Värderingen av en fastighet lägger grunden för alla ekonomiska beslut som en investerare, hyresgäst eller ägare tar.

Vi är stolta över att vara globala marknadsledare när det gäller oberoende rådgivning och värdering av enstaka fastigheter respektive hela portföljer för de flesta typer av ändamål. 

Bland våra kunder finns bland annat stora banker, fastighetsbolag, fonder, myndigheter och privata aktörer. Oavsett om du behöver råd om kommersiella fastigheter, bostäder eller samhällsfastigheter, tillhandahåller vi väl avvägda värderingar baserade på kunskap om lokala och globala marknader. Vår rådgivning hjälper dig att fatta strategiska beslut och underlättar dina interna processer.

Våra team är mycket erfarna när det gäller:

Fastighetsvärdering: Portföljvärdering, värdering för finansiering, bokslutsvärdering samt byggrättsvärdering

Rådgivningstjänster: Hyresbedömning, lönsamhetsstudier, bedömning i tidiga skeden, köprådgivning samt due diligence

Vårt värderings- och rådgivningsteam utvecklar och förbättrar vårt arbetssätt löpande. Vi arbetar med nya teknologier och metoder, inklusive anpassade värderingsmodeller med innovativ digital rapportering.

Förståelse för marknaden


Alla värderings- och rådgivningstjänster baseras på vår branschledande marknadskunskap. Som ledande inom kommersiell fastighetsrådgivning har CBRE tillgång till djupgående data som löpande uppdateras av våra specialister runt om i världen och genom de transaktioner som våra medarbetare genomför.

Om du har en mångsidig portfölj eller verkar i flera länder, ger vår internationella tjänst största nytta och minst krångel. Vi använder vår samlade expertis och våra lokala värderare för att ge dig väl utförsta, dedikerade värderingar och insikter genom en kontaktperson.

Vår erfarenhet av att göra portföljvärderingar överstigande EUR 730 miljarder varje år, hjälper oss att förstå marknaden som ingen annan rådgivare kan.

Sveriges Fastighetsblogg

Läs värderingsteamets artiklar på Sveriges Fastighetsblogg