Privacy Policy

Global nätintegritets- och cookiepolicy

Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Läs detta noggrant.

CBRE Group, Inc., tillsammans med våra dotterbolag (sammantaget ”CBRE”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”), inser vikten av att skydda din integritet. Vår globala nätintegritets- och cookiepolicy (”policy”) gäller för din användning av våra globala offentliga webbplatser (sammantaget ”webbplatsen”) samt dina professionella kontakter med CBRE-anställda. Vi har utformat den här policyn för att hjälpa dig att förstå hur vi samlar in, använder, skyddar och lämnar ut dina personuppgifter och att göra informerade val när du använder webbplatsen. Vi beskriver också hur du kontaktar oss angående våra integritetsrutiner.

 1. Global nätintegritetspolicy

  1. Samtycke genom användning

  2. Uppgifter som vi samlar in

  3. Hur vi använder dina uppgifter

  4. Uppgifter om dig från tredje part

  5. Tredje part som vi delar dina personuppgifter med

  6. Internationella dataöverföringar

  7. Säkerhet

  8. Hur länge vi behåller dina personuppgifter

  9. Dina integritetsrättigheter

  10. Ändringar i denna policy

  11. Dataskyddsombud

 2. Cookiepolicy – Automatisk datainsamling

  1. Cookies vi använder

  2. Resultatuppföljning

  3. Hantera dina cookieinställningar

 3. Kontakta oss

 1. Global nätintegritetspolicy

  1. Samtycke genom användning

   I vår globala nätintegritetspolicy beskriver vi hur CBRE samlar in, använder och lämnar ut vissa personuppgifter som vi erhåller genom webbplatsen. Observera att du, i den utsträckning det tillåts i tillämplig lag, genom din användning av webbplatsen anses uppge att du förstår och samtycker till villkoren i denna globala nätintegritets-policy. Denna globala nätintegritetspolicy ingår i och är en del av våra villkor som reglerar din användning av webbplatsen i allmänhet.

  2. Uppgifter som vi samlar in

   Några typer av personuppgifter som vi kan samla in från dig och som du kan välja att lämna är:

   • Kontaktinformation (som namn, post- eller e-postadress och telefonnummer)

   • I samband med våra rekryteringsaktiviteter, din yrkesinformation (t.ex. namn, e-postadress till arbetet, affärstelefon, företagsadress, land där du bedriver affärer, din bransch, titel eller roll)

   • Kontoinformation (t.ex. användarnamn eller lösenord)

   • Uppgifter om kundrelationer (såsom kontaktinformation för företag, land där du bedriver affärer, din bransch, titel eller roll, uppgifter om professionella kontakter och relationer, inklusive dina primära kontakter inom CBRE och dina tidigare kontakter med CBRE, kontaktpreferenser och information som du tillhandahåller oss för att hjälpa oss att underhålla affärsrelationen, t.ex. vilka sorters investeringar du är intresserad av)

   • Online-identifierare (t.ex. din mobilenhets annonsidentifierare och uppgifter om geografisk lokalisering)

   • Information om hur du använder webbplatsen. Du kan läsa mer i vår cookiepolicy

   Dessutom samlar vi in följande information om dig från tredje part:

   • Dina kontakter med oss via sociala medier (t.ex. när du ”gillar” ett inlägg på plattformar för sociala medier)

   • Teknisk information från annonser som vi placerar på tredje parts webbplatser (t.ex. din IP-adress, webbläsartyp och version, enhetsidentifierare, inställningar för plats och tidszon)

  3. Hur vi använder dina uppgifter

   Kommunikation med dig – Erbjudanden och tjänster som du uttryckt intresse för:

   När du besöker eller gör transaktioner på webbplatsen kan du behöva registrera dig hos oss eller tillhandahålla person- eller kontouppgifter. När du tillhandahåller den här typen av uppgifter kan vi använda dem för att kontakta dig och berätta om erbjudanden och tjänster som du uttryckt ett intresse för. CBRE har ett legitimt affärsintresse av att använda de personuppgifter vi samlar in från dig för att tillhandahålla sådana begärda tjänster. I de fall vi behöver ditt samtycke kan du emellertid underrätta oss om att du inte vill att vi använder uppgifterna för att kontakta dig i framtiden (genom att följa stegen för avanmälan som beskrivs nedan). Vi respekterar dina önskemål.

   Kommunikation med dig – Nyhetsbrev och marknadsföring:

   Vi vill hålla våra användare och kunder informerade om våra senaste nyheter, produkter och tjänster och kan skicka e-postmeddelanden och marknadsföring till e-postadressen som vi får när du registrerar dig på webbplatsen eller frågar efter information från oss. CBRE följer tillämpliga lagar när vi använder dina personuppgifter för detta syfte och förlitar oss på ditt samtycke där det är tillämpligt (t.ex. inom EU). Observera att vi ibland samarbetar med tredje part för att skicka marknadsföring som marknadsför tredje parts produkter och tjänster (till exempel från våra affärspartners) liksom våra egna. Om du har valt att anmäla dig till någon av våra e-postlistor, nyhetsbrev eller andra marknadsföringar och senare bestämmer dig för att du inte längre vill ta emot nyhetsbrev eller marknadsföring från oss, kan du avanmäla dig genom att följa anvisningarna som finns i varje e-postmeddelande vi skickar till dig (du kan också använda stegen för avanmälan som beskrivs nedan).

   Professionella kontakter med dig – Hantering av kundrelationer:

   Vi kan använda dina uppgifter om kundrelationer (som t.ex. kommer från ett visitkort som har lämnats till en CBRE-anställd eller när du kommunicerar med en CBRE-anställd via telefon eller e-post) för att ge dig tjänster som du önskar och för att hantera vår relation med dig. Vi kan också använda vissa avidentifierade och aggregerade uppgifter om våra kunder för våra interna dataanalyssyften. CBRE har ett legitimt affärsintresse av att använda de personuppgifter vi samlar in från dig för att tillhandahålla sådana begärda tjänster och för att bättre kunna betjäna våra kunder. Med ditt samtycke kan vi skicka information eller tjänster till dig som är av marknadsföringsrelaterat slag och som vi anser vara relevanta för dig.

   Annan användning:

   Vi kan också använda personuppgifter som vi erhåller för följande syften:

   • Bedriva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (bland annat genom att utveckla nya produkter och tjänster, hantera kommunikation, fastställa effektiviteten hos och optimera vår marknadsföring, analysera våra produkter, tjänster, webbplatser, mobilapplikationer och andra digitala tillgångar, samt möjliggöra funktioner på våra webbplatser, i våra mobilapplikationer och i andra digitala tillgångar)

   • Förbereda och leverera aggregerade datarapporter som kan inkludera anonymiserad information

   • Genomdriva våra villkor och andra juridiska rättigheter

   Vi kan också använda personuppgifter på andra sätt, och vi underrättar dig specifikt om dessa när vi samlar in sådana uppgifter. Om du har invändningar mot att vi använder information på andra sätt kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

  4. Uppgifter om dig från tredje part

   Innehåll från tredje part:

   Vi kan presentera eller bädda in innehåll på vår webbplats, såsom fastighetsförteckningar, som vi får av våra tredjepartsleverantörer. Detta innehåll kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av CBRE eller som begär personlig information. Innehållet kan till exempel be om en e-postadress för att prenumerera på aviseringar eller dela en lista med en vän. Denna information samlas in av våra leverantörer och inte av oss. I vissa fall kan dessa leverantörer dela de personuppgifter som de samlar in från dig med oss. Vi ansvarar inte för våra leverantörers integritetsrutiner. Vi uppmanar dig att granska deras integritetspolicyer för att förstå hur de kommer att använda och dela de personuppgifter som du tillhandahåller dem.

   Användning av tredje part:

   Du kan också separat dela dina uppgifter med andra webbplatser och enheter, bland annat de som skapar professionella marknadsföringslistor, för att få specialerbjudanden och marknadsföring från närstående företag. Dessa webbplatser och enheter kan dela dina uppgifter med oss. CBRE ansvarar inte för och godtar ingen ansvarsskyldighet i de fall en partner eller annan webbplats eller enhet samlar in, använder eller delar uppgifter om dig i strid mot dess egna integritetspolicy eller tillämpliga lagar.

   Marknadsföringsdata:

   Vid tillåtelse enligt tillämplig lag köper vi marknadsföringsdata från tredje part och inför dessa i vår befintliga användardatabas för att rikta vår annonsering bättre och tillhandahålla relevanta erbjudanden till dig som vi tror du kan vara intresserad av. Vi kan också koppla dessa marknadsföringsdata till de personidentifierande uppgifter som du tillhandahåller oss.

  5. Tredje part som vi delar dina personuppgifter med

   Tredje part för återmarknadsföring (retargeting) av annonser:

   Vi kommer i vissa fall att dela information om hur du använder vår webbplats med tredjepartsleverantörer för att tillhandahålla dig relevantare reklam. Våra leverantörer kan till exempel spåra din aktivitet på vår webbplats genom att använda cookies för att visa dig annonser utifrån dina intressen när du besöker webbplatser eller använder sociala medier. Våra leverantörer kommer i vissa fall också att dela information om din aktivitet på vår webbplats med oss i analyssyfte. CBRE förlitar sig på ditt samtycke till sådan behandling av dina personuppgifter. Mer information om dessa cookies, inklusive hur du lämnar eller återkallar ditt samtycke, finns i vår cookiepolicy nedan.

   Tjänsteleverantörer:

   Vi kan dela dina personuppgifter med företag som är våra auktoriserade ombud för att tillhandahålla våra tjänster, inklusive följande kategorier av tjänsteleverantörer:

   • leverantörer av infrastruktur- och IT-tjänster, inklusive leverantörer av molntjänster

   • marknadsförings-, annons- och kommunikationsbyråer

   • externa revisorer och rådgivare

   • leverantörer av cookie-analyser

   • online-annonsörer

   • leverantörer av webbplatstestning/analystjänster

   Varje tjänsteleverantör måste samtycka till att införa och upprätthålla rimliga säkerhetsåtgärder och -rutiner som är lämpliga för dina uppgifter för att skydda dessa mot att de raderas, används, redigeras, lämnas ut eller nås av obehöriga. Vi är verksamma globalt, och vi kan därför överföra dina uppgifter till länder eller jurisdiktioner som inte erbjuder samma nivå av dataskydd som det land där du befinner dig. Om vi gör en sådan överföring tillhandahåller vi, eller vår leverantör i tillämpliga fall, de försiktighetsåtgärder som krävs av tillämplig lag för att hålla dina uppgifter säkra. Du hittar mer information om internationella överföringar av dina personuppgifter nedan.

   När vi delar dina personuppgifter för våra legitima intressen kan du invända mot detta utlämnande. Observera att när du invänder mot utlämnande av dina personuppgifter för CBRE:s legitima intressen kan det påverka de tjänster vi tillhandahåller dig. Mer information om dina rättigheter finns nedan.

   Juridiskt närstående enheter:

   Om CBRE skulle slås samman, eller om det skulle ske en överlåtelse av våra tillgångar, webbplatsen eller vår verksamhet, kan vi lämna ut eller överföra dina personuppgifter i samband med en sådan transaktion. Om det skulle ske en sådan transaktion underrättar CBRE dig via e-post eller genom att publicera ett tydligt meddelande på webbplatsen under 30 dagar före någon ändring av CBRE:s ägare som leder till en ändring av vem som har kontrollen över dina personuppgifter. Vi kan också dela dina personuppgifter med CBRE:s närstående företag för att kunna tillhandahålla eller erbjuda dig tjänster.

   Juridiska krav:

   Vi kommer dessutom att lämna ut dina personuppgifter när det krävs enligt lag, exempelvis i samband med ett domstolsbeslut eller föreläggande eller andra former av juridiska krav, i samband med en laglig begäran från en myndighet, bland annat för att uppfylla krav från nationella säkerhets- eller brottsbekämpande myndigheter, eller i samband med särskilda fall där vi har skäl att anse att dina personuppgifter behöver lämnas ut för att identifiera, kontakta eller påbörja en juridisk process mot någon som (avsiktligt eller oavsiktligt) kan skada eller störa våra rättigheter eller vår egendom.

  6. Internationella dataöverföringar

   Behandling i USA och andra länder genom registrering på webbplatsen

   CBRE är en global verksamhet. Vi kan överföra personuppgifter som vi samlar in om dig till mottagare som befinner sig i, och dina person-uppgifter kan även lagras och behandlas i, andra länder än det land där uppgifterna samlades in. Dessa länder kan omfatta USA och andra länder som har mindre strikta dataskyddslagar än det land där du tillhandahöll uppgifterna.

   När vi överför dina uppgifter till andra länder än det land där uppgifterna samlades in skyddar vi dina uppgifter på de sätt som beskrivs i denna policy eller på andra sätt som du informeras om när uppgifterna samlas in (eller via programspecifika integritetsmeddelanden), och vi följer alla gällande dataskyddslagar när vi utför dessa överföringar.

   Om du befinner dig i en icke-amerikansk jurisdiktion är överföringen av personuppgifter nödvändig för att ge dig den information du har begärt och/eller för att utföra en önskad tjänst. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag samtycker du även till gränsöverskridande överföring varje gång du lämnar uppgifter till oss.

   Överföringar från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till USA och andra jurisdiktioner utanför EES:

   • CBRE:s dotterbolag i USA är certifierade i enlighet med Privacy Shield mellan EU-USA och Schweiz-USA och

   • CBRE använder sig av EU:s standardavtalsklausuler gällande personuppgifter som samlas in i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och överförs till CBRE i USA och andra länder.

   Vid tillåtelse enligt tillämplig lag kan du be om ytterligare information om de skyddsåtgärder som vi har infört för att skydda överföringen av dina uppgifter utanför EES genom att kontakta oss enligt nedan.

   Privacy Shield-certifiering:

   CBRE följer dataskyddsavtalen mellan EU och USA och mellan Schweiz och USA, det så kallade Privacy Shield-ramverket, som föreskrivs av USA:s handelsdepartement gällande personuppgifter som samlas in av CBRE:s närstående företag och företagskunder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och/eller Storbritannien och/eller Schweiz och överförs till CBRE, Inc. och dess helägda USA-baserade närstående företag, vilka omfattar CBRE Global Investors LLC, CBRE GWS Puerto Rico Inc., CBRE Clarion Securities LLC, CBRE Security Services Inc., CBRE Heery Inc., CBRE HMF Inc., CBRE Multifamily Capital Inc., CBRE Capital Markets Inc., CBRE Technical Services, LLC, CBRE Hana Operations, LLC, Forum Analytics, LLC och Trammell Crow Company LLC i USA (”CBRE USA”). Denna policy är ett tillägg till de dataskyddsmeddelanden som kunder och kundkontakter kan ha fått. CBRE har intygat till USA:s handelsdepartement att företaget följer Privacy Shield-principerna gällande meddelande, val, ansvarsskyldighet för vidareöverföring, säkerhet, dataintegritet och begränsning av syfte, tillgång, möjligheter för gottgörelse, verkställighet och ansvar. Om det uppstår en konflikt mellan villkoren i denna policy och Privacy Shield-principerna ska Privacy Shield-principerna ha företräde. Du kan läsa mer om Privacy Shield-programmet och vår certifiering på https://www.privacyshield.gov/. CBRE omfattas av federala handelskommissionens undersökningsjurisdiktion vad gäller kraven i Privacy Shield-ramverket.

   Avslöjande och ansvar för vidareöverföring:

   CBRE måste avslöja personuppgifter som svar på juridiska krav från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav. CBRE kan, såsom anges ovan, i Tredje parter som vi delar dina personuppgifter med överföra personuppgifter vidare till tredje part. CBRE förblir ansvarigt enligt Privacy Shield-principerna om en tredje part behandlar sådana personuppgifter på ett sätt som inte överensstämmer med principerna, såvida vi inte visar att vi inte är ansvariga för händelsen som ger upphov till skadan.

   Oberoende möjligheter för gottgörelse vid klagomål gällande Privacy Shield:

   I enlighet med principerna i dataskyddsavtalen mellan EU och USA och mellan Schweiz och USA (Privacy Shield) förbinder sig CBRE att lösa klagomål som rör vår insamling eller användning av dina personuppgifter. Medborgare i EU, Storbritannien och Schweiz som har frågor eller klagomål som rör vår Privacy Shield-policy bör först kontakta CBRE via: [email protected].

   CBRE har dessutom förbundit sig att vidarebefordra olösta klagomål gällande Privacy Shield till JAMS, som är en alternativ tvistlösningsinstans i USA. Om du inte får en bekräftelse på ditt klagomål från oss inom rimlig tid, eller om vi inte löser ditt klagomål på ett tillfredsställande sätt, kan du kontakta eller besöka https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield för mer information eller för att lämna in ett klagomål. JAMS tjänster tillhandahålls utan kostnad. Du har under vissa omständigheter möjlighet att begära bindande tvistlösning för klagomål som rör efterlevnaden av Privacy Shield som inte lösts av JAMS. För ytterligare information om bindande tvistlösning kan du besöka: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

  7. Säkerhet

   CBRE strävar efter att skydda dina personuppgifter och de val du gjort gällande deras användning. Vi använder Secure Socket Layers-teknik (SSL) för att skydda överföringen av känsliga personuppgifter som kreditkortsnummer. Vi lagrar dina personuppgifter på en säker server och använder processer som utformats att skydda de personuppgifter vi samlar in mot att de raderas, används, redigeras, lämnas ut eller nås av obehöriga.

   Vi vidtar (och kräver våra tredje parts leverantör vidtar) kommersiellt rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter som vi samlar in från och lagrar på webbplatsen, men internets öppna natur innebär att vi inte kan garantera att personuppgifter som lagras på våra servrar, eller som överförs till eller från en användare, är helt skyddade från obehörig åtkomst, och vi avsäger oss allt ansvar för stöld eller förlust av, obehörig åtkomst till eller skada på, eller avlyssning av data eller kommunikation. Genom att använda webbplatsen förstår och samtycker du till dessa risker.

  8. Hur länge vi behåller dina personuppgifter

   Vi kommer endast att lagra de personuppgifter vi samlar in om dig så länge som det behövs för det syfte för vilket uppgifterna samlades in och i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa tar bort dina personuppgifter från våra system och register när vi inte längre behöver använda dem och/eller vidtar åtgärder för att anonymisera dem så att de inte längre kan användas för att identifiera dig (såvida vi inte måste behålla dina uppgifter för att uppfylla juridiska eller regulatoriska skyldigheter som vi omfattas av).

  9. Dina integritetsrättigheter

   Marknadskommunikation:

   När du registrerar dig på webbplatsen kan vi be dig att välja om du vill få e-postmeddelande och annan elektrisk kommunikation från oss som erbjudanden, nyheter, rapporter och annan marknadsföring. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till eller avanmäla dig från sådan kommunikation genom att kontakta oss enligt nedan.

   Dessutom har du rätt att invända mot sådan behandling om vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen. Var medveten om att om du invänder mot denna typ av behandling kan det påverka vår förmåga att utföra uppgifter som anges i denna policy.

   Du kan kontakta oss:

   (a) via telefon, på +1 877 227 3330 eller via fax, på +1 212 618 7085

   (b) genom att följa de instruktioner för att avstå eller avsluta prenumeration som finns i e-postreklam från oss

   (c) genom att skicka oss ett e-postmeddelande till [email protected] som innehåller en kopia av e-postmeddelandet du mottagit och ange ”Remove” i ämnesraden

   • Om du befinner dig i Europa, Mellanöstern eller Afrika kan du skicka ett meddelande till [email protected] som innehåller en kopia av e-postmeddelandet du mottagit och ange ”Remove” i ämnesraden

   • Om du befinner dig i Asien eller Stillahavsområdet kan du skicka ett meddelande till [email protected] som innehåller en kopia av e-postmeddelandet du mottagit och ange ”Remove” i ämnesraden

   (d) via e-post: CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, USA, till: Global Director, Data Privacy

   Ditt val att inte motta nyhetsbrev eller marknadsföringsrelaterad kommunikation från oss kommer inte att: (i) hindra oss från att kommunicera med dig via e-post eller på annat sätt gällande befintliga eller tidigare förbindelser med oss, eller (ii) hindra oss, eller våra anställda, leverantörer, ombud och andra företrädare, från att få åtkomst till och se dina personuppgifter som en del av underhåll och förbättring av webbplatsen.

   Begära tillgång till dina personuppgifter och andra rättigheter:

   Du kan också ha rättigheter enligt tillämplig lag att begära att granska, få åtkomst till, korrigera, radera, flytta eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter, och lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Om så är fallet kan du göra det genom att lämna in en begäran på CBRE:s portal för registrerades rättigheter eller skicka din begäran till [email protected].

   Oberoende möjligheter för gottgörelse vid klagomål gällande Privacy Shield:

   Du hittar information om dina oberoende möjligheter för gottgörelse vid klagomål gällande Privacy Shield ovan.

  10. Ändringar i denna policy

   Vi är ett globalt företag som utvecklas snabbt. Vi kommer att fortsätta att utvärdera denna policy i förhållande till ny teknik, nya tjänster och ny affärspraxis samt våra kunders behov. Från tid till annan kommer vi att göra ändringar i policyn då det behövs. Om vi gör några väsentliga ändringar i denna policy kommer ändringarna att genomföras här och om de är betydande kommer vi att lämna ett tydligt meddelande (inklusive, för vissa tjänster, e-postmeddelanden om policyändringar).

  11. Dataskyddsombud

   I enlighet med lokal lagstiftning har vi utsett dataskyddsombud (”DPO”) för våra dotterbolag i Tyskland. Vi har också utsett ett dataskyddsombud i Frankrike. Om du har några frågor eller funderingar gällande våra policyer eller praxis för personuppgifter kan du kontakta lämpligt dataskyddsombud med hjälp av följande kontaktuppgifter:

   CBRE Gmbh, CBRE PREUSS VALTEQ Gmbh och CBRE Capital Advisors Gmbh

   [email protected]

   CBRE Global Investors Germany Gmbh

   [email protected]

   CBRE GWS Industrial Services Gmbh

   CBRE GWS IFM Industrie Gmbh

   [email protected]

   Frankrike

   [email protected]

 2. Cookiepolicy – Automatisk datainsamling

  Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.

  Detta är en cookie:

  En cookie är en liten textfil som en webbplats skapar på din dator, din telefon eller en annan enhet och som innehåller information om hur du använt webbplatsen. Cookies gör det lättare och mer användarvänligt att använda webbplatsen. En cookie innehåller namnet på servern den skickades från, dess utgångsdatum och ett värde som oftast är ett slumpmässigt genererat unikt nummer. Cookies ger inte åtkomst till och skadar inte din dator.

  1. Cookies vi använder

   Så här använder vi cookies:

   Vi använder sessionscookies, som är tillfälliga cookies som raderas från enhetens minne när du stänger din webbläsare eller stänger av datorn, och beständiga cookies som lagras på din enhet tills de löper ut, såvida du inte raderar dem före den tidpunkten. Vi grupperar webbläsarcookies på vår webbplats i tre kategorier, som du kan hantera via cookieinställningar:

   • Nödvändiga cookies: Dessa cookies är nödvändiga för att aktivera basfunktioner på webbplatsen, såsom att identifiera dig som en giltig användare, för att säkerställa att ingen annan kan logga in samtidigt som dig med ditt konto från en annan dator och för att göra det lättare för oss att ge dig bästa service utifrån dina registrerade inställningar. Dessa cookies låter dig även välja dina cookieinställningar.

   • Funktionella cookies: Dessa cookies gör det möjligt för oss att analysera din användning av webbplatsen för att utvärdera och förbättra vår prestanda. De kan också användas för att ge en bättre kundupplevelse på denna webbplats. Till exempel, ger det oss information om hur vår webbplats används och hjälper oss att underlätta eventuella kampanjer eller undersökningar som vi tillhandahåller.

   • Reklamcookies: Dessa cookies kan användas för att dela data med annonsörer så att de annonser du ser är mer relevanta för dig, så att du kan dela vissa sidor med sociala nätverk eller låta dig lägga upp kommentarer på vår webbplats.

   Cookies används inte för att lagra känsliga uppgifter:

   De cookies vi använder innehåller inte några känsliga personuppgifter, som adress, lösenord eller kreditkortsuppgifter.

  2. Resultatuppföljning

   Ibland använder vi cookies och annan spårningsteknik som nätfyrar i den marknadsföring vi skickar med e-post till våra abonnenter eller i annonser på webbplatser. Dessa spårenheter hjälper oss att följa upp om en e-postmottagare har slutfört en viss åtgärd, som att registrera sig för ett kostnadsfritt prov. Denna information identifierar inte specifika personer och samlas in som sammanslagna data. Ibland använder vi tredje parts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att följa upp aktiviteter på webbplatsen. Dessa tredje parter kan använda tillfälliga cookies och/eller nätfyrsteknik för att möjliggöra denna uppföljning men inga data spåras på ett sätt som kan identifiera specifika personer. Tredje parter som har produkter eller tjänster tillgängliga på vår webbplats kan också använda cookies och vi råder dig att läsa deras integritetspolicyer för information om deras cookies och andra integritetsrutiner.

   Om du vill ha mer information om tredjepartscookies på vår webbplats och för att få veta mer om ditt val att inte få din information som används av tredje part, kontakta oss på [email protected]

  3. Hantera dina cookieinställningar

   Cookieinställningar:

   Vår preferenshanterare låter dig begränsa vår användning av andra cookies än nödvändiga cookies. Om du använder vår preferenshanterare på en mobil enhet bearbetar vi din enhets annonsidentifierare. När du öppnar vår preferenshanterare kommer beständiga cookies att ställas in av annonsnätverken som listas i vår preferenshanterare för att uppfylla dina preferenser om du väljer att inte få intressebaserad reklam. Om du rensar din webbläsares cookies kommer detta att ta bort alla cookies, inklusive de cookies som valts av företagen. Du behöver gå tillbaka till avanälningsverktyget för att återställa dina inställningar. Vår cookie känner endast av din senaste uppsättning inställningar och återspeglar inte det aktuella tillståndet för cookies i din webbläsare.

   Spåra inte:

   Vi svarar för närvarande inte på ”Spåra inte”-signaler från din webbläsare. Vår användning av spårningstekniker kan istället styras via cookieinställningar.

   Avböja cookies på webbplatsen:

   Om du vill helt hindra att vi använder cookies på din enhet innan du börjar använda webbplatsen ska du först inaktivera användningen av cookies i din webbläsare och radera eventuella cookies från webbplatsen som sparats i webbläsaren.

   Inaktivera och avböja framtida cookies:

   Du kan begränsa, blockera eller radera cookies från webbplatsen när som helst genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Du kan läsa mer om hur det går till och annan information om cookies på https://www.allaboutcookies.org/. Varje webbläsare brukar ha olika inställningar och konfigurationen, men du brukar kunna ändra inställningarna för cookies under menyer som ”Inställningar” eller ”Verktyg”. Du kan läsa mer i webbläsarens hjälpmeny.

 3. Kontakta oss

  Du kan alltid kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring denna policy, om du har frågor eller problem kring din användning av webbplatsen eller om du vill att dina personuppgifter ska undantas från vår direkta marknadsföring. Som standardrutin behåller vi eventuell kommunikation från webbplatsen besökare för att kunna ge dig bättre service.

  Du kan kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller genom att skriva till oss på 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, till: Global Director, Data Privacy.

  Besökare i Europa, Mellanöstern eller Afrika:

  Om du befinner dig i Europa, Mellanöstern eller Afrika kan du också skicka ett meddelande till [email protected] eller skriva till oss på St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7 HP, Storbritannien, till: EMEA Director, Data Privacy.

  Besökare i Asien och Stillahavsområdet:

  Om du befinner dig i Asien eller Stillahavsområdet kan du också skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller skriva till oss på 15/F M1 Tower, 141 H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Filippinerna 1227, till: APAC Senior Manager, Data Privacy.