redirect pin user minus plus fax mobile-phone office-phone data envelope globe outlook retail close line-arrow-down solid-triangle-down facebook globe2 google hamburger line-arrow-left solid-triangle-left linkedin wechat play-btn line-arrow-right arrow-right solid-triangle-right search twitter line-arrow-up solid-triangle-up calendar globe-americas globe-apac globe-emea external-link music picture paper pictures play gallery download rss-feed vcard account-loading collection external-link2 internal-link share-link icon-close2

A&T Occupier - Workplace Strategies | Arbetsplatsutformning och nyttjande

Vi i teamet på CBRE tycker att kontorslokaler ska vara attraktiva för de anställda, öka deras engagemang och effektivitet – och därmed också skapa goda resultat för företaget. Vårt team hjälper verksamheter med att identifiera och hitta den lokallösning som är bäst för just er.
Vi inser vikten av att förstå er organisation, mål och behov och att bästa resultat uppnås genom att vi både ser över och arbetar med både ledarskapet, teknikbehovet, företagskulturen och den fysiska arbetsmiljön. Vi jobbar tillsammans med våra kunder med målet att skapa en arbetsmiljö som både attraherar nya medarbetare och behåller de talanger som finns inom företaget, där medarbetarna kan arbeta så effektivt som möjligt. 

Vi använder oss av olika digitala verktyg för att t ex mäta hur ni använder er arbetsmiljö och vad medarbetarna upplever att de behöver för att kunna prestera och må bra på jobbet. Genom workshops och kompletterande intervjuer med nyckelpersoner inom din organisation föreslår vi sedan strategier skräddarsydda för just er verksamhet.

Projekt

Vi erbjuder fullservice leverans av flyttar och optimering av lokaler

Tenant Representation

Vi hjälper hyresgäster vid omförhandling, avyttring & signering av nytt hyresavtal.

Portfolio Services
Lokalportföljer

Skapa en samlad och komplett vy över informationen i din lokalportfölj

Läs våra artiklar om Workplace Strategies på Sveriges Fastighetsblogg

Läs artiklar skrivna av CBREs medarbetare

Kontakta oss

CBRE_EmmaIsraelsson_181009_1805-1
Emma Bark
Associate Director
+46 733-498747
CBRE_KlaraEngstrom
Klara Egerström
Analyst
+46 70 840 58 99