redirect pin user minus plus fax mobile-phone office-phone data envelope globe outlook retail close line-arrow-down solid-triangle-down facebook globe2 google hamburger line-arrow-left solid-triangle-left linkedin wechat play-btn line-arrow-right arrow-right solid-triangle-right search twitter line-arrow-up solid-triangle-up calendar globe-americas globe-apac globe-emea external-link music picture paper pictures play gallery download rss-feed vcard account-loading collection external-link2 internal-link share-link icon-close2

Workplace | Arbetsplatsrådgivning

Vi i teamet på CBRE tycker att kontorslokaler ska vara attraktiva för de anställda, öka deras engagemang och effektivitet – och därmed också skapa goda resultat för företaget. Vårt team hjälper verksamheter med att identifiera och hitta den lokallösning som är bäst för just er.
Arbetsplatsen är en dynamisk och flexibel tillgång som kan driva – eller hindra – människor och affärsresultat. Vi tror att arbetsplatsen är en motor för idéer och innovation; en möjliggörare för arbete och utveckling; samtidigt som det är en upplevelse för anställda och kunder att samlas på. Det är även en viktig symbol utåt för vad företaget tror och står för.

Oavsett storlek på verksamhet kan våra rådgivare hjälpa till att stärka arbetsmiljön, välmående och produktiviteten på arbetsplatsen. Vi använder en kombination av observationer, intervjuer, enkäter, digitala verktyg och dataanalyser för att mäta beläggning och analysera områdesbehov. Därefter designar och implementerar vi skräddarsydda kontorslösningar som ger bästa möjliga effekt inom fastighetens lokaler.

Vi ger också vägledning om faktorer som påverkar människors hälsa och välbefinnande i den fysiska arbetsmiljön, såsom kontors- och inredningsdesign, arbetsplatsdesign och medarbetarnas engagemang. Syftet är att bidra till en fysisk arbetsmiljö som är anpassad så att både medarbetare och företaget kan nå sina mål.

Skräddarsydd strategi för arbetsplatsen
I varje flyttprojekt, omorganisation eller upprustning är det viktigt att ta hänsyn till alla som är involverade på vägen mot den optimala arbetsmiljön. Som strategisk rådgivare och inredningsarkitekt kan vi ge ovärderliga råd för att göra processen så bra och smidig som möjligt.

Innovation och nya arbetssätt
Verksamheter utvecklas i allt högre takt och ställer allt högra krav på innovation, produktivitet, stärkt företagskultur, att behålla och attrahera talanger och att utveckla nyckelkompetenser. Oavsett vad företaget har som prioritet är arbetsplatsen och arbetsplatsstrategin viktiga verktyg för att nå företagets mål.
Innan vi ger råd om layout och arbetsmiljö förstår vi företagets visioner och ambitioner, utmaningar i dagens kontorslokaler och konsekvenser av dessa utmaningar, nuvarande och framtida organisations-/arbetsstruktur, samt kultur och andra demografiska inslag. För att få bästa överblick över dessa moment arbetar vi på CBRE med tre huvudmoment inom Workplace Strategy: (1) ledningsdrivna förändringsprocesser, (2) medarbetarnas engagemang och (3) faktabaserad information. 

Förändringsledning
Öppet landskap, cellkontor eller delade arbetsplatser? För att en ny arbetsplatsstrategi eller ett nytt arbetsplatskoncept ska lyckas måste det säkerställas att det inte bara implementeras fysiskt, utan också i organisationen. En flyttprocess kan vara lika mycket ett förändringsprojekt som ett möbel-, inrednings- och kvadratmeterprojekt. I en förändringsprocess är kommunikation och brukarmedverkan viktiga framgångsfaktorer. Vi utarbetar därför strukturerade aktivitetsprogram för att stödja, vägleda och engagera medarbetarna i deras nya arbetsdag, som ska kunna påverka eller förändra etablerade arbetssätt, tankesätt och beteenden.

Besparingar och bättre prestanda
En förbättrad arbetsmiljö bidrar till nöjda medarbetare, samtidigt som det minimerar kostnaderna. Vinsterna med att se till den fysiska arbetsmiljön i kombination med ett helhetsgrepp kring ekonomi och ramvillkor är mätbara och tydliga framgångsfaktorer. Dessa inkluderar minskade fastighetskostnader, mer miljövänliga lokaler och enklare att attrahera och behålla duktiga medarbetare. Vi använder dataanalyser för att mäta i vilken utsträckning fastighetens yta och ramvillkor är anpassade till verksamheten.
Vi är en del av ett globalt nätverk av över 200 arbetsplatskonsulter, med huvudkontor i London, Amsterdam, New York, San Francisco och Singapore. CBRE:s arbetsplatskonsulter har hjälpt över 400 organisationer och mer än en halv miljon anställda att få en bättre arbetsdag.

Läs våra artiklar om Workplace Strategies på Sveriges Fastighetsblogg

Läs artiklar skrivna av CBREs medarbetare

Projektledning

Vi erbjuder fullservice leverans av flyttar och optimering av lokaler

Tenant Representation

Vi hjälper hyresgäster vid omförhandling, avyttring & signering av nytt hyresavtal.

Portfolio Services
Lokalportföljer

Skapa en samlad och komplett vy över informationen i din lokalportfölj

Kontakta oss

CBRE_Mikael_Alserud2
Mikael Alserud
Head of Workplace
+47 46 89 48 06
CBRE_Klara_Egerstrom
Klara Egerström
Associate
+46 70 840 58 99
Fatima Liljegren
Associate Director

Vill du veta mer?

Läs mer om våra globala workplace-tjänster

Läs om det senaste i fastighetsbranschen på Sveriges Fastighetsblogg

Läs våra artiklar om hållbarhet på Sveriges Fastighetsblogg