Vi hjälper dig med dina samhällsfastigheter, oavsett om det gäller äldreboende, skola eller specialanpassade lokaler. Strukturell tillväxt i sektorn kommer ställa nya krav på såväl offentlig sektor som den privata. Framtidens skola såväl som äldreboende kommer att se annorlunda ut, präglat av megatrender som digitalisering och en friskare och mer aktiv äldre generation.

Våra experter har erfarenhet från offentlig sektor och har en bred erfarenhet av såväl värdering som transaktioner. Vårt breda lokala och globala nätverk hjälper dig till bästa resultat för din verksamhet.