Som ett led i vårt sociala ansvar etablerade CBRE 2011 vårt välgörenhetsprogram "Bygga en bättre framtid", med ambitionen att skapa en bättre framtid för samhällen i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) som lever i svårare förhållanden. 

En bättre framtid för unga i Afrika 

CBRE inledde 2014 ett samarbete med Plan International, som arbetar med välgörenhet för barn i många delar av världen. 

Det första gemensamma projektet fokuserade på Sierra Leone, som är ett av världens fattigaste länder. Vårt mål var att erbjuda utbildning till utsatta unga flickor för att hjälpa dem bort från övergrepp och tvångsäktenskap. Tack vare fantastiska insatser från CBRE-team över hela världen lyckades projektet samla in mer än 1,2 miljoner euro och ge hopp åt en generation barn. 

Det är värt att nämna att CBREs insats banade väg för ett statsbidrag på nio miljoner euro från Storbritanniens regering vilket fick en betydande påverkan på projektets genomslagskraft. Resultatet av projektet var att CBRE och Plan International kunde bidra till utbildning för 21 060 av Sierra Leones fattigaste flickor och förbättrade livet för ytterligare 135 000 barn under och efter Ebola epidemin. 

Efter avslutandet av Sierra Leone-insamlingen så fortsätter CBRE EMEA att arbeta med 485 av flickorna för att hjälpa dem att utbilda lärare. 

Skapa säkrare städer 

Samarbetet med Plan International fortsätter. År 2017 meddelade CBRE starten för ett nytt, gemensamt tvåårsprojekt med Plan International, som heter ”Skapa säkrare städer” (”Creating Safer Cities”). 

Bakgrunden till projektet är att varje år flyttar mer än 20 miljoner flickor in till staden. Det kan vara för att hitta jobb och i vissa fall för att fly de övergrepp och tidiga giftermål som är vanligt förekommande i samhällen på landsbygden. Men många städer är farliga platser för flickor. Istället för möjligheter kan stadslivet innebära hot och våld för flickorna. Speciellt utsatta är de på offentliga platser och i kollektivtrafiken.

Plan International har Safer Cities-projektet, syftar till att göra städer säkrare för flickor och kvinnor, genom att förvandla städerna till inkluderande platser med respekt och tolerans för alla.  

Se vår korta informationsfilm för att få veta mer om projektet för säkrare städer och hur du kan engagera dig.
Vi är stolta över att utöka vårt samarbete med Plan International i EMEA-området genom att stödja projektet för säkrare städer. Det är en viktig del i vårt vidare engagemang för etiska och hållbara affärsprinciper.” – Martin Samworth, VD, CBRE EMEA

Katastrofhjälpsprojekt

CBRE har en lång historia av att hjälpa till vid både naturliga och humanitära katastrofer genom att bidra med nödhjälp till de mest utsatta. Vår EMEA-fond för katastrofhjälp donerar pengar och matchar medarbetarnas bidrag till katastrofhjälpsinsatser. Sedan 2011 har CBREs globala katastrofhjälpsstiftelse och CBREs katastrofhjälpsfonder för EMEA-området, tillsammans med gåvor från våra anställda, donerat mer än 500 000 euro.