Våra tjänster inom Capital Markets Sweden


CBRE är världsledande inom Capital Markets. Genom att tillhandahålla fullt integrerade tjänster för rådgivning, fastighetsförsäljningar och fastighetsköp samt finansiering, kan vårt team ge resultat som överskrider våra kunders förväntningar.     

När du navigerar på dagens komplexa fastighetsmarknad är en pålitlig rådgivare ett viktigt stöd i arbetet för att maximera resultatet av dina investeringar. Vi kombinerar erfarenhet inom fastighetsförsäljning, finansiering och corporate finance till en helt integrerad tjänst som ger bättre resultat i fastighetsinvesteringar.

  • Vi hjälper dig att identifiera, förvärva och förvalta fastigheter och fastighetsportföljer, förhandla om viktiga kommersiella villkor och minimera transaktionsrisker.
  • Vi hjälper våra kunder med kapitalplacering och finansiering i alla typer av kommersiella fastigheter.
  • Vi erbjuder även stöd vid kapitalresning samt strategisk rådgivning.

Vi har varit rådgivare åt några av världens mest erkända investerare vid innovativa och strategiska projekt.

Under det senaste årtiondet har rådgivning inom fastighetsbranschen konsoliderats till att omfatta en handfull globala aktörer. Tack vare vår unika kombination av finansiell rådgivning och fastighetsrådgivning är CBRE erkänt marknadsledande. 

Nordisk expertis – globalt perspectiv


De nordiska fastighetsmarknaderna är tillsammans en av de starkaste och mest attraktiva marknaderna i världen. Vi på CBRE har expertisen och kunskapen för att hjälpa dig att lyckas nå dina mål. Vi har ett starkt nordisk team för Capital Markets som fokuserar på köp- och säljrådgivningstjänster. Vi arbetar nära våra kunder i Norden, så väl som med kunder från hela världen.

CBRE Nordics Capital Markets erbjuder:
• Experter på fastigheter, investeringar, finansiering och kapitalresning
• Lokal närvaro i ett nordiskt team
• Djup och bred datainsamling och analyser

Lång erfarenhet inom Capital Markets
CBRE har varit aktiv på den nordiska marknaden sedan 1999 och har redan idag en ledande position på den nordiska marknaden för fastighetstransaktioner. Norden är en växande fastighetsmarknad och vi erbjuder ett heltäckande utbud av finansieringsmöjligheter för att komplettera våra ledande transaktionstjänster för investeringar. 

Ta tag i möjligheterna i Norden

De nordiska länderna förväntas växa snabbare än de andra europeiska länderna. Alla fyra nordiska länder är listade på Forbes ”top 15”-länder att göra affärer i. Endast tio länder globalt har en AAA-klassificering från alla tre topprankade byråerna, och av dessa finns tre i Norden.

CBRE guidar dig
CBREs nordiska Capital Markets-team hjälper både investerare och hyresgäster med rådgivning gällande köp, försäljning och finansiering av fastigheter samt agerar stöd vid kapitalresning.

För att komma i kontakt med CBRE Nordics Capital Markets Team, vänligen kontakta:  Sami Kiehlä, email: [email protected] I mobile: +358 40 868 0383

Read more in the press release, 15 Jan 2020: https://blog.cbre.se/pressreleaser/cbre-strengthens-capital-markets-services-in-the-nordics   

Investment properties

Residential Capital Markets

Sveriges Fastighetsblogg - Capital Markets

Mid Cap