Vår förvaltningsstrategi innebär att byggnaden anpassas till de företag som nyttjar den. Vårt mål är att uppfylla dina mål. Vi arbetar proaktivt för att möta behov och hantera problem långt innan de uppstår. Det är möjligt tack vare vår gedigna erfarenhet och kunskap inom Property Management.

Världsledande inom upphandling, logistik och redovisning 


Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster som stöd under hela din fastighets livscykel. Från kommersiell och teknisk förvaltning till hantering av hyresadministration och bokföring. CBRE erbjuder specialisttjänster för varje tillgångstyp inom alla sektorer såsom detaljhandel, kontor, industri och logistik samt välkända "Premier Properties".

Vårt EMEA team, bestående av fler än 2 000 experter på tjänster inom Property Management, hanterar totalt cirka 25 000 hyresgäster och intäkter om cirka 5 miljarder euro. Vi tillhandahåller för närvarande tjänster inom Property Management till mer än 250 köpcentrum i Europa, Mellanöstern och Afrika - totalt över 6,7 miljoner kvadratmeter.

Med ett stort engagemang inom CBRE har vi under de senaste tre åren sett en imponerande tillväxt på vårt Premier Properties-program, på flera marknader, regioner och verksamheter. Vi ger även råd till blandportföljer och är specialister på att hantera utvecklingsområden och objekt som kombinerar kontor, detaljhandel och bostäder.

Datadriven fastighetsinsikt


Vi arbetar strukturerat med att övervaka trender som påverkar marknaden. Vi delar våra insikter med dig när det är relevant och för att agera. Vi samlar också in data från flera källor på global nivå, vilket ger ledande kommersiella och organisatoriska insikter.

Genom att kombinera och jämföra nyckeltal över hela vår förvaltningsportfölj erbjuder vi fastighetsägare och investerare en bättre förståelse för styrkor och svagheter i deras tillgångar. Detta ligger sedan till grund för mer utförliga investeringsplaner som hjälper dig att uppnå största möjliga avkastning på investeringen.

Sveriges Fastighetsblogg

Läs Building Consultancy's artiklar på Sveriges Fastighetsblogg