Advisory & Transaction Services | Hyresgäster

Vi hjälper dig att hitta det perfekta kontoret för ditt företag

Project Management

Tenant & Occupier Services - Tjänster för hyresgäst och nyttjare

Portfolio Services
Lokalportföljer

Skapa en samlad och komplett vy över informationen i din lokalportfölj

Occupier Transaction Management

Säkerställ framgångsrika förvärv, avyttringar, hyresförnyelser och kommersiella hyresgranskningar

Workplace Strategies & Project Management

Facilities Management

Optimal kapacitet för dina tillgångar och byggnader