servar våra kunder, aktieägare och anställda med största integritet.

Etik och samtycke

Vi bedriver affärer på rätt sätt varje dag genom att förkroppsliga våra RISE-värden:

  • RESPEKT: Vi agerar med hänsyn till olika perspektiv och delar information öppet för att skapa förtroende och uppmuntra samarbete.
  • INTEGRITET: Ingen individ, affär eller kund är viktigare än vårt engagemang för vårt företag och vad vi står för.
  • SERVICE: Vi tar oss an utmaningar med entusiasm och flit, bygger långsiktiga relationer genom att koppla ihop rätt människor, kapital och möjligheter.
  • EXCELLENS: Vi fokuserar obevekligt på att skapa vinnande resultat för våra kunder, anställda och aktieägare.

Dessa värderingar styr allt vi gör. De är grunden för våra Standards of Business Conduct och vårt program och förhållningssätt till etik och efterlevnad på CBRE. Läs mer.

Politisk öppenhet

CBRE värdesätter transparens och upprätthåller de högsta standarderna i vårt sätt att göra affärer. Läs mer om vårt engagemang för politisk transparens, vår öppenhet om medlemsavgifter för U.S. Trade Association och vår amerikanska policy för politiska aktiviteter.

Förvärv

Leverantörsmångfald

CBRE har åtagit sig att spendera 1 miljard dollar med olika leverantörer 2021 och att växa till 3 miljarder dollar på fem år.

Uppförandekod för leverantörer

Det här dokumentet täcker allt från mänskliga rättigheter och arbetspraxis till anti-korruption och miljöpolicyer och fastställer förväntningar på leverantörernas affärsuppförande när de arbetar med CBRE och våra kunder.

Uttalande om slaveri och människohandel

Vi har en nolltolerans för modernt slaveri och tar proaktiva åtgärder för att minimera risken för kränkningar av mänskliga rättigheter i vår leveranskedja.

Rapportering av problem

Vi är mycket stolta över CBRE:s rykte om att upprätthålla de högsta etiska och professionella standarderna.

Vår ledningsgrupp