Vi delar med oss av värdefulla insikter om fastighetsmarknaden till våra kunder för att möjliggöra för dem att ta välgrundade beslut. Vi baserar vår rådgivning på våra undersökningar, rapporter och analyser, både från globala och vår lokala marknad. 

CBREs Research-team är en integrerad grupp av framstående analytiker som förser investerare och innehavare från hela världen med fastighetsmarknadsanalys, ekonometriska prognoser och strategier för privat och offentlig sektor.

Vi undersöker och analyserar trender inom våra kunders branscher och ger dem skarpa insikter om konsekvenserna för deras egendom. Våra forskningsdata är omfattande, tillförlitliga och alltid aktuella. 

CBRE Research är experten på den kommersiella fastighetsmarknaden.

The CBRE Nordics Research Team


CBRE Nordics Research Team kan Norden inifrån och ut

Vårt integrerade nordiska team är researchexperter som gärna delar med sig av sin kunskap och analyser till våra kunder för att hjälpa dem att uppnå sina mål.

Det nordiska teamets data erbjuder de senaste insikterna både ur ett globalt och nationellt perspektiv. De skriver kontinuerligt rapporter och bloggartiklar om hur de nordiska fastighetsmarknaderna förändras och vad som kan komma att ske framgent.

Teamet har en gedigen och mångårig erfarenhet av de nordiska marknaderna.