CBRE projekt erbjuder våra kunder en fullservice projektleverans - vårt projektteam ansvarar för och samordnar QHSE frågor, kravställande och upphandlingar och projektets budget.

Vårt mål är att optimera tidsåtgång, kostnad och minimera det arbete ett fastighetsprojekt innebär för våra kunder. Vårt fokus är en enkel, nyckelfärdig lösning.

Principal Contracting


CBRE:s Principal Projects Group Team erbjuder våra kunder en helhetslösning, ett projektteam som levererar projekt snabbt och effektivt över hela Sverige. Med CBRE som huvudentreprenör axlar vi ansvaret i alla led och erbjuder våra kunder ett bekymmersfritt helhetsengagemang och överlägsen service där CBRE:s strategiska partner nätverk ger oss möjlighet till konkurrenskraftig prissättning.

Vi erbjuder exceptionell projektleverans och skräddarsydda lösningar till ett lägre pris. Vårt projektteam har kombinerat över 100+ års erfarenhet av att leverera projekt över hela Sverige.
Vår huvudfokus och spetskompetensområden är projektledning av flyttar och flexibla arbetslösningar, avvecklingsprojekt, IT/Säkerhetsinstallationer, optimering och ombyggnation av kontor och kunder inom tillverkningsindustrin. 


Projektledning


Förstudien – en väl utförd förstudie kartlägger förutsättningarna för ett lyckat projekt. I förstudien klargörs nulägesanalys, omfattning och affärsnyttan av att projektet utförs, vi tydliggör krav, ekonomisk analys samt färdigställer en projektplan.    
 
Projektet – varje projekt levereras av kompetenta och kvalificerade projektledare med gedigen bakgrund inom arkitektur, konstruktion, ingenjörskonst, avtalsförhandlingar och övergripande projektledning. Oavsett projekt-typ, storlek eller plats kommer vi själva eller i samband med våra noga utvalda leverantörer att managerna ert projekt i mål, i tid och inom budget. 


Flyttar och optimering av lokaler


Allt från storskaliga företagsflyttar till nya arbetsstationer och avdelningsflyttar, CBRE:s projektledare är flyttspecialister och samarbetar med lokala resurser på plats för att minutiöst följa upp på aktuell flyttplan och överse att allt faller på plats. Vi effektiviserar och minimerar tidsåtgången genom hela flyttprocessen.   

CBRE projekt erbjuder fullservice leverans av flyttar och optimering av lokaler. Vi hanterar förfrågningsunderlag, skräddarsyr leverantörer utefter våra kunders behov, upprättar tydlig kommunikation gällande pack- och flyttinstruktioner, koordinerar fastighetsteknik och IT installationer, överser all re-branding, säkerhetsinstallationer, städ och avfallshanteringstjänster under projektet. Vi äger projektleveransen i varje led och säkrar operationell framgång.  


Relaterade tjänster

 

Workplace Strategies

Vi hjälper verksamheter att identifiera och hitta den lokallösning som passar bäst för just er

Tenant Representation

Vi hjälper hyresgäster vid omförhandling, avyttring & signering av nytt hyresavtal.

Portfolio Services
Lokalportföljer

Skapa en samlad och komplett vy över informationen i din lokalportfölj

Läs våra artiklar om Workplace Strategies på Sveriges Fastighetsblogg

Läs artiklar skrivna av CBREs medarbetare