Globala arbetsplatslösningar (Global Workplace Solutions, GWS) är en avdelning inom CBRE som stöttar innehavare i alla storlekar genom fastighetsförvaltning, projektledning, rådgivning och transaktionstjänster. 

Som kund får du tillgång till fastighetslösningar som reducerar kostnader och risker, förbättrar förvaltningen av dina lokaler och höjer produktiviteten. Oavsett om det gäller kontor, detaljhandel, laboratorium, datacenter, tillverkningsmiljöer eller en virtuell plats så bidrar en välskött arbetsplats till goda verksamhetsresultat, ökar kvaliteten och stärker varumärket samt dina anställdas engagemang. 

Global Workplace Solutions vill omdefiniera begreppet ”arbetsplats” eftersom vi tror att varje arbetsplats kan bli en konkurrensfördel. 

Workplace-stöd i varje steg


Vi stöttar innehavare genom hela fastighetens livscykel: från fastighetssökande till planering och förvärv, design och konstruktion, fastighetsunderhåll och fastighetsförvaltning, vidareutveckling och slutligen, avyttring av tillgångar. 

Våra integrerade och marknadsledande arbetsplatstjänster har visat sig vara avgörande för våra kunder, som återfinns bland ledande globala företag inom finans, läkemedel, teknik, tillverkning samt gas- och oljeföretag. De sträcker sig från företag med enstaka klassiska byggnader och idrottsarenor till stora portföljer för internationella Fortune 500-företag inom skilda arbetsplatser. 

Inget annat företag kan mäta sig med djupet och bredden av vår erfarenhet över alla typer av arbetsmiljöer.

Fastighetslösningar världen över


Med experter i 77 länder över hela världen har vi den storlek och expertis som krävs för att leverera fastighetslösningar både lokalt och jorden runt. 

Vi har en unik förmåga att egenhändigt utföra uppdragskritiska tekniktjänster och underhåll på fler platser världen över än någon annan leverantör. Att själva leverera dessa tjänster är en metod som har visat sig öka kvaliteten, reducera kostnader och minska risker

Vårt mål är att hjälpa människor och portföljer att prestera på topp. Oavsett hur stort ditt företag är eller var det är beläget så tillhandahåller vi skräddarsydda lösningar anpassade efter geografi, arbetsplatstyp och önskade resultat.

Samtidigt skapar vår storlek och omfattning flexibilitet. Vi täcker inte bara marknader, vi har även resurser att lösa problem och skapa värde på plats som inget annat företag an mäta sig med.

GWS Facilities Management

Optimal kapacitet för dina tillgångar och byggnader

Tekniska tjänster

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med teknisk service och support

Projektledning

Vi erbjuder fullservice leverans av flyttar och optimering av lokaler

Datacenter

Marknadsledande tjänster för ditt datacenters hela livscykel