Vi kan detaljhandel


Det förändrade köpbeteendet hos dagens konsumenter innebär stora utmaningar för handlarna. Dessa förändringar gör avtryck på marknaden. Vi på CBRE analyserar relevanta trender och rapporterar om dess konsekvenser till både handlare och investerare.

Betrodd rådgivare 


Våra Retail-experter delar med sig av kunskap och erfarenhet kring leasing, försäljning eller strukturell uppgradering av butikslokaler. Vi hjälper både fastighetsägare såväl som stora detaljhandelskedjor att förstå och navigera den aktuella hyresmarknaden inom retail.

Vi ger våra kunder en tydlig konkurrensfördel tack vare vår kunskap och långa erfarenhet inom detaljhandel samt vår utbredda närvaro, både lokalt och globalt.