redirect pin user minus plus fax mobile-phone office-phone data envelope globe outlook retail close line-arrow-down solid-triangle-down facebook globe2 google hamburger line-arrow-left solid-triangle-left linkedin wechat play-btn line-arrow-right arrow-right solid-triangle-right search twitter line-arrow-up solid-triangle-up calendar globe-americas globe-apac globe-emea external-link music picture paper pictures play gallery download rss-feed vcard account-loading collection external-link2 internal-link share-link icon-close2

GWS Facilities Management

Optimal kapacitet för dina tillgångar och byggnader.
På CBRE vet vi att byggnader lämnar bestående intryck. 

Det är därför våra omfattande tjänster för fastighetsförvaltning är utformade för att hjälpa dig att optimera dina byggnaders kapacitet, för att skapa en glad, produktiv arbetsstyrka som levererar goda verksamhetsresultat. 

Vi vet att byggnader kan vara ett företags näst högsta driftkostnad, efter människor, men vi förstår också värdet som en fastighet kan utgöra. Våra experter på fastighetsförvaltning ser till att dina byggnader och tillgångar underhålls för att hålla högsta standard, minska risker, öka säkerheten och sänka kostnader genom en effektiv, ändamålsenlig process. Men detta är inte allt, vi hjälper även till att skapa en miljö att vara stolt över, som lockar rätt personal till ditt företag och imponerar på kunder när de kommer på besök. 

Vårt mål är att hjälpa människor och portföljer att prestera på topp, oavsett storlek eller var de bedriver sin verksamhet. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för enstaka byggnader, klassiska landmärken och regionala eller globala fastighetsportföljer.


Egenhändigt utförda tjänster


Ökad kvalitet, lägre kostnader och riskreducering garanteras eftersom vi inte lägger ut tekniska tjänster på entreprenad utan utför dem själva. Vi utför egenhändigt tekniska tjänster på fler platser än någon annan leverantör. 

På CBRE är säkerhet ett grundläggande värde i vårt tjänsteutförande och i vår organisation – inte bara i statistiken – och vi investerar kontinuerligt i vår säkerhetskultur så att både vår och din personal kan åtnjuta en säker arbetsmiljö.


Din verksamhet, din lösning


Vi är stolta att vi förvaltar känsliga arbetsplatser såsom labb, datorhallar och börser, så att din verksamhet inte förlorar värdefull tid på grund av oförutsedda servicefel. 

Men våra specialisttjänster är inte reserverade endast för dessa miljöer. Vi skräddarsyr alla våra tjänster efter geografi, arbetsplatstyp och önskat resultat.

Att dina anställda blir mer effektiva när de arbetar i en högkvalitativ miljö är inte allt. Genom att se till att byggnaden fungerar smidigt frigör vi även tid så att du kan fokusera på det du gör bäst. 

Integrerade tekniska byggnadstjänster inkluderar:

 • Mekaniska- och ingenjörstjänster
 • Tjänster för fabriksunderhåll
 • IKT-tjänster

Stöd och tjänster för besittningstagare innefattar:


 • Receptionstjänster
 • Städtjänster
 • Cateringtjänster
 • Säkerhetstjänster
 • Förvaltning av postavdelning/dokument
 • Vaktmästartjänster
 • Trädgårdsmästartjänster
 • Förvaltning av mötesrum

Specialiserade tjänster innefattar:


 • Avancerade hälso- och sjukvårdstjänster
 • Datacenterlösningar
 • Laboratorietjänster
 • Hälso- och friskvårdstjänster
 • Meteorologi 

Kontakta oss

Sebastian Beronius
Sebastian Beronius
Divisional Lead Sweden, Finland & the Baltics
+46 (0)70 410 32 68
Stefan Carlsson
Stefan Carlsson
Business Unit Lead Sweden
+46 (0)70 388 32 84