Uthyrning är en process som antingen kan vara krånglig med låg avkastning eller smidig med bra vinst. A & T Investor Leasing erbjuder specificerade konsulter och rådgivare som arbetar för att förbättra ert resultat och bidra till en kostnadseffektiv uthyrning. Vi erbjuder hjälp med uthyrning av kontorslokaler, vars arbetsmetodik består av en förstudie, marknadsföring där hyresgästerna identifieras samt uthyrning och avtalsförhandlingar. Uthyrning och rådgivning av kontorslokalerna avser områdena nedan.

Rapport & Marknadsanalys

I det inledande arbetet hjälper vi er med oberoende marknadsrapporter för kontorsmarknaderna: Stockholm, Göteborg och Malmö. CBRE:s analysavdelning bistår med rapporter om bl.a. hyresnivåer, konkurrerande vakanser, kommande projekt och prognoser. 

Uthyrning inom projekt

CBRE tillhandahåller rådgivning för stora och sammanhängande vakanser av fastighetutvecklingsprojekt. Projektuthyrningen är anpassad för fastighetsägare, fastighetsbolag och övriga professionella aktörer.  En stor del av hjälpen sker i den inledande fasen av uthyrningsprocessen, med en tät dialog tillsammans med fastighetsägaren om val av marknadsföringsprofil samt fastighetens utvecklingspotential. Därefter driver vi arbetet till dess att lokalen är anpassad, den nya hyresgästen finns på plats och alla tillhörande dokument är i sin ordning.

Förvaltningsuppdrag/Förstärkning av uthyrningsorganisationen

Vid förstärkning av den befintliga uthyrningsorganisationen kan CBRE även stödja vid löpande uthyrningsarbeten. Arbetet innebär b.la. uthyrning av konsulter på fastighetsägarens begäran ett önskat antal dagar i veckan, alternativt representation av konsulter under CBRE:s varumärke. 

Evakueringsuppdrag

Vid tillfället när en lokal behöver evakueras, exempel vid ett renoveringsprojekt, hjälper CBRE till med att hitta nya lokaler åt de hyresgäster som behöver förflyttas. 

Andrahandsuthyrning

Är ni en hyresgäst som önskar flytta eller minska ytan innan det befintliga hyreskontraktet går ut? I sådana fall kan CBRE bistå med andrahandsuthyrning av lokalen eller en överlåtelse av hyreskontraktet. Arbetet sker på uppdrag av hyresgästen, tillsammans med en nära kontakt med hyresvärden i alla hyresrelaterade frågor.

Lediga Lokaler

Vi hyr ut lokaler för områdena i och runt Stockholm, Göteborg och Malmö. Sök efter er nya lokal hos oss!