redirect pin user minus plus fax mobile-phone office-phone data envelope globe outlook retail close line-arrow-down solid-triangle-down facebook globe2 google hamburger line-arrow-left solid-triangle-left linkedin wechat play-btn line-arrow-right arrow-right solid-triangle-right search twitter line-arrow-up solid-triangle-up calendar globe-americas globe-apac globe-emea external-link music picture paper pictures play gallery download rss-feed vcard account-loading collection external-link2 internal-link share-link icon-close2

A&T Occupier - Tenant Representation

Rådgivning för hyresgäster och deras lokalstrategi. Vi hjälper er vid omförhandling, avyttring och signering av nytt hyresavtal.
Vårt affärsområde Tenant Representation - Hyresgästrådgivning arbetar dagligen med strategisk hyresgästrådgivning inom kommersiella fastigheter. Vi kan bidra med en detaljerad marknadskännedom, förse er med värdefulla kontakter i branschen genom vårt omfattande nätverk samt bistå med kunskap så att ni och er verksamhet kan ta välgrundade beslut i samband eventuella omlokaliseringar eller omförhandlingar av befintligt hyresavtal. 

Hyresgästens oberoende rådgivare 


Vi på Tenant Representation representerar uteslutande en part, hyresgästen. För att utfallen i våra projekt ska bli lyckosamma är det fundamentalt att vi tar åt oss de önskemål och kravställning våra kunder har, samt gör en bedömning av vilken kunskapsnivå de befinner sig på vad gäller lokal- och fastighetsrelaterade processer. 

Omlokalisering & Nyetablering


Vårt fokus ligger primärt på att företräda hyresgäster I samband med omlokaliseringar eller nyetableringar av kontor. I rollen som hyresgästrådgivare bistår vi hyresgästen med allt från behovsanalyser, upprättande av lokalprogram, utvärdering av olika lokalalternativ, förhandla fram ett attraktivt kommersiellt hyresavtal. Med professionell rådgivning ökar förutsättningarna att teckna ett hyresavtal som är kommersiellt- och ekonomiskt fördelaktigt och att lokalen blir anpassad till verksamhetens behov. Med vår väletablerade marknadsnärvaro och gedigna erfarenhet ger vi våra kunder de bästa möjliga förutsättningarna. 

Förhandling av hyresavtal


En central del i ett omlokaliserings- eller nyetableringsprojekt är förhandlingen av hyresavtalet. Hyresgästen förbinder sig ofta till hyresavtalet under en lång tid, vilket innebär att det är av stor vikt att förhandla fram flexibilitet och bästa möjliga villkor för den specifika verksamhet som hyresgästen bedriver. Med vår marknadskännedom kan vi avgöra vad som bör inkluderas I hyresavtalet samt vilka hyresnivåer som råder på den specifika marknaden. Vidare kan vi även bedöma en rimlig avtalslängd samt vilka eventuella hyresrabatter, hyresoptioner och hyresgästanpassningar som bör efterfrågas i samband med förhandling. Med oss sin din sida kan hyresgästen känna sig trygg med att förutsättningarna för att teckna ett fördelaktigt och välbalanserat hyresavtal är goda.  

Omförhandling av befintligt hyresavtal


Likt hyresavtalsförhandlingar i samband med nyetableringar eller omlokaliseringar hjälper vi även hyresgäster med omförhandlingar av befintliga hyreskontrakt. När avtalsperioden börjar lida mot sitt slut har både hyresgäst och hyresvärd rätt att säga upp befintligt kontrakt för villkorsändring. Detta ger båda parter en möjlighet att uppdatera avtalet efter rådande behov och önskemål. Vi hjälper hyresgästen se över befintliga villkor och kan med vår marknadskännedom och erfarenhet identifiera var det finns utrymme för förhandling.  

Avveckling


Av olika anledningar kan det ibland bli aktuellt för hyresgäster att göra sig av med hela eller delar av sin lokal som är oönskade eller inte längre fyller någon funktion. Genom att anlita oss i samband med en avvecklingsprocess får hyresgästen hjälp att finna en eller flera nya hyresgäster till den aktuella delen av lokalen och vi kan även hjälpa till i förhandlingen med hyresvärden om att komma ur avtalet i förtid. 

Workplace Strategies

Vi hjälper verksamheter att identifiera och hitta den lokallösning som passar bäst för just er

Projektledning

Vi erbjuder fullservice leverans av flyttar och optimering av lokaler

Portfolio Services
Lokalportföljer

Skapa en samlad och komplett vy över informationen i din lokalportfölj

Kontakta oss

CBRE_Anders_Hansen
Anders Hansén
Head of Occupier
+46 701-424239

Läs om det senaste i fastighetsbranschen på Sveriges Fastighetsblogg

Läs våra artiklar om hållbarhet på Sveriges Fastighetsblogg