Vi delar med oss av värdefulla insikter om fastighetsmarknaden till våra kunder för att möjliggöra för dem att ta välgrundade beslut. Vi baserar vår rådgivning på våra undersökningar, rapporter och analyser, både från globala och vår lokala marknad. 

CBREs Research-team är en integrerad grupp av framstående analytiker som förser investerare och innehavare från hela världen med fastighetsmarknadsanalys, ekonometriska prognoser och strategier för privat och offentlig sektor.

Vi undersöker och analyserar trender inom våra kunders branscher och ger dem skarpa insikter om konsekvenserna för deras egendom. Våra forskningsdata är omfattande, tillförlitliga och alltid aktuella. 

CBRE Research är experten på den kommersiella fastighetsmarknaden.