Värderingen av en fastighet lägger grunden för alla ekonomiska beslut som en investerare, hyresgäst eller ägare tar.

Vi är stolta över att vara globala marknadsledare när det gäller oberoende rådgivning och värdering av enstaka fastigheter respektive hela portföljer för de flesta typer av ändamål. 

Bland våra kunder finns bland annat stora banker, fastighetsbolag, fonder, myndigheter och privata aktörer. Oavsett om du behöver råd om kommersiella fastigheter, bostäder eller samhällsfastigheter, tillhandahåller vi väl avvägda värderingar baserade på kunskap om lokala och globala marknader. Vår rådgivning hjälper dig att fatta strategiska beslut och underlättar dina interna processer.


Vårt värderingsteam är mycket erfarna när det gäller


Fastighetsvärdering: Portföljvärdering, värdering för finansiering, bokslutsvärdering samt byggrättsvärdering.
Rådgivningstjänster: Hyresbedömning, lönsamhetsstudier, bedömning i tidiga skeden, köprådgivning samt due diligence.

Vårt värderings- och rådgivningsteam utvecklar och förbättrar vårt arbetssätt löpande. Vi arbetar med nya teknologier och metoder, inklusive anpassade värderingsmodeller med innovativ digital rapportering.


Förståelse för fastighetsmarknaden


Alla värderings- och rådgivningstjänster baseras på vår branschledande marknadskunskap. Som ledande inom kommersiell fastighetsrådgivning har CBRE tillgång till djupgående data som löpande uppdateras av våra specialister runt om i världen och genom de fastighetstransaktioner som våra medarbetare genomför.

Om du har en mångsidig fastighetsportfölj eller verkar i flera länder, ger vår internationella tjänst största nytta och minst krångel. Vi använder vår samlade expertis och våra lokala fastighetsvärderare för att ge dig väl utförda, dedikerade värderingar och insikter genom en kontaktperson.

Vår erfarenhet av att göra portföljvärderingar överstigande EUR 730 miljarder varje år, hjälper oss att förstå marknaden som ingen annan rådgivare kan.

Sveriges Fastighetsblogg

Läs våra artiklar om fastighetsvärdering

Nordics Real Estate Blog

CBREs medarbetare i Danmark, Finland, Norge och Sverige delar med sig av kunskap, erfarenheter och insikter