Vårt tillvägagångssätt innebär att förvaltningen av byggnaden anpassas till företagen som nyttjar den. Vårt mål är att uppfylla dina mål. Vi arbetar för att förutse dina behov och hantera problem långt innan de uppstår. Det är möjligt tack vare vår gedigna erfarenhet och kunskap inom Asset Services.

Världsledande inom upphandling, logistik och redovisning 

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom asset services som stöd under hela din fastighets livscykel: Från fastighetsförvaltning till hantering av hyresadministration, anläggningar, hyresgäster upphandling och bokföring. CBRE erbjuder specialisttjänster för varje tillgångstyp inom alla sektorer, inklusive industri och logistik, detaljhandel, kontor och välkända "Premier Properties".

Vårt EMEA team, bestående av fler än 2 000 experter på tjänster inom asset services, hanterar totalt cirka 25 000 hyresgäster och intäkter om cirka 5 miljarder euro. Vi tillhandahåller för närvarande tjänster inom asset services till mer än 250 köpcentrum i Europa, Mellanöstern och Afrika - totalt över 6,7 miljoner kvadratmeter.

Med ett stort engagemang inom CBRE har vi under de senaste tre åren sett en imponerande tillväxt på vårt Premier Properties-program, på flera marknader, regioner och verksamheter. Vi ger även råd till blandportföljer och är specialister på att hantera utvecklingsområden och objekt som kombinerar kontor, detaljhandel och bostäder.

Datadriven fastighetsinsikt

Vi arbetar strukturerat med att övervaka trender som påverkar marknaden. Vi delar våra insikter med dig när det är relevant och för att agera. Vi samlar också in data från flera källor på global nivå, vilket ger ledande kommersiella och organisatoriska insikter.

Genom att kombinera och jämföra nyckeltal över hela vår förvaltningsportfölj erbjuder vi hyresvärdar en bättre förståelse för styrkor och svagheter i deras tillgångar. Detta ligger sedan till grund för mer utförliga investeringsplaner som hjälper dig att uppnå största möjliga avkastning på investeringen.