redirect pin user minus plus fax mobile-phone office-phone data envelope globe outlook retail close line-arrow-down solid-triangle-down facebook globe2 google hamburger line-arrow-left solid-triangle-left linkedin wechat play-btn line-arrow-right arrow-right solid-triangle-right search twitter line-arrow-up solid-triangle-up calendar globe-americas globe-apac globe-emea external-link music picture paper pictures play gallery download rss-feed vcard account-loading collection external-link2 internal-link share-link icon-close2

GWS Facilities Management

Global Workplce Solutions - Vi levererar industriledande fastighetsförvaltning, projektledning, transaktions- och portföljtjänster samt konsulttjänster som Global Workplce Solutions- Vi levererar industriledande fastighetsförvaltning, projektledning, transaktions- och portföljtjänster samt konsulttjänster som skapar effektiva arbetsplatser för alla fastighetstyper.effektiva arbetsplatser för alla fastighetstyper.
CBRE GWS är världens största leverantör av integrerade lösningar inom fastighetsförvaltning och fastighetstjänster. Vi hjälper globala och lokala företag att optimera sin fastighetsportfölj, fokusera på kärnverksamheten och skapa säkra och effektiva arbetsplatser för sina anställda.

Som kund till CBRE drar du nytta av våra fastighetslösningar som minskar kostnader och risker, bättre hanterar ditt utrymme och förbättrar produktiviteten. Detta gäller oavsett om det gäller era kontor, butiker, laboratorium, datacenter eller tillverkningsanläggningar.

Vårt uppdrag är att omdefiniera "arbetsplatsen", eftersom vi tror att varje arbetsplats kan bli en konkurrensfördel.


Den perfekta lösningen i varje steg 


Vi stöder våra kunder under hela fastighetslivscykeln: - från behovsanalys, - identifiering av arbetsplats till planering och förvärv, - design och konstruktion, -fastighetsunderhåll och faci-lities management, - vidareutveckling och så småningom även avveckling.

Våra integrerade och marknadsledande arbetsplatstjänster har visat sig vara avgörande för många av våra kunder, som inkluderar stora globala finansiella institutioner, läkemedelsbo-lag, teknikbolag, tillverknings- och olje- och gasbolag och inkluderar fastighetsbestånd med enskilda byggnader, till stora nationella och internationella fastighetsportföljer.

Inget annat företag kan matcha djupet och bredden av vår erfarenhet över alla typer av ar-betsmiljöer.


Valuta för pengarna 


Vårt mål är att underhålla och förvalta fastigheter och leverera tjänster till medarbetare till så låg kostnad och så energieffektivt som möjligt. Det gör vi genom globalt utvecklad och lokalt anpassad best praxis. Vår serviceleverans ligger alltid i framkant när det gäller att genomföra förbättringar eller utveckla innovativa koncept.

Alla våra medarbetare är experter på vad de gör och vi erbjuder specialistkunskap inom alla typer av anläggningar, t.ex - kritiska miljöer, - datacenter, - produktionsanläggningar och kontor. Dessutom är vi en del av en global organisation med ett unikt nätverk av erfarenheter som gör att vi kan erbjuda lokala lösningar baserade på global best praxis.

Världsledande på nya lösningar och teknologi


Vi är världsledande när det gäller lösningar för att stötta utvecklingen av våra kunders fastigheter och arbetsplatser. Vi sätter stort fokus på att utveckla och testa nya idéer som ska optimera och definiera framtidens arbetsplats och de mest effektiva sätten att underhålla fastigheter. Med flera testcenter runt om i världen testar vi kontinuerligt nya lösningar och möjligheter.

Vi har investerat i branschens bästa teknik för att erbjuda en digital plattform som är flexibel och aktuell. Det ger oss möjlighet att bidra med strategisk input och perspektiv på investeringar och effektivt hantera budgetar som säkerställer kontroll och öppenhet.

Genom vår breda erfarenhet och kompetens publicerar vi löpande artiklar och studier som fokuserar på arbetsplatsers utformning, medarbetares behov och önskemål på arbetsplatser. För mer information hänvisar vi till Research & Rapporter eller att ta kontakt med oss direkt för vidare diskussion.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om våra outsourcingmodeller som anpassas beroende på vilket behov du har och vilket resultat du söker.

Kontakta oss

Stefan Carlsson
Stefan Carlsson
CEO/Country Manager
+46 (0)70 388 32 84
CBRE_Johan_Lanner
Johan Lanner
Business Development Manager
+46 730 972 712
Mathias_Grape
Mathias Grape
Business Development Manager
+46 70 721 69 39