Gäller från: 10 januari 2006
Reviderades: 17 maj 2018Global nätintegritets- och cookiepolicy

Läs detta noggrant.

CBRE Group, Inc., tillsammans med våra dotterbolag (sammantaget “CBRE”, “vi”, “oss” eller “vår”), inser vikten av att skydda din integritet. Vi har utformat vår globala nätintegritets- och cookiepolicy för att hjälpa dig att förstå hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter och att göra informerade val när du använder våra globala webbplatser som är öppna för allmänheten (sammantaget “webbplatsen”). Vi beskriver också hur du kontaktar oss angående våra integritetsrutiner.

 1. Global nätintegritetspolicy 
  1. Samtycke genom användning
  2. Uppgifter som vi samlar in
  3. Hur vi använder dina uppgifter
  4. Uppgifter om dig från tredje part
  5. Personuppgifter som vi delar
  6. Internationella dataöverföringar
  7. Säkerhet
  8. Dina rättigheter
 2. Cookiepolicy 
  1. Cookies vi använder
  2. Resultatuppföljning
  3. Avböja och inaktivera cookies
 3. Kontakta oss

 

A. Global nätintegritetspolicy 

 

1. Samtycke genom användning

I vår globala nätintegritetspolicy beskriver vi hur CBRE samlar in, använder och lämnar ut vissa personuppgifter som vi erhåller genom webbplatsen. Observera att du genom din användning av webbplatsen anses ange att du förstår och samtycker till villkoren i denna globala nätintegritetspolicy. Denna globala nätintegritetspolicy ingår i och är en del av våra villkor som reglerar din användning av webbplatsen i allmänhet.

Denna globala nätintegritetspolicy utvärderas regelbundet utifrån nya tekniker och affärsmetoder och våra kunders behov. I takt med att vi uppdaterar och utökar våra produkter och tjänster kan vi utveckla denna globala nätintegritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter vårt eget tycke, ändra, redigera, lägga till eller ta bort avsnitt från denna globala nätintegritetspolicy. Vi uppmanar våra besökare att då och då granska denna globala nätintegritetspolicy för regelbundna uppdateringar. Vi försöker meddela eventuella ändringar till denna globala nätintegritetspolicy innan de börjar gälla. Om vi gör väsentliga ändringar till denna globala nätintegritetspolicy kommer vi att meddela det här, via e-mail eller med ett meddelande på hemsidan.

Din fortsatta användning av webbplatsen efter att vi meddelat dessa ändringar innebär att du godkänner ändringarna.

2. Uppgifter som vi samlar in

Det finns flera områden på webbplatsen (bland annat länkar till andra CBRE-webbplatser) där du kan skicka in personuppgifter och annan information till oss. Några typer av personuppgifter som vi kan erhålla och som du kan välja att lämna är:


Kontaktinformation (som namn, post- eller e-mailadress och telefonnummer)
Jobbinformation (som befattning, avdelning och namnet på organisationen där du arbetar)
Kontoinformation
Abonnemangsinformation
Användarnamn och lösenord
Betalningsinformation
Innehåll som du tillhandahåller (som arbets- och utbildningshistorik, kommentarer, svar på frågor)
Unika beteckningar för mobila enheter
Geolokalisering
Information om hur du använder webbplatsen. Du kan läsa mer i vår cookiepolicy.

 


3. Hur vi använder dina uppgifter

Kommunikation med dig – Erbjudanden och tjänster som du uttryckt intresse för: 

När du besöker eller gör transaktioner på webbplatsen kan du behöva registrera dig hos oss eller tillhandahålla person- eller kontouppgifter. När du tillhandahåller den här typen av uppgifter kan vi använda dem för att kontakta dig och berätta om erbjudanden och tjänster som du uttryckt ett intresse för. CBRE har ett legitimt affärsintresse i att använda personuppgifter som vi samlar in från dig om du söker jobb eller bedriver någon verksamhet i samband med ett avtal med CBRE. I de fall vi behöver ditt samtycke kan du underrätta oss om att du inte vill att vi använder uppgifterna för att kontakta dig i framtiden (genom att följa stegen för avanmälan som beskrivs nedan). Vi respekterar dina önskemål. 

Kommunikation med dig – Nyhetsbrev och marknadsföring: 

Vi vill hålla våra användare informerade om våra senaste nyheter, produkter och tjänster och kan, beroende på vad som tillåts av tillämplig lag, skicka e-mailmeddelanden och marknadsföring till e-mailtadressen som du tillhandahåller när du registrerar dig på webbplatsen eller frågar efter information från oss. Observera att vi ibland kan skicka marknadsföring som marknadsför tredje parts produkter och tjänster (till exempel från våra affärspartners) liksom våra egna. Om du har valt att anmäla dig till någon av våra e-maillistor, nyhetsbrev eller andra marknadsföringar och senare bestämmer dig för att du inte längre vill ta emot nyhetsbrev eller marknadsföring från oss, då kan du avanmäla dig genom att följa anvisningarna som finns i varje e-mailmeddelande vi skickar till dig (du kan också använda stegen för avanmälan som beskrivs nedan).  

Annan användning:

Vi kan också använda personuppgifter som vi erhåller för följande syften:
• Skapa och hantera konton som du kan ha hos oss och svara på dina frågor.
• Utvärdera om du är intresserad av anställning och kontakta dig gällande möjlig anställning hos CBRE.
• Bedriva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (bland annat genom att utveckla nya produkter och tjänster, hantera kommunikation, fastställa effektiviteten hos och optimera vår marknadsföring, analysera våra produkter, tjänster, webbplatser, mobilapplikationer och andra digitala tillgångar, samt möjliggöra funktioner på våra webbplatser, i våra mobilapplikationer och i andra digitala tillgångar).
• Anonymisera personuppgifter och ta fram och använda rapporter med sammanslagna data som visar anonymiserad information.
• Genomdriva våra villkor och andra juridiska rättigheter.
• Använda uppgifter så som kan krävas av tillämpliga lagar och förordningar eller som kan begäras i samband med en rättsprocess eller av en myndighet som har eller säger sig ha jurisdiktion över CBRE.
Vi kan också använda personuppgifter på andra sätt och vi underrättar dig specifikt om dessa när vi samlar in sådana uppgifter.

 

4. Uppgifter om dig från tredje part

Länkar till tredje part:

När du använder webbplatsen kan du klicka på länkar eller annonser som låter dig köpa produkter eller använda tjänster som tillhandahålls av våra partners. Vissa av dessa partners kan dela vissa uppgifter som du tillhandahåller med oss. Genom att du klickar på och går vidare via länkar eller annonser på webbplatsen anses du samtycka till att vi tar emot och använder uppgifter (förutom kreditkortsuppgifter) som du tillhandahåller våra partners under samma villkor som om du tillhandahållit dem till oss direkt. Däremot ansvarar vi inte för andra webbplatser, deras respektive integritetspolicyer eller hur de hanterar uppgifter som sina användare. Vi råder dig starkt att läsa igenom deras integritetspolicyer för att få veta hur de hanterar dina personuppgifter.

Användning av tredje part:

Du kan också separat dela dina uppgifter med andra webbplatser och enheter, bland annat de som skapar professionella marknadsföringslistor, för att få specialerbjudanden och marknadsföring från närstående företag. Dessa webbplatser och enheter kan samtycka till att dela dina uppgifter med oss. Om en tredje part delar dina uppgifter med oss och i vilken utsträckning de delar dina uppgifter med oss beror på vilka avtal de har med oss och på en sådan tredje parts integritetspolicy. CBRE ansvarar inte för och godtar ingen ansvarsskyldighet i de fall en partner eller annan webbplats eller enhet samlar in, använder eller delar uppgifter om dig i strid mot dess egna integritetspolicy eller tillämpliga lagar.

Marknadsföringsdata:

Vi kan köpa marknadsföringsdata från tredje part och införa dessa i vår befintliga användardatabas för att rikta vår annonsering bättre och tillhandahålla relevanta erbjudanden till dig som vi tror du kan vara intresserad av. Vi kan också koppla dessa marknadsföringsdata till de personidentifierande uppgifter som du tillhandahåller oss.

 

5. Personuppgifter som vi delar

Leverantörer:  

Vi kan dela dina personuppgifter med företag som agerar som auktoriserade företrädare åt oss och tillhandahåller våra tjänster (exempelvis kundtjänst/support) till dig och som har samtyckt till att endast använda dina uppgifter för dessa specifika syften. Varje leverantör måste samtycka till att införa och upprätthålla rimliga säkerhetsåtgärder och -rutiner som är lämpliga för dina uppgifter för att skydda dessa mot att de raderas, används, redigeras, lämnas ut eller nås av obehöriga. Vi är verksamma globalt och vi kan därför överföra dina uppgifter till länder eller jurisdiktioner som inte erbjuder samma nivå av dataskydd som det land där du befinner dig. Om vi gör en sådan överföring tillhandahåller vi, eller vår leverantör om tillämpligt, de försiktighetsåtgärder som krävs av tillämplig lag för att hålla dina uppgifter säkra. Du hittar mer information om internationella överföringar av dina personuppgifter nedan. 

Juridiskt närstående enheter:

Om CBRE skulle slås samman, eller om det skulle ske en överlåtelse av våra tillgångar, webbplatsen eller vår verksamhet, kan vi lämna ut eller överföra dina personuppgifter i samband med en sådan transaktion. Om det skulle ske en sådan transaktion underrättar CBRE dig via e-mail eller genom att publicera ett tydligt meddelande på webbplatsen under 30 dagar före någon ändring av CBREs ägare som leder till en ändring av vem som har kontrollen över dina personuppgifter. Vi kan också dela dina personuppgifter med CBREs närstående företag för att kunna tillhandahålla eller erbjuda dig tjänster.

Juridiska krav: 

Vi kommer dessutom att lämna ut dina personuppgifter när det krävs enligt lag, exempelvis i samband med ett domstolsbeslut eller föreläggande eller andra former av juridiska krav, i samband med en laglig begäran från en myndighet, bland annat för att uppfylla krav från nationella säkerhets- eller brottsbekämpande myndigheter, eller i samband med särskilda fall där vi har skäl att anse att dina personuppgifter behöver lämnas ut för att identifiera, kontakta eller påbörja en juridisk process mot någon som (avsiktligt eller oavsiktligt) kan skada eller störa våra rättigheter eller vår egendom. 

Konkurs: 

Du bör känna till att fria domstolar såsom USA:s konkursdomstolar under vissa omständigheter kan vara bemyndigade att tillåta att dina personuppgifter delas eller överförs till tredje part utan din tillåtelse.

6. Internationella dataöverföringar

Samtycke till behandling i USA och andra länder genom registrering på webbplatsen 

CBRE är en global verksamhet. Vi kan överföra personuppgifter som vi samlar in om dig till mottagare som befinner sig i, och dina personuppgifter kan även lagras och behandlas i, andra länder än det land där uppgifterna samlades in. Dessa länder kan omfatta USA och andra länder som har mindre strikta dataskyddslagar än det land där du tillhandahöll uppgifterna. Genom att du tillhandahåller oss dina personuppgifter visar du att du till fullo förstår och otvetydigt samtycker till att dessa personuppgifter kan överföras till och behandlas i USA och andra länder eller territorier. 

När vi överför dina uppgifter till andra länder än det land där uppgifterna samlades in skyddar vi dina uppgifter på de sätt som beskrivs i denna globala nätintegritets- och cookiepolicy eller på andra sätt som du informeras om när uppgifterna samlas in (eller via programspecifika integritetsmeddelanden) och vi följer alla gällande dataskyddslagar när vi utför dessa överföringar. CBREs närstående företag i USA är certifierade enligt dataskyddsavtalen mellan EU och USA och mellan Schweiz och USA (Privacy Shield-ramverket) och CBRE använder sig av EU:s standardavtalsklausuler gällande personuppgifter som samlas in i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och överförs till CBRE i USA och andra länder. 

Om du invänder mot att dina personuppgifter överförs eller används på dessa sätt ber vi dig att inte registrera dig på eller använda webbplatsen.

Privacy Shield-certifiering: 

CBRE följer dataskyddsavtalen mellan EU och USA och mellan Schweiz och USA, det så kallade Privacy Shield-ramverket, som föreskrivs av USA:s handelsdepartement gällande personuppgifter som samlas in av CBREs närstående företag och företagskunder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och/eller Schweiz och överförs till CBRE, Inc. och dess helägda USA-baserade närstående företag, vilka omfattar CBRE Global Investors LLC, CBRE GCS Inc. (anställda i Puerto Rico), CBRE Clarion Securities LLC, CBRE Security Services Inc., CBRE Capital Markets of Texas LP, CBRE HMF Inc., CBRE Multifamily Capital Inc., CBRE Capital Markets Inc., Trammell Crow Company LLC och CBRE Technical Services LLC i USA (“CBRE USA”). Denna globala nätintegritetspolicy är ett tillägg till de dataskyddsmeddelanden som kunder och kundkontakter kan ha fått. CBRE har intygat till USA:s handelsdepartement att företaget följer Privacy Shield-principerna gällande meddelande, val, ansvarsskyldighet för vidareöverföring, säkerhet, dataintegritet och begränsning av syfte, tillgång, möjligheterför gottgörelse, verkställighet och ansvar. Om det uppstår en konflikt mellan villkoren i denna globala nätintegritetspolicy och Privacy Shield-principerna ska Privacy Shield-principerna ha företräde. Du kan läsa mer om Privacy Shield-programmet och vår certifiering på https://www.privacyshield.gov/. CBRE omfattas av federala handelskommissionens undersökningsjurisdiktion vad gäller kraven i Privacy Shield-ramverket. 

Oberoende möjligheter för gottgörelse vid klagomål gällande Privacy Shield

I enlighet med principerna i dataskyddsavtalen mellan EU och USA och mellan Schweiz och USA (Privacy Shield) förbinder sig CBRE att lösa klagomål som rör vår insamling eller användning av dina personuppgifter. EU-medborgare som har frågor eller klagomål som rör vår Privacy Shield-policy bör först kontakta CBRE via: [email protected].

CBRE har dessutom förbundit sig att vidarebefordra olösta klagomål gällande Privacy Shield till JAMS, som är en alternativ tvistlösningsinstans i USA. Om du inte får en bekräftelse på ditt klagomål från oss inom rimlig tid, eller om vi inte löser ditt klagomål på ett tillfredsställande sätt, kan du kontakta eller besöka www.jamsadr.com för mer information eller för att lämna in ett klagomål. JAMS tjänster tillhandahålls utan kostnad. Du har under vissa omständigheter möjlighet att begära bindande tvistlösning för klagomål som rör efterlevnaden av Privacy Shield som inte lösts av JAMS. Du hittar ytterligare information om bindande tvistlösning på: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

7. Säkerhet

CBRE strävar efter att skydda dina personuppgifter och de val du gjort gällande deras användning. Vi använder Secure Socket Layers-teknik (SSL) för att skydda överföringen av känsliga personuppgifter som kreditkortsnummer. Vi lagrar dina personuppgifter på en säker server och använder processer som utformats att skydda de personuppgifter vi samlar in mot att de raderas, används, redigeras, lämnas ut eller nås av obehöriga.

Vi vidtar (och kräver våra tredje parts leverantör vidtar) kommersiellt rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter som vi samlar in från och lagrar på webbplatsen, men Internets öppna natur innebär att vi inte kan garantera att personuppgifter som lagras på våra servrar, eller som överförs till eller från en användare, är helt skyddade från obehörig åtkomst, och vi avsäger oss allt ansvar för stöld eller förlust av, obehörig åtkomst till eller skada på, eller avlyssning av data eller kommunikation. Genom att använda webbplatsen förstår och samtycker du till dessa risker.

8. Dina rättigheter

Marknadskommunikation:

När du registrerar dig på webbplatsen kan vi be dig att välja om du vill få e-mailmeddelande och annan elektrisk kommunikation från oss som erbjudanden, nyheter, rapporter och annan marknadsföring. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till eller avanmäla dig från sådan kommunikation genom att kontakta oss enligt nedan. Vi kommer att utöka webbplatsen med en sida för integritetsinställningar där du kan reglera vilken typ av kommunikation du vill få från oss.

Du kan kontakta oss: (a) per telefon på +1 877 227 3330, (b) med fax på +1 212 6187085, (c) genom att följa anvisningarna för avanmälan eller avregistrering som du hittar i alla marknadsföringsmeddelanden från oss, (d) genom att skicka ett meddelande till [email protected] som innehåller en kopia av e-mailmeddelandet du mottagit och ange “Remove” i ämnesraden eller (e) med post till CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Attention: Global Director, Data Privacy.

Om du befinner dig i Europa, Mellanöstern eller Afrika kan du skicka ett meddelande till [email protected] som innehåller en kopia av e-mailmeddelandet du mottagit och ange “Remove” i ämnesraden.

Om du befinner dig i Asien eller Stillahavsområdet kan du skicka ett meddelande till [email protected] som innehåller en kopia av e-mailmeddelandet du mottagit och ange “Remove” i ämnesraden. 

Om du väljer att inte få nyhetsbrev eller marknadsföring från oss ska detta inte: (i) hindra oss från att kommunicera med dig via e-mail eller på annat sätt gällande befintliga eller tidigare förbindelser med oss, eller (ii) hindra oss, eller våra anställda, leverantörer, agenter och andra företrädare, från att få åtkomst till och se dina personuppgifter som en del av underhåll och förbättring av webbplatsen.

Invända mot eller avregistrera direkt marknadsföring:

Du kan avregistrera dig från eller invända mot att få direkt marknadsföring från oss. Du kan också begära rättelse av eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter som samlas in på webbplatsen genom att skicka en skriftlig begäran till (a) [email protected] eller (b) [email protected] om du befinner dig i Europa, Mellanöstern eller Afrika eller [email protected] om du befinner dig i Asien eller Stillahavsområdet.

Begära tillgång till dina personuppgifter och andra rättigheter:

Du kan begära att få granska, att få tillgång till, att få rätta, att få radera, att få överföra eller att invända mot vår behandling av dina personuppgifter som vi behandlar genom att skicka en begäran via CBRE:s portal för registrerades rättigheter eller skicka en begäran till [email protected]. CBREs riktlinjer för hur du gör en begäran som registrerad under GDPR hittar du på DSR-Portalen.

Oberoende möjligheter för gottgörelse vid klagomål gällande Privacy Shield:

Du hittar information om dina independent oberoende möjligheter för gottgörelse vid klagomål gällande Privacy Shield ovan.

B. Cookiepolicy - Automatisk datainsamling 

   

Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.

Detta är en cookie: En cookie är en liten textfil som en webbplats skapar på din dator, din telefon eller en annan enhet och som innehåller information om hur du använt webbplatsen. Cookies gör det lättare och mer användarvänligt att använda webbplatsen. En cookie innehåller namnet på servern den skickades från, dess utgångsdatum och ett värde som oftast är ett slumpmässigt genererat unikt nummer. Cookies ger inte åtkomst till och skadar inte din dator.

1. Cookies vi använder

Så här använder vi cookies: 

När du besöker webbplatsen använder vi cookies för att identifiera dig som en giltig användare, för att säkerställa att ingen annan kan logga in samtidigt som dig med ditt konto från en annan dator och för att göra det lättare för oss att ge dig bästa service utifrån dina registrerade inställningar. Vi kan också använda cookies för att göra det enklare för oss att genomföra marknadsföring eller undersökningar.

Cookies används inte för att lagra känsliga uppgifter:

De cookies vi använder innehåller inte några känsliga personuppgifter, som adress, lösenord eller kreditkortsuppgifter.

De cookies som vi huvudsakligen använder:  

Här är en lista över de cookies vi huvudsakligen använder och varför vi använder dem:

  Typ av cookie Namn Syfte Utgår
  Sessionskontroll Portal Lagrar information om din inloggning
   
  När du stänger webbläsaren
  Sessionskontroll
  ORA_EX_SESSION
  Lagrar information om din inloggning
   
  När du stänger webbläsaren
  Språkinställningar
  NLS_LANGUAGE Lagrar vilket du språk du valt för innehåll. Ställs som standard in på webbläsarens språk.
  1 år
  Analys _utma
  Används för att registrera anonyma data om ditt besök. Informationen slås samman i vårt Google Analytics-konto. Vi delar inte dessa data i någon form. 2 år
  Analys
  _utmb
  Som ovan. 30 minuter
  Analys _utmc
  Som ovan. När du stänger webbläsaren
  Analys _utmv
  Som ovan. Direkt
  Analys _utmz Som ovan. 6 månader
  Analys MF_user
  Denna cookie används för att fastställa om användaren är en återkommande eller förstagångsbesökare för våra analyser. Består av enkla ja/nej-data och inga ytterligare uppgifter om användaren lagras. 90 dagar
  Analys _GA Gör det möjligt att i webbanalys identifiera unika användare över flera sessioner, men inte att identifiera unika användare över olika webbläsare eller enheter. 90 dagar
  Analys _Gid
  Gör det möjligt att i webbanalys identifiera unika användare över flera sessioner, men inte att identifiera unika användare över olika webbläsare eller enheter.
  90 dagar
  Analys SC_ANALYTICS_
  GLOBAL_COOKIE
  Identifierar upprepade besök från en enskild anonym användare över flera CBRE-webbplatser.
  1 år
   Prestanda  Adrum
  En prestandacookie för teknisk övervakning av serverbelastningen
   När sessionen avslutas
   Prestanda  ASP.NET_SessionId 
  Samlar in och rapporterar sammanslagen icke identifierbar information som kan användas i rapporter om webbplatsen prestanda och tillhandahålla insikter i hur webbplatsen används och hur den kan förbättras.  1 år
   Användarens inloggning  GRG_jwtToken
  Identifierar om en användare har loggat in på CBREs globala forskningsgateway. Inloggningen kan bevaras i upp till 90 dagar eller tills användaren loggar ut  90 dagar
   Användarens inloggning  auth_id_token  Identifierar en användare som autentiseras med enkel inloggning och som kan hämta CBRE-forskning  90 dagar


 

2. Resultatuppföljning

Ibland använder vi cookies och annan spårningsteknik som nätfyrar i den marknadsföring vi skickar med e-mail till våra abonnenter eller i annonser på webbplatser. Dessa spårenheter hjälper oss att följa upp om en e-mailmottagare har slutfört en viss åtgärd, som att registrera sig för ett kostnadsfritt prov. Denna information identifierar inte specifika personer och samlas in som sammanslagna data. Ibland använder vi tredje parts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att följa upp aktiviteter på webbplatsen. Dessa tredje parter kan använda tillfälliga cookies och/eller nätfyrsteknik för att möjliggöra denna uppföljning men inga data spåras på ett sätt som kan identifiera specifika personer. Tredje parter som har produkter eller tjänster tillgängliga på vår webbplats kan också använda cookies och vi råder dig att läsa deras integritetspolicyer för information om deras cookies och andra integritetsrutiner.

 • 3. Avböja och inaktivera cookies

 • Avböja cookies på webbplatsen:
  Om du vill hindra att vi använder cookies på din enhet innan du börjar använda webbplatsen ska du först inaktivera användningen av cookies i din webbläsare och radera eventuella cookies från webbplatsen som sparats i webbläsaren. 

  Inaktivera och avböja framtida cookies: Du kan begränsa, blockera eller radera cookies från webbplatsen när som helst genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Du kan läsa mer om hur det går till och annan information om cookies på: www.allaboutcookies.org. Varje webbläsare brukar ha olika inställningar och konfigurationen, men du brukar kunna ändra inställningarna för cookies under menyer som “Inställningar” eller “Verktyg”. Du kan läsa mer i webbläsarens hjälpmeny.

  C. Kontakta oss 

  Du kan alltid kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring denna globala nätintegritetspolicy, om du har frågor eller problem kring din användning av webbplatsen eller om du vill att dina personuppgifter ska undantas från vår direkta marknadsföring. Som standardrutin behåller vi eventuell kommunikation från webbplatsen besökare för att kunna ge dig bättre service. 

  Du kan kontakta oss genom att skicka ett meddelande till [email protected] eller genom att skriva till oss på 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Attention: Global Director, Data Privacy.  

  Besökare i Europa, Mellanöstern eller Afrika:

  Om du befinner dig i Europa, Mellanöstern eller Afrika kan du också skicka ett meddelande till [email protected] eller skriva till oss på St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7 HP, Storbritannien, Attention: EMEA Director, Data Privacy.

  Besökare i Asien och Stillahavsområdet:

  Om du befinner dig i Asien eller Stillahavsområdet kan du också skicka ett meddelande till [email protected] eller skriva till oss på 40/F GT Tower International, 6813 Ayala Ave. cor H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Filippinerna 1227, Attention: APAC Senior Manager, Data Privacy.


  Effective Date: January 10, 2006
  Revised:  March 4, 2019

  Global Web Privacy and Cookie Policy

  Please Read Carefully.

  CBRE Group, Inc., together with its subsidiaries (collectively, “CBRE”, “we”, “us” or “our”), recognize the importance of protecting your privacy. Our Global Web Privacy and Cookie Policy is designed to assist you in understanding how we collect, use and safeguard your personal information and your choices in making informed decisions when using our global public websites (collectively, the “Site”). We also describe how you can contact us about our privacy practices.

  1. Global Web Privacy Policy
   1. Your Acceptance Through Use
   2. Data Protection Officer
   3. The Types of Information We Collect
   4. How We Use Your Information
   5. Information Provided to Us About You by Third Parties
   6. Personal Information We Share
   7. International Data Transfers
   8. Security
   9. Your Rights
  2. Cookies Policy
   1. Cookie Use by Us
   2. Performance Tracking
   3. Avoiding and Disabling Cookies
  3. Contact Us

  Global Web Privacy Policy

  1. Your Acceptance Through Use
  2. This Global Web Privacy Policy describes how CBRE collects, uses and discloses certain personal information obtained through this Site. Please note that your use of this Site signifies your understanding and acceptance of the terms of this Global Web Privacy Policy. This Global Web Privacy Policy is incorporated into, and is part of, the Terms and Conditions, which govern your use of the Site in general.

   This Global Web Privacy Policy will be continuously assessed against new technologies, business practices and our clients’ needs. As we update and diversify our products and services, this Global Web Privacy Policy may evolve. We reserve the right, at our discretion, to change, modify, add, or remove portions from this Global Web Privacy Policy at any time. Visitors are encouraged to review this Global Web Privacy Policy from time to time for updates periodically. We will try to post any changes to this Global Web Privacy Policy before they become effective. If we make any material changes to this Global Web Privacy Policy, we will notify you here, by email or by means of a notice on our Site’s home page

   Your continued use of our Site following the posting of changes to these terms means you accept these changes.

  3. Data Protection Officer
  4. We have appointed, in accordance with local law, data protection officers (“DPOs”) for our subsidiaries in Germany. We have also appointed a DPO in France. If you have any questions or concerns about our personal data policies or practices, you may contact the appropriate DPO using the following contact details:

   CBRE GmbH, CBRE PRUSS VALTEQ GmbH, and CBRE Capital Advisors GmbH Astrid Ackermann [email protected]
   CBRE Global Investors Germany GmbH Ravindra Vekaria [email protected]
   CBRE GWS Industrial Services GmbH Sebastian Giesseke [email protected]
   France Aurélie Leclercq [email protected]< /td>
  5. The Types of Information We Collect
  6. We have several areas in this Site (including links to other CBRE websites) where you can submit personal and other information to us. The types of personal information we may obtain or you may choose to provide include:

   • Contact information (such as name, postal or e-mail address, and phone number)
   • Your professional information (such as job title, department and name of organization)
   • Account information
   • Subscription details
   • Username and password
   • Payment account information
   • Content you provide (such as job and education history, comments, responses to questions)
   • Mobile device unique identifier
   • Geo-location data
   • Information about your use of our websites. For more information, see our Cookies Policy
  7. How We Use Your Information
  8. Communications with You – Offerings and Services In Which You Expressed Interest

   When you visit or transact business on this Site, you may be required to register with us or be requested to provide us with personal and account information. When you provide us with this information, we may use such information to contact you about the offerings or services in which you have expressed an interest. CBRE has a legitimate business interest to use the personal information we collect from you if you apply for employment or engage in a contractual business relationship with CBRE. Where we have relied on your consent, if you tell us that you do not want us to use this information as a basis for further contact with you (by accessing our opt-out procedure described below), we will respect your wishes.

   Communications with You – Newsletters and Marketing Purposes:

   In order to keep our users informed about our latest news, products and services, we may, subject to applicable law, send e-mails and marketing communications to the email address that you provided to us while registering on our Site or requesting information from us. Please be aware that we do sometimes send marketing communications that promote a third party’s products and services (for example, those of our business partners) as well as our own. If you elected to opt–in to any of our email lists, newsletters or other promotional offerings and later decide that you no longer wish to receive such newsletters or promotional e-mail from us, you may unsubscribe by following the instructions contained in each email we send to you (or use the opt-out procedure described below).

   Other Uses:

   We may also use the personal information we obtain about you for the following purposes:

   • Creating and managing any accounts you may have with us and respond to your inquiries;
   • Evaluating your interest in employment and contacting you regarding possible employment with CBRE;
   • Operating, evaluating and improving our business (including developing new products and services; managing our communications; determining the effectiveness of and optimizing our advertising; analyzing our products, services, websites, mobile applications and any other digital assets; facilitating the functionality of our websites, and mobile applications and any other digital assets);
   • Anonymizing personal information and preparing and furnishing aggregated data reports showing anonymized information;
   • Enforcing our Terms and Conditions or other legal rights;
   • As may be required by applicable laws and regulations or requested by any judicial process or governmental agency having or claiming jurisdiction over CBRE.

   We also may use the information in other ways for which we provide specific notice at the time of collection. If you object to us using information in other ways you can email [email protected].

  9. Information Provided to Us About You by Third Parties
  10. Third-Party Links:

   When using our Site, you may click through certain links or promotions that will enable you to purchase products or use services provided by our partners. Some of these partners may share certain information that you provide to them with us. By clicking on and through to a link or promotion on our Site, you agree to allow us to receive and use any information (except for credit card information) that you may provide to our partners, under the same terms and conditions as if you provided your information directly to us. We are not, however, responsible for any other Web site, or their respective privacy policy or how they treat information about their users. We strongly advise you to review their privacy policies to find out how they are treating your personal information.

   Third Party Usage:

   You may also separately share your information with other Web sites or entities, such as those that create professional marketing lists, to receive special offers and promotions from their affiliates. These Web sites or entities may agree to share your information with us. Whether any third party actually shares your information with us and to what extent they do share your information with us will depend on their agreement with us and their respective privacy policies. CBRE is not responsible for, and will assume no liability if a partner or other Web site or entity collects, uses or shares, any information about you in violation of its own privacy policy, or applicable law.

   Marketing Data:

   We may purchase marketing data from third parties and add it to our existing user database to better target our advertising and to provide pertinent offers in which we think you would be interested. We may also associate this marketing data to the personally identifiable information that you provide to us.

  11. Personal Information We Share
  12. Vendors: 

   We may share your personal information with companies acting as our authorized agents in providing our services (e.g., customer/support services) to you, all of which agree to use your information only for such specified purposes. Each vendor must agree to implement and maintain reasonable security procedures and practices appropriate to the nature of your information in order to protect your personal information from unauthorized access, destruction, use, modification or disclosure. Because we operate globally, we may transfer your information to countries or jurisdictions that do not provide the same level of data protection as the country in which you are based. If we make such a transfer, we will, or our vendors will, as applicable, provide for the proper safeguards required by applicable law to ensure that your information is protected. More information on International Data Transfers of your personal information is below.

   Where we share your personal information for our legitimate interests you can may be able to object to this disclosure. Please be aware that when you object to disclosure of your personal information for CBRE’s legitimate interests it may affect the services we provide to you. More information on Your Rights areis below.

   Legally Affiliated Entities:

   In the event that CBRE is merged, or in the event of a transfer of our assets, Site or operations, CBRE may disclose or transfer your personal information in connection with such transaction. In the event of such a transfer, CBRE will notify you via email or by posting a prominent notice on our Site for 30 days of any such change in ownership of CBRE resulting in a change of control of your personal information. We may also share your personal information with CBRE affiliates in order to provide or offer services to you.

   Legally Compelled Disclosure: 

   We will also disclose your personal information when required to do so by law, for example, in response to a court order or a subpoena or other legal obligation, in response to lawful requests by public authorities, including to meet national security or law enforcement agency's requirements, or in special cases when we have reason to believe that disclosing your personal information is necessary to identify, contact or bring legal action against someone who may be causing injury to or interference with (whether intentionally or unintentionally) our rights or property.

  13. International Data Transfers
  14. Consent to Processing in the US and Elsewhere by Registration on This Site

   CBRE is a global business. We may transfer the personal information we collect about you to recipients, and your personal information may be stored and processed, in countries other than the country in which the information was originally collected, including the United States and elsewhere that may have less stringent data protection laws than the country in which you initially provided the information. By providing any personal information to us, you fully understand and unambiguously consent to the transfer and processing of such personal information in the United States and other countries or territories.

   When we transfer your information to countries other than the country in which the information was originally collected, we will protect your information as described in this Global Web Privacy and Cookie Policy or as otherwise disclosed to you at the time the data is collected (e.g. via program specific privacy notice) and will comply with all applicable data protection laws in making such transfers. In particular, CBRE US affiliates are EU-US and Swiss-US Privacy Shield certified, and CBRE has executed EU Standard Contractual Clauses with respect to personal information collected in the European Economic Area and transferred to CBRE in the United States and elsewhere.

   If you object to your personal information being transferred or used in this manner please do not register with or use the Site.

   Privacy Shield Certification: 

   CBRE complies with the EU-U.S. Privacy Shield Framework and the Swiss – U.S. Privacy Shield Framework as set forth by the U.S. Department of Commerce regarding personal information that is collected by CBRE affiliates or corporate customers located in the European Economic Area and/or United Kingdon and/or Switzerland and transferred to CBRE, Inc. and its wholly owned US-based affiliates, which include CBRE Global Investors LLC, CBRE GWS Puerto Rico Inc. CBRE Clarion Securities, LLC, CBRE Security Services, Inc., CBRE Heery Inc., CBRE HMF, Inc., CBRE Multifamily Capital, Inc., CBRE Capital Markets, Inc., Trammell Crow Company LLC, and CBRE Technical Services, LLC in the United States (“CBRE US”). This Global Web Privacy Policy supplements the data protection notices that Clients and Client contacts may have received. CBRE has certified to the Department of Commerce that it adheres to the Privacy Shield Principles of notice, choice, accountability for onward transfer, security, data integrity and purpose limitation, access, recourse, enforcement and liability. If there is any conflict between the terms in this Global Web Privacy Policy and the Privacy Shield Principles, the Privacy Shield Principles shall govern. To learn more about the Privacy Shield program, and to view our certification, please visit https://www.privacyshield.gov/. CBRE is subject to investigatory enforcement powers of the Federal Trade Commission as it relates to conformation with Privacy Shield requirements.

   Independent Recourse of Privacy Shield Complaints

   In compliance with the EU-US and Swiss-US Privacy Shield Principles, CBRE commits to resolve complaints about our collection or use of your personal information. EU, United Kingdon and Swiss individuals with inquiries or complaints regarding our Privacy Shield policy should first contact CBRE at: [email protected].

   CBRE has further committed to refer unresolved Privacy Shield complaints to JAMS, an alternative dispute resolution provider located in the United States. If you do not receive timely acknowledgment of your complaint from us, or if we have not addressed your complaint to your satisfaction, please contact or visit https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim for more information or to file a complaint. The services of JAMS are provided at no cost to you. You have the possibility, under certain conditions, to invoke binding arbitration for complaints regarding Privacy Shield compliance not resolved by JAMS. For additional information on binding arbitration, visit: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

  15. Security
  16. CBRE endeavors to protect the security of your personal information and your choices for its intended use. We use Secure Socket Layers or SSL technology to protect the transmission of sensitive personal information such as your credit card number. We store your personal information on a secure server, and use procedures designed to protect the personal information we collect from unauthorized access, destruction, use, modification or disclosure.

   Although we will take (and require our third-party providers to take) commercially reasonable security precautions regarding your personal information collected from and stored on the Site, due to the open nature of the Internet, we cannot guarantee that any of your personal information stored on ourservers, or transmitted to or from a user, will be free from unauthorized access, and we disclaim any liability for any theft or loss of, unauthorized access or damage to, or interception of any data or communications. By using the Site, you acknowledge that you understand and agree to assume these risks.

  17. Your Rights
  18. Marketing Communications:

   When you register on this Site, we may ask you to select whether you would like to receive email and electronic communications from us such as offers, news, reports and other promotional communications. You may withdraw your consent or opt-out of receiving such communications at any time by contacting us as described below. We are also improving this Site with a privacy preferences page so you can control what communications you want to receive from us.

   You may contact us: (a) by telephone, at +1 877 227 3330; (b) by facsimile, at +1 212 6187085; (c) by following the Opt-Out or unsubscribe instruction contained in the body of any marketing e-mail from us; (d) by sending us an e-mail at [email protected], including a copy of the e-mail you have received and by typing “Remove” in the subject line of your e-mail; or (e) by mail, CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Attention: Global Director, Data Privacy.

   If you are located in Europe, the Middle East or Africa, you may also e-mail us at [email protected], including a copy of the e-mail you have received and by typing “Remove” in the subject line of your e-mail.

   If you are located in Asia or the Pacific, you may also e-mail us at [email protected], including a copy of the e-mail you have received and by typing “Remove” in the subject line of your e-mail.

   Your election not to receive newsletters or promotional and marketing correspondence from us will not: (i) preclude us from corresponding with you, by email or otherwise, regarding your existing or past relationship with us, and (ii) preclude us, including our employees, contractors, agents and other representatives, from accessing and viewing your personal information in the course of maintaining and improving the Site.

   Objecting to or Unsubscribing from Direct Marketing:

   You may unsubscribe from or object to receiving direct marketing from us; or request correction or object to our processing your personal information collected by this Site by sending a written request to (a) [email protected] or (b) [email protected] if you are located in Europe, the Middle East or Africa, or (c) [email protected] if you are located in Asia Pacific.

   Additionally, where we process your personal information for our legitimate interests you will have the right to object to such processing. Please be aware that where you object to this sort of processing it may affect our ability to carry out tasks as listed in this policy.

   Requesting Access to Your Personal Information and Other Rights:

   You may also request to review, access, correct, delete, port or object to our processing your personal information processed by us by making a request on CBRE’s data subject rights portal or submitting your request to [email protected]. CBRE’s Guidance on Making a GDPR Data Subject Request is available on the DSR Portal.

   Independent Recourse for Privacy Shield Complaints:
   Information about independent recourse for Privacy Shield complaints can be found above.

   

  Cookie Policy – Automatic Data Collection

  By browsing on our Site, you are agreeing to our use of cookies.

  What is a Cookie: A cookie is a small text file that a website stores on your personal computer, telephone or any other device, with information about your navigation on that website. Cookies facilitate browsing and to make it more user-friendly. A cookie contains the name of the server it came from, the expiry of the cookie, and a value – usually a randomly generated unique number. Cookies do not give access to nor damage your computer.

  1. Cookie Use By Us
  2. How we use Cookies:

   We use browser session cookies, which are temporary cookies that are erased from your device’s memory when you close your Internet browser or turn your computer off, and persistent cookies, which are stored on your device until they expire, unless you delete them before that time. We group browser cookies on our site into three categories, which you can manage through our Cookie Preference Manager:

   • Required cookies: These cookies are necessary to enable the basic features of this site to function, such as identifying you as a valid user, ensuring that no one else can sign on simultaneously with your account from another computer and helping us serve you better based on your registration preferences. These cookies also allow you to select your cookie preferences.
   • Functional cookies: These cookies allow us to analyze your use of the site to evaluate and improve our performance. They may also be used to provide a better customer experience on this site. For example, providing us information about how our site is used and helping us facilitate any promotions or surveys that we provide.
   • Advertising cookies: These cookies may be used to share data with advertisers so that the ads you see are more relevant to you, allow you to share certain pages with social networks, or allow you to post comments on our site.

   Cookies Are Not Used to Store Sensitive Data:

   The cookies we use do not store sensitive personal information, such as your address, your password, or your credit card data.

  3. Performance Tracking
  4. We sometimes use cookies, as well as tracking technology, such as web beacons, within the promotional emails that we send to our subscribers or advertisements for our Site. These performance tracking devices help us to track whether an e-mail recipient has completed an event, such as signing up for a free trial for example. Such information is non-personally identifying and collected on an aggregate level. We sometimes utilize third party service providers to help us track the activity within our Site. These third parties may use temporary cookies and/or web beaconing technology to facilitate such tracking but the data would not be tracked in a personally identifiable way. Third parties whose products or services are accessible on our Site may also use cookies, and we advise you to check their privacy policies for information about their cookies and other privacy practices.

   If you would like more information about the third party cookies on our website and to find out more about your choice to not have your information used by third parties, please contact us at [email protected].

  5. Managing Your Cookie Preferences
  6. Cookie Preference Manager:

   Our preference manager allows you to restrict our use of cookies other than Required Cookies. If you use our preference manager on a mobile device, we process your device’s Advertising Identifier. When you access our preference manager, session cookies will be set by the ad networks listed in our preference manager to honor your preferences if you choose not to receive interest-based advertising. If you clear your browser cookies, this will remove all cookies including the opt-out cookies set by the companies. You will need to re-access the opt-out tool to reset your preferences. Our cookie only knows your last set of preferences and does not reflect the current state of cookies on your browser.

   Avoiding Use of Cookies on this Site:

   If you prefer to completely prevent us from using cookies on your devices, before navigating on this Site, you must first disable the use of cookies in your browser and then delete the cookies saved in your browser associated with this Site.

   Disabling and Preventing Further Use of Cookies:

   You may restrict, block or delete the cookies from this Site at any time by changing the configuration of your browser. You can find out how to do this, and find more information on cookies, at: www.allaboutcookies.org. In addition, while each browser has different settings and configurations, cookies settings can typically be adjusted in the "Preferences" or "Tools" menu. Your browser’s "Help" menu may provide additional information.


  Contact Us

  You are always free to contact us if you have questions or concerns regarding this Global Web Privacy Policy, have a question or problem related to your use of the Site, or wish to exclude your personal information from our direct marketing purposes. Our standard business practice is to retain any communications from our Site visitors to help us to serve each of you better.

  You may contact us by emailing [email protected] or by writing to us at 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Attention: Global Director, Data Privacy.

  Visitors in Europe, the Middle East or Africa:

  If you are located in Europe, the Middle East or Africa, you may also e-mail us at [email protected] or write to us at St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, United Kingdom, Attention: EMEA Director, Data Privacy.

  Visitors in Asia or the Pacific:

  If you are located in Asia or the Pacific, you may also e-mail us at [email protected] or write to us at 40/F GT Tower International, 6813 Ayala Ave. cor H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Philippines 1227, Attention: APAC Senior Manager, Data Privacy.