Gäller från: 10 januari 2006
Reviderades: 4 mars 2019

 

Global nätintegritets- och cookiepolicy

Läs detta noggrant.

CBRE Group, Inc., tillsammans med våra dotterbolag (sammantaget “CBRE”, “vi”, “oss” eller “vår”), inser vikten av att skydda din integritet. Vi har utformat vår globala nätintegritets- och cookiepolicy för att hjälpa dig att förstå hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter och att göra informerade val när du använder våra globala webbplatser som är öppna för allmänheten (sammantaget “webbplatsen”). Vi beskriver också hur du kontaktar oss angående våra integritetsrutiner.

 1. Global nätintegritetspolicy
  1. Samtycke genom användning
  2. Dataskyddsansvarig
  3. Uppgifter som vi samlar in
  4. Hur vi använder dina uppgifter
  5. Uppgifter om dig från tredje part
  6. Personuppgifter som vi delar
  7. Internationella dataöverföringar
  8. Säkerhet
  9. Dina rättigheter
 2. Cookiepolicy 
  1. Cookies vi använder
  2. Resultatuppföljning
  3. Hantera dina cookieinställningar
 3. Kontakta oss


------
A. Global nätintegritetspolicy 

 1. Samtycke genom användning

I vår globala nätintegritetspolicy beskriver vi hur CBRE samlar in, använder och lämnar ut vissa personuppgifter som vi erhåller genom webbplatsen. Observera att du genom din användning av webbplatsen anses ange att du förstår och samtycker till villkoren i denna globala nätintegritetspolicy. Denna globala nätintegritetspolicy ingår i och är en del av våra villkor som reglerar din användning av webbplatsen i allmänhet.

Denna globala nätintegritetspolicy utvärderas regelbundet utifrån nya tekniker och affärsmetoder och våra kunders behov. I takt med att vi uppdaterar och utökar våra produkter och tjänster kan vi utveckla denna globala nätintegritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter vårt eget tycke, ändra, redigera, lägga till eller ta bort avsnitt från denna globala nätintegritetspolicy. Vi uppmanar våra besökare att då och då granska denna globala nätintegritetspolicy för regelbundna uppdateringar. Vi försöker meddela eventuella ändringar till denna globala nätintegritetspolicy innan de börjar gälla. Om vi gör väsentliga ändringar till denna globala nätintegritetspolicy kommer vi att meddela det här, via e-mail eller med ett meddelande på hemsidan.

Din fortsatta användning av webbplatsen efter att vi meddelat dessa ändringar innebär att du godkänner ändringarna.
 

 1. Uppgifter som vi samlar in

Det finns flera områden på webbplatsen (bland annat länkar till andra CBRE-webbplatser) där du kan skicka in personuppgifter och annan information till oss. Några typer av personuppgifter som vi kan erhålla och som du kan välja att lämna är:

• Kontaktinformation (som namn, post- eller e-mailadress och telefonnummer)
• Jobbinformation (som befattning, avdelning och namnet på organisationen där du arbetar)
• Kontoinformation
• Abonnemangsinformation
• Användarnamn och lösenord
• Betalningsinformation
• Innehåll som du tillhandahåller (som arbets- och utbildningshistorik, kommentarer, svar på frågor)
• Unika beteckningar för mobila enheter
• Geolokalisering
• Information om hur du använder webbplatsen. Du kan läsa mer i vår cookiepolicy.

 1. Hur vi använder dina uppgifter


Kommunikation med dig – Erbjudanden och tjänster som du uttryckt intresse för:

När du besöker eller gör transaktioner på webbplatsen kan du behöva registrera dig hos oss eller tillhandahålla person- eller kontouppgifter. När du tillhandahåller den här typen av uppgifter kan vi använda dem för att kontakta dig och berätta om erbjudanden och tjänster som du uttryckt ett intresse för. CBRE har ett legitimt affärsintresse i att använda personuppgifter som vi samlar in från dig om du söker jobb eller bedriver någon verksamhet i samband med ett avtal med CBRE. I de fall vi behöver ditt samtycke kan du underrätta oss om att du inte vill att vi använder uppgifterna för att kontakta dig i framtiden (genom att följa stegen för avanmälan som beskrivs nedan). Vi respekterar dina önskemål. 

Kommunikation med dig – Nyhetsbrev och marknadsföring: 

Vi vill hålla våra användare informerade om våra senaste nyheter, produkter och tjänster och kan, beroende på vad som tillåts av tillämplig lag, skicka e-mailmeddelanden och marknadsföring till e-mailtadressen som du tillhandahåller när du registrerar dig på webbplatsen eller frågar efter information från oss. Observera att vi ibland kan skicka marknadsföring som marknadsför tredje parts produkter och tjänster (till exempel från våra affärspartners) liksom våra egna. Om du har valt att anmäla dig till någon av våra e-maillistor, nyhetsbrev eller andra marknadsföringar och senare bestämmer dig för att du inte längre vill ta emot nyhetsbrev eller marknadsföring från oss, då kan du avanmäla dig genom att följa anvisningarna som finns i varje e-mailmeddelande vi skickar till dig (du kan också använda stegen för avanmälan som beskrivs nedan). 

Annan användning:

Vi kan också använda personuppgifter som vi erhåller för följande syften:
• Skapa och hantera konton som du kan ha hos oss och svara på dina frågor.
• Utvärdera om du är intresserad av anställning och kontakta dig gällande möjlig anställning hos CBRE.
• Bedriva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (bland annat genom att utveckla nya produkter och tjänster, hantera kommunikation, fastställa effektiviteten hos och optimera vår marknadsföring, analysera våra produkter, tjänster, webbplatser, mobilapplikationer och andra digitala tillgångar, samt möjliggöra funktioner på våra webbplatser, i våra mobilapplikationer och i andra digitala tillgångar).
• Anonymisera personuppgifter och ta fram och använda rapporter med sammanslagna data som visar anonymiserad information.
• Genomdriva våra villkor och andra juridiska rättigheter.
• Använda uppgifter så som kan krävas av tillämpliga lagar och förordningar eller som kan begäras i samband med en rättsprocess eller av en myndighet som har eller säger sig ha jurisdiktion över CBRE. Vi kan också använda personuppgifter på andra sätt och vi underrättar dig specifikt om dessa när vi samlar in sådana uppgifter.

 

 1. Uppgifter om dig från tredje part 

  Länkar till tredje part:

  När du använder webbplatsen kan du klicka på länkar eller annonser som låter dig köpa produkter eller använda tjänster som tillhandahålls av våra partners. Vissa av dessa partners kan dela vissa uppgifter som du tillhandahåller med oss. Genom att du klickar på och går vidare via länkar eller annonser på webbplatsen anses du samtycka till att vi tar emot och använder uppgifter (förutom kreditkortsuppgifter) som du tillhandahåller våra partners under samma villkor som om du tillhandahållit dem till oss direkt. Däremot ansvarar vi inte för andra webbplatser, deras respektive integritetspolicyer eller hur de hanterar uppgifter som sina användare. Vi råder dig starkt att läsa igenom deras integritetspolicyer för att få veta hur de hanterar dina personuppgifter.

  Användning av tredje part:
  Du kan också separat dela dina uppgifter med andra webbplatser och enheter, bland annat de som skapar professionella marknadsföringslistor, för att få specialerbjudanden och marknadsföring från närstående företag. Dessa webbplatser och enheter kan samtycka till att dela dina uppgifter med oss. Om en tredje part delar dina uppgifter med oss och i vilken utsträckning de delar dina uppgifter med oss beror på vilka avtal de har med oss och på en sådan tredje parts integritetspolicy. CBRE ansvarar inte för och godtar ingen ansvarsskyldighet i de fall en partner eller annan webbplats eller enhet samlar in, använder eller delar uppgifter om dig i strid mot dess egna integritetspolicy eller tillämpliga lagar.

  Marknadsföringsdata:
  Vi kan köpa marknadsföringsdata från tredje part och införa dessa i vår befintliga användardatabas för att rikta vår annonsering bättre och tillhandahålla relevanta erbjudanden till dig som vi tror du kan vara intresserad av. Vi kan också koppla dessa marknadsföringsdata till de personidentifierande uppgifter som du tillhandahåller oss.
   
 2. Personuppgifter som vi delar

  Leverantörer:  

  Vi kan dela dina personuppgifter med företag som agerar som auktoriserade företrädare åt oss och tillhandahåller våra tjänster (exempelvis kundtjänst/support) till dig och som har samtyckt till att endast använda dina uppgifter för dessa specifika syften. Varje leverantör måste samtycka till att införa och upprätthålla rimliga säkerhetsåtgärder och -rutiner som är lämpliga för dina uppgifter för att skydda dessa mot att de raderas, används, redigeras, lämnas ut eller nås av obehöriga. Vi är verksamma globalt och vi kan därför överföra dina uppgifter till länder eller jurisdiktioner som inte erbjuder samma nivå av dataskydd som det land där du befinner dig. Om vi gör en sådan överföring tillhandahåller vi, eller vår leverantör om tillämpligt, de försiktighetsåtgärder som krävs av tillämplig lag för att hålla dina uppgifter säkra. Du hittar mer information om internationella överföringar av dina personuppgifter nedan. 

  Juridiskt närstående enheter:
  Om CBRE skulle slås samman, eller om det skulle ske en överlåtelse av våra tillgångar, webbplatsen eller vår verksamhet, kan vi lämna ut eller överföra dina personuppgifter i samband med en sådan transaktion. Om det skulle ske en sådan transaktion underrättar CBRE dig via e-mail eller genom att publicera ett tydligt meddelande på webbplatsen under 30 dagar före någon ändring av CBREs ägare som leder till en ändring av vem som har kontrollen över dina personuppgifter. Vi kan också dela dina personuppgifter med CBREs närstående företag för att kunna tillhandahålla eller erbjuda dig tjänster.

  Juridiska krav: 
  Vi kommer dessutom att lämna ut dina personuppgifter när det krävs enligt lag, exempelvis i samband med ett domstolsbeslut eller föreläggande eller andra former av juridiska krav, i samband med en laglig begäran från en myndighet, bland annat för att uppfylla krav från nationella säkerhets- eller brottsbekämpande myndigheter, eller i samband med särskilda fall där vi har skäl att anse att dina personuppgifter behöver lämnas ut för att identifiera, kontakta eller påbörja en juridisk process mot någon som (avsiktligt eller oavsiktligt) kan skada eller störa våra rättigheter eller vår egendom. 

  Konkurs: 

  Du bör känna till att fria domstolar såsom USA:s konkursdomstolar under vissa omständigheter kan vara bemyndigade att tillåta att dina personuppgifter delas eller överförs till tredje part utan din tillåtelse.
 3. Internationella dataöverföringar

  Samtycke till behandling i USA och andra länder genom registrering på webbplatsen 

  CBRE är en global verksamhet. Vi kan överföra personuppgifter som vi samlar in om dig till mottagare som befinner sig i, och dina personuppgifter kan även lagras och behandlas i, andra länder än det land där uppgifterna samlades in. Dessa länder kan omfatta USA och andra länder som har mindre strikta dataskyddslagar än det land där du tillhandahöll uppgifterna. Genom att du tillhandahåller oss dina personuppgifter visar du att du till fullo förstår och otvetydigt samtycker till att dessa personuppgifter kan överföras till och behandlas i USA och andra länder eller territorier. 

  När vi överför dina uppgifter till andra länder än det land där uppgifterna samlades in skyddar vi dina uppgifter på de sätt som beskrivs i denna globala nätintegritets- och cookiepolicy eller på andra sätt som du informeras om när uppgifterna samlas in (eller via programspecifika integritetsmeddelanden) och vi följer alla gällande dataskyddslagar när vi utför dessa överföringar. CBREs närstående företag i USA är certifierade enligt dataskyddsavtalen mellan EU och USA och mellan Schweiz och USA (Privacy Shield-ramverket) och CBRE använder sig av EU:s standardavtalsklausuler gällande personuppgifter som samlas in i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och överförs till CBRE i USA och andra länder. 

  Om du invänder mot att dina personuppgifter överförs eller används på dessa sätt ber vi dig att inte registrera dig på eller använda webbplatsen.

  Privacy Shield-certifiering: 

  CBRE följer dataskyddsavtalen mellan EU och USA och mellan Schweiz och USA, det så kallade Privacy Shield-ramverket, som föreskrivs av USA:s handelsdepartement gällande personuppgifter som samlas in av CBREs närstående företag och företagskunder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och/eller Schweiz och överförs till CBRE, Inc. och dess helägda USA-baserade närstående företag, vilka omfattar CBRE Global Investors LLC, CBRE GCS Inc. (anställda i Puerto Rico), CBRE Clarion Securities LLC, CBRE Security Services Inc., CBRE Capital Markets of Texas LP, CBRE HMF Inc., CBRE Multifamily Capital Inc., CBRE Capital Markets Inc., Trammell Crow Company LLC och CBRE Technical Services LLC i USA (“CBRE USA”). 

  Denna globala nätintegritetspolicy är ett tillägg till de dataskyddsmeddelanden som kunder och kundkontakter kan ha fått. CBRE har intygat till USA:s handelsdepartement att företaget följer Privacy Shield-principerna gällande meddelande, val, ansvarsskyldighet för vidareöverföring, säkerhet, dataintegritet och begränsning av syfte, tillgång, möjligheterför gottgörelse, verkställighet och ansvar. Om det uppstår en konflikt mellan villkoren i denna globala nätintegritetspolicy och Privacy Shield-principerna ska Privacy Shield-principerna ha företräde. Du kan läsa mer om Privacy Shield-programmet och vår certifiering på https://www.privacyshield.gov/. CBRE omfattas av federala handelskommissionens undersökningsjurisdiktion vad gäller kraven i Privacy Shield-ramverket. 

  Oberoende möjligheter för gottgörelse vid klagomål gällande Privacy Shield
  I enlighet med principerna i dataskyddsavtalen mellan EU och USA och mellan Schweiz och USA (Privacy Shield) förbinder sig CBRE att lösa klagomål som rör vår insamling eller användning av dina personuppgifter. EU-medborgare som har frågor eller klagomål som rör vår Privacy Shield-policy bör först kontakta CBRE via: [email protected].

  CBRE har dessutom förbundit sig att vidarebefordra olösta klagomål gällande Privacy Shield till JAMS, som är en alternativ tvistlösningsinstans i USA. Om du inte får en bekräftelse på ditt klagomål från oss inom rimlig tid, eller om vi inte löser ditt klagomål på ett tillfredsställande sätt, kan du kontakta eller besöka www.jamsadr.comför mer information eller för att lämna in ett klagomål. JAMS tjänster tillhandahålls utan kostnad. Du har under vissa omständigheter möjlighet att begära bindande tvistlösning för klagomål som rör efterlevnaden av Privacy Shield som inte lösts av JAMS. Du hittar ytterligare information om bindande tvistlösning på: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.
 4. Säkerhet

  CBRE strävar efter att skydda dina personuppgifter och de val du gjort gällande deras användning. Vi använder Secure Socket Layers-teknik (SSL) för att skydda överföringen av känsliga personuppgifter som kreditkortsnummer. Vi lagrar dina personuppgifter på en säker server och använder processer som utformats att skydda de personuppgifter vi samlar in mot att de raderas, används, redigeras, lämnas ut eller nås av obehöriga.

  Vi vidtar (och kräver våra tredje parts leverantör vidtar) kommersiellt rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter som vi samlar in från och lagrar på webbplatsen, men Internets öppna natur innebär att vi inte kan garantera att personuppgifter som lagras på våra servrar, eller som överförs till eller från en användare, är helt skyddade från obehörig åtkomst, och vi avsäger oss allt ansvar för stöld eller förlust av, obehörig åtkomst till eller skada på, eller avlyssning av data eller kommunikation. Genom att använda webbplatsen förstår och samtycker du till dessa risker.
 5. Dina rättigheter

Marknadskommunikation:
När du registrerar dig på webbplatsen kan vi be dig att välja om du vill få e-mailmeddelande och annan elektrisk kommunikation från oss som erbjudanden, nyheter, rapporter och annan marknadsföring. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till eller avanmäla dig från sådan kommunikation genom att kontakta oss enligt nedan. Vi kommer att utöka webbplatsen med en sida för integritetsinställningar där du kan reglera vilken typ av kommunikation du vill få från oss.

Du kan kontakta oss: (a) per telefon på +1 877 227 3330, (b) med fax på +1 212 6187085, (c) genom att följa anvisningarna för avanmälan eller avregistrering som du hittar i alla marknadsföringsmeddelanden från oss, (d) genom att skicka ett meddelande till [email protected] som innehåller en kopia av e-mailmeddelandet du mottagit och ange “Remove” i ämnesraden eller (e) med post till CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Attention: Global Director, Data Privacy.

Om du befinner dig i Europa, Mellanöstern eller Afrika kan du skicka ett meddelande till [email protected] som innehåller en kopia av e-mailmeddelandet du mottagit och ange “Remove” i ämnesraden.

Om du befinner dig i Asien eller Stillahavsområdet kan du skicka ett meddelande till  [email protected] som innehåller en kopia av e-mailmeddelandet du mottagit och ange “Remove” i ämnesraden. 

Om du väljer att inte få nyhetsbrev eller marknadsföring från oss ska detta inte: (i) hindra oss från att kommunicera med dig via e-mail eller på annat sätt gällande befintliga eller tidigare förbindelser med oss, eller (ii) hindra oss, eller våra anställda, leverantörer, agenter och andra företrädare, från att få åtkomst till och se dina personuppgifter som en del av underhåll och förbättring av webbplatsen.

Invända mot eller avregistrera direkt marknadsföring:
Du kan avregistrera dig från eller invända mot att få direkt marknadsföring från oss. Du kan också begära rättelse av eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter som samlas in på webbplatsen genom att skicka en skriftlig begäran till (a) [email protected] eller (b) [email protected] om du befinner dig i Europa, Mellanöstern eller Afrika eller [email protected] om du befinner dig i Asien eller Stillahavsområdet.


Begära tillgång till dina personuppgifter och andra rättigheter:
Du kan begära att få granska, att få tillgång till, att få rätta, att få radera, att få överföra eller att invända mot vår behandling av dina personuppgifter som vi behandlar genom att skicka en begäran via CBRE:s portal för registrerades rättigheter eller skicka en begäran till [email protected]. CBREs riktlinjer för hur du gör en begäran som registrerad under GDPR hittar du på DSR-Portalen.


Oberoende möjligheter för gottgörelse vid klagomål gällande Privacy Shield:

Du hittar information om dina oberoende möjligheter för gottgörelse vid klagomål gällande Privacy Shield ovan.

 1. Cookiepolicy - Automatisk datainsamling 

Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.

Detta är en cookie: En cookie är en liten textfil som en webbplats skapar på din dator, din telefon eller en annan enhet och som innehåller information om hur du använt webbplatsen. Cookies gör det lättare och mer användarvänligt att använda webbplatsen. En cookie innehåller namnet på servern den skickades från, dess utgångsdatum och ett värde som oftast är ett slumpmässigt genererat unikt nummer. Cookies ger inte åtkomst till och skadar inte din dator.

 

 1. Cookies vi använder

Så här använder vi cookies: 

Vi använder webbläsarsessionskakor, som är tillfälliga cookies som raderas från enhetens minne
när du stänger din webbläsare eller stänger av din dator och ihållande cookies som lagras
på din enhet tills de går ut, såvida du inte tar bort dem innan den tiden. Vi grupperar webbläsarkakor på
vår webbplats i tre kategorier, som du kan hantera genom vår Cookie Preference Manager:

• Obligatoriska cookies: Dessa cookies: är nödvändiga för att de grundläggande funktionerna på denna webbplats ska fungera, som att identifiera dig som en giltig användare, se till att ingen annan kan logga in samtidigt med ditt konto från en annan dator och hjälper oss tjäna dig bättre baserat på din registrering preferenser. Dessa cookies tillåter dig också att välja dina cookie-inställningar.

• Funktionella cookies: Dessa cookies tillåter oss att analysera din användning av webbplatsen för att utvärdera och förbättra vår prestanda. De kan också användas för att ge en bättre kundupplevelse på denna webbplats. För exempel, ge oss information om hur vår webbplats används och hjälper oss att underlätta alla kampanjer eller undersökningar som vi tillhandahåller.

• Reklam-cookies: Dessa cookies kan användas för att dela data med annonsörer så att annonserna du se är mer relevanta för dig, låter dig dela vissa sidor med sociala nätverk eller tillåta dig att publicera kommentarer på vår webbplats.

Cookies används inte för att lagra känsliga uppgifter:

De cookies vi använder innehåller inte några känsliga personuppgifter, som adress, lösenord eller kreditkortsuppgifter. 

 1. Resultatuppföljning

Ibland använder vi cookies och annan spårningsteknik som nätfyrar i den marknadsföring vi skickar med e-mail till våra abonnenter eller i annonser på webbplatser. Dessa spårenheter hjälper oss att följa upp om en e-mailmottagare har slutfört en viss åtgärd, som att registrera sig för ett kostnadsfritt prov. Denna information identifierar inte specifika personer och samlas in som sammanslagna data. Ibland använder vi tredje parts tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att följa upp aktiviteter på webbplatsen. Dessa tredje parter kan använda tillfälliga cookies och/eller nätfyrsteknik för att möjliggöra denna uppföljning men inga data spåras på ett sätt som kan identifiera specifika personer. Tredje parter som har produkter eller tjänster tillgängliga på vår webbplats kan också använda cookies och vi råder dig att läsa deras integritetspolicyer för information om deras cookies och andra integritetsrutiner.

Om du vill ha mer information om tredjepartscookies på vår webbplats och ta reda på mer om ditt val att inte använda din information av tredje part, vänligen kontakta oss på [email protected].

3. Hantera dina Cookies

Cookie Preference Manager: Vår preferenshanterare låter dig begränsa vår användning av andra kakor än obligatoriska kakor. Om du använder vår preferenshanterare på en mobil enhet, vi bearbetar din enhets reklamidentifierare. När du åtkomst till vår preferenshanterare, sessionskakor kommer att ställas in av annonsnätverk som anges i våra preferenser chef för att respektera dina preferenser om du väljer att inte få intressebaserad reklam. Om du rensar dina webbläsarkakor, detta kommer att ta bort alla kakor inklusive de bortkakningskort som företagen anger. Du måste komma åt åtkomstverktyget för att återställa dina inställningar. Vår cookie känner bara din sista uppsättning preferenser och återspeglar inte det aktuella tillståndet för cookies i din webbläsare.

Avböja cookies på webbplatsen: Om du föredrar att helt hindra att vi använder cookies på din enhet innan du börjar använda webbplatsen ska du först inaktivera användningen av cookies i din webbläsare och radera eventuella cookies från webbplatsen som sparats i webbläsaren. 

Inaktivera och avböja framtida cookies: Du kan begränsa, blockera eller radera cookies från webbplatsen när som helst genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Du kan läsa mer om hur det går till och annan information om cookies på: www.allaboutcookies.org. Varje webbläsare brukar ha olika inställningar och konfigurationen, men du brukar kunna ändra inställningarna för cookies under menyer som “Inställningar” eller “Verktyg”. Du kan läsa mer i webbläsarens hjälpmeny.

 

 1. Kontakta oss 

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring denna globala nätintegritetspolicy, om du har frågor eller problem kring din användning av webbplatsen eller om du vill att dina personuppgifter ska undantas från vår direkta marknadsföring. Som standardrutin behåller vi eventuell kommunikation från webbplatsen besökare för att kunna ge dig bättre service. 

Du kan kontakta oss genom att skicka ett meddelande till [email protected] eller genom att skriva till oss på 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Attention: Global Director, Data Privacy.  

Besökare i Europa, Mellanöstern eller Afrika:
Om du befinner dig i Europa, Mellanöstern eller Afrika kan du också skicka ett meddelande till [email protected] eller skriva till oss på St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7 HP, Storbritannien, Attention: EMEA Director, Data Privacy.

Besökare i Asien och Stillahavsområdet:
Om du befinner dig i Asien eller Stillahavsområdet kan du också skicka ett meddelande till [email protected] eller skriva till oss på 40/F GT Tower International, 6813 Ayala Ave. cor H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Filippinerna 1227, Attention: APAC Senior Manager, Data Privacy.