redirect pin user minus plus fax mobile-phone office-phone data envelope globe outlook retail close line-arrow-down solid-triangle-down facebook globe2 google hamburger line-arrow-left solid-triangle-left linkedin wechat play-btn line-arrow-right arrow-right solid-triangle-right search twitter line-arrow-up solid-triangle-up calendar globe-americas globe-apac globe-emea external-link music picture paper pictures play gallery download rss-feed vcard account-loading collection external-link2 internal-link share-link icon-close2

A&T Occupier - Tenant Representation

Rådgivning för hyresgäster och deras lokalstrategi. Vi hjälper er vid omförhandling, avyttring och signering av nytt hyresavtal.
Vårt affärsområde Tenant Representation arbetar dagligen med den här typen av frågor. Detta gör att vi kan förse er med en djupgående marknadskännedom, ge er tillgång till vårt breda kontaktnät och ge er en bättre kunskap i samband med omlokalisering.

En oberoende rådgivare


Tenant Representation representerar alltid en part, hyresgästen. Grundläggande i vårt arbete är att ta till sig kundens önskemål och kunskap, så att utformningen av projektet stödjer företagets önskemål fullt.

Omlokalisering & nyetablering


Vår huvudsakliga tjänst är att företräda hyresgästen i deras omlokalisering och nyetablering på lokalhyresmarknaden. I vår roll som hyresgästrådgivare hjälper vi hyresgästen med allt från behovsanalyser och upprättande av lokalprogram till utvärdering och förhandling. Genom att anlita professionell rådgivning ökar förutsättningarna att teckna ett hyresavtal som är kommersiellt- och ekonomiskt fördelaktigt där lokalen är anpassad till verksamhetens behov. Vår erfarenhet och långa närvaro på marknaden ger hyresgästen de bästa möjliga förutsättningarna.

Hyresförhandling


En väsentlig del vid en omlokalisering eller nyetablering är förhandlingen av hyresavtalet. Då man som hyresgäst är bunden till hyresavtal under ett flertal år är det av stor vikt att man förhandlat fram de bästa möjliga villkoren för just er verksamhet. Genom vår dagliga kontakt med marknaden känner vi till de bakomliggande faktorerna kring de flesta nytecknade avtal. Detta innefattar marknadsmässig hyresnivå och hyresrabatter, hur olika hyresoptioner skall prissättas, vilka hyresgästanpassningar som skall ingå i hyran till avtalslängd. Eftersom vi löpande företräder företag i den här typen av frågor ökar förutsättningarna för dig som hyresgäst att teckna det mest fördelaktiga hyresavtalet för er verksamhet.

Omförhandling


Likt avtalsförhandling vid nytecknande av hyresavtal hjälper vi även hyresgäster vid omförhandling av befintligt kontrakt. Vid avtalsperiodens slut har båda parter rätt att säga upp befintligt kontrakt för villkorsändring. Vid en omförhandling hjälper vi hyresgästen att anpassa hyresavtalet efter dess verksamhets nuvarande situation och önskemål. Vi ser över befintliga villkor där vi med vår marknadskännedom och erfarenhet kan avgöra vilka förutsättningar som finns för omförhandling.

Avveckling


Vi företräder även hyresgäster vid avveckling av överskotts- och oönskade ytor. Genom att anlita oss i den processen får företaget inte bara hjälp att leta efter nya hyresgäster till de ytor som man vill avveckla vi företräder dessutom företag i förhandlingen med hyresvärden.

Workplace Strategies

Vi hjälper verksamheter att identifiera och hitta den lokallösning som passar bäst för just er

Project Management
Projektledning

Våra projektledare hjälper dig med flytt eller optimering av befintligt kontor

Portfolio Services
Lokalportföljer

Skapa en samlad och komplett vy över informationen i din lokalportfölj

Kontakta oss

CBRE_AndersHansen_1326_300ppi
Anders Hansén
Head of Occupier
+46 701-424239

Läs om det senaste i fastighetsbranschen på Sveriges Fastighetsblogg

Läs våra artiklar om hållbarhet på Sveriges Fastighetsblogg