Advisory & Transaction Services | Fastighetsägare & Investerare

Optimera dina långsiktiga hyresinkomster genom en fastighetsstrategi som svarar på marknadsutvecklingen

Building Consultancy

Utveckling och föräldring av fastigheter och projektidéer

Investor Leasing

Vi erbjuder våra kunder en anpassad marknads- och uthyrningsstrategi och arbetar kontinuerligt för att nå ett resultat i linje med kundernas må

Investment Properties

CBRE är den ledande rådgivaren för försäljningar och förvärv av investeringsfastigheter över EMEA-regionen

Mid Cap

Vår Mid Cap-avdelning erbjuder transaktionsrådgivning vid fastighetstransaktioner upp till 150 mkr

Property Management

Vår förvaltningsstrategi innebär att byggnaden anpassas till de företag som nyttjar den

Valuation and Advisory

Värdering av kommersiella fastigheter
Värdering av kommersiella fastigheter