Advisory & Transaction Services | Hyresgäster

Vi hjälper dig att hitta det perfekta kontoret för ditt företag

Project Management
Projektledning

Våra projektledare hjälper dig med flytt eller optimering av befintligt kontor

Portfolio Services
Lokalportföljer

Skapa en samlad och komplett vy över informationen i din lokalportfölj

Tenant Representation
Hyresgästrådgivning

Vi hjälper hyresgäster vid omförhandling, avyttring & signering av nytt hyresavtal.

Workplace Strategies

Vi hjälper verksamheter att identifiera och hitta den lokallösning som passar bäst för just er

Sustainability

Uppnå energimål, öka välbefinnandet och minska kostnaderna.

GWS Project Services

GWS Facilities Management

Optimal kapacitet för dina tillgångar och byggnader