Vi hjälper gärna dig med bland annat förvärv och avyttringar, kontorsuthyrning, företrädande av uthyrare och hyresgäster, värdering, utrustning av och rådgivning för arbetsplatsen samt egendoms- och fastighetsförvaltning. Våra experter ger dig råd för alla typer av fastighetsutmaningar över fastighetens hela livscykel.

Som vår kund får du tillgång till vårt globala nätverk av kompetenser och erfarenheter. Med fler experter i fastighetsbranschen än något annat företag i världen möjliggör vi att du kan fatta rationella beslut, i rätt tid, för dina fastigheter och deras roll i din verksamhet.

Oavsett om du är ansvarig för ett globalt företag eller en enstaka fastighet så hjälper vi dig att minimera kostnader och risker samtidigt som du maximerar värdet på din fastighet.

Våra tjänster inkluderar bland annat:

 

LEDIGA KONTORSLOKALER