CBRE erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för investerare, utvecklare och hyresgäster av industri- och logistikfastigheter. 
Med tillgång till världens största nätverk av fastighetsrådgivare delar vi med oss av logistiklösningar som förbättrar för ditt företags fastighetsstrategi och frigör värdet av investeringar. Vi samarbetar med industri-, logistik- och detaljhandelskunder i Europa, Mellanöstern och Afrika för att förstå värdet av deras fastigheter över hela livscykeln och produktkedjan, från tillverkning till leverans.

Våra kunder får ta del av CBREs beprövade metoder och resultat för att generera maximal avkastning med minimal risk.

Strategisk kompetens

 
Vår gedigna erfarenhet av logistik innebär att vi förstår nya branschutmaningar som ingen annan rådgivare. Vi hjälper dig att förutse och anpassa dig till snabbt förändrade teknologier, marknadsdynamik och underlag för investeringar. 

Det råder en spännande tid för industrin och logistiksektorn. Villkoren förändras snabbt och marknaden ställer högre krav. Med hjälp av dataanalys och branschkunskap hjälper våra rådgivare dig att navigera i denna föränderliga och komplexa värld. Vi gör det genom att erbjuda integrerade lösningar, hela vägen från förvärv och finansiering, till avyttring och strategisk rådgivning i samband med en fastighetsportfölj.

Oavsett om du är hyresgäst, utvecklare eller investerare i industri- och logistikfastigheter, erbjuder CBRE innovativa lösningar för dina specifika krav.

Vi använder omfattande forskning och lokal kompetens för att säkerställa att alla beslut baseras på en heltäckande analys av demografi, arbetskraft, färdigheter, transportförbindelser oh marknadsutveckling.

Power of Three

CBRE är värd för den ledande årliga europeiska logistikkonferensen som samlar hyresgäster, utvecklare och investerare, med över 250 högkvalitativa logistikkunder i närvaro.

Evenemanget ligger till grund för vårt åtagande att löpnade stärka branschens profil, samtidigt som vi skapar ökad öppenhet, förståelse, resultatdata samt analys och underlag för investeringar.
 
Vi har en djup förståelse för sektorn på både lokal och global nivå.
Industri & Logistik