CBREs datacenterlösningar har världens största och enda helt integrerade datacenter- och fastighetsteam som levererar världsledande lösningar inom fastighet, drift och teknik för datacenter över hela världen. 

Vi är fullt dedikerade att lösa komplexa utmaningar i varje del av ett datacenters livscykel. Oavsett om du vill utveckla, bygga, köpa, sälja, driva eller modernisera ett datacenter - eller en hel IT portfölj - så kan vi hjälpa er till garanterad framgång. 

Vi finns där för er oberoende av storlek, omfattning och geografisk plats och kan tillhandahålla en flexibel och skalbar hantering av datacenter och IT-lösningar.

Det allra senaste inom IT-lösningar

 


Vårt tillvägagångssätt säkerställer att ditt företags datacenterstrategi lever upp till dagens ständigt föränderliga IT-krav och behovet av att snabbt kunna nå information vid alla tidpunkter.

Vi arbetar innovativt med molnlösningar, colocation, edge och andra växande trender för att kunna utveckla effektiva lösningar som håller takten med dina ständigt föränderliga verksamhetskrav. 


Riskhantering spelar roll


Våra projektledare är erfarna när det gäller att samordna operativa och finansiella behov med konstruktions- och designkriterier och hjälper dig att skapa kostnadseffektiva lösningar som minimerar riskerna samtidigt som effektiviteten maximeras. 

Vi förstår att pålitliga datacenter är avgörande; våra lösningar har visat sig reducera operativa risker orsakade av den mänskliga faktorn med upp till 80 % genom vårat patenterade utbildningsprogram och fokuserade processer. 


MER INFORMATION FINNS PÅ VÅR HEMSIDA FÖR GLOBALA DATACENTER

Find out more on our global Datacentres website