CBRE är den ledande leverantören av energi- och hållbarhetsexpertis i EMEA-området och stödjer investerare, användare och utvecklare. Vi hjälper våra kunder att förstå äganderättslagstiftningen, reducera operativa kostnader, förbättra energieffektiviteten, förvalta varumärke och rykte, minska risker samt skapa mer produktiva och hälsosamma arbetsmiljöer.

Globalt sett har vi över 250 energi- och hållbarhetsexperter av vilka fler än 120 är baserade i EMEA-området. Kompetensen i vårt team innefattar auktoriserade energiingenjörer och chefer, hållbarhetsexperter som ackrediterats LEED, BREEAM, ISO och Wellness. De innefattar också kvalificerade mätnings- och verifieringsspecialister samt energi- och vattenupphandlingsexperter.

CBRE Sweden erbjuder sustainability-tjänster både inom Advisory Services samt Global Workplace Solutions. Klicka vidare på länkarna nedan för mer information.

Hållbarhet | Sustainability, Advisory Services

Läs mer om hur Advisory Services kan hjälpa dig i hållbarhetsfrågor.

Tekniska tjänster

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med teknisk service och support