CBREs datacenterlösningar har världens största och enda helt integrerade datacenter och fastighetsteam och tillhandahåller ett fullt spektrum av datatjänster.

Oavsett om du är ägare, användare eller investerare kommer du att få stöd genom fastighetens hela livscykel, från rådgivnings- och transaktionstjänster till konsultation, projektledning och ett integrerat operativt stöd för ditt datacenter. 

Oberoende av din storlek, omfattning och geografiska plats kan vi tillhandahålla en flexibel, skalbar och konsekvent hantering av datacenter och IT-lösningar.

Det allra senaste inom IT-lösningar

 


Vårt tillvägagångssätt säkerställer att ditt företags datacenterstrategi lever upp till dagens ständigt föränderliga IT-krav och behovet av att snabbt kunna nå information vid alla tidpunkter.

Vi beaktar moln, samlokalisering och andra växande trender för att kunna utveckla effektiva lösningar som håller takten med dina ständigt föränderliga verksamhetskrav. 


Riskhantering spelar roll


Våra projektledare är erfarna när det gäller att samordna operativa och finansiella behov med konstruktions- och designkriterier och hjälper dig att skapa kostnadseffektiva lösningar som minimerar riskerna samtidigt som effektiviteten maximeras. 

Vi förstår att pålitliga datacenter är avgörande; våra lösningar har visat sig reducera operativa risker orsakade av den mänskliga faktorn med upp till 80 % genom fokuserad utbildning.

MER INFORMATION FINNS PÅ VÅR HEMSIDA FÖR GLOBALA DATACENTER

Find out more on our global Datacentres website