Din affärspartner i strategisk fastighetsrådgivning


Våra tjänster täcker varje del av transaktionsprocessen: från att identifiera möjliga risker och möjligheter i ditt hyreskontrakt till att hjälpa dig att hitta ett utrymme som är perfekt för ditt företags arbetsmetoder.

 

Vi hjälper dig att uppnå en kontorsmiljö där din organisation kan blomstra och uppnå era mål


Vi tillhandahåller en omfattande översyn av dina långsiktiga fastighetskostnader och hyreskontrakt som tydligt definierar dina rättigheter som hyresgäst. Vi tar även fram en noggrann riskbedömning.

Vi har lång erfarenhet av varje del i fastighetsbranschen vilket gör att vi förstår dina verksamhetsbehov och kan närma oss varje problem från flera vinklar. Vi arbetar med kreativ och strategisk fastighetsrådgivning. 

Project Management

Tenant & Occupier Services - Tjänster för hyresgäst och nyttjare

Workplace Strategies

Vårt team hjälper verksamheter med att identifiera och hitta den lokallösning som är bäst för just er.

Transaction Management

CBRE levererar marknadsledande tjänster för Transaction Management och arbetar med kunders alla fastighetsintressen för att säkerställa framgångsrika förvärv, avyttringar, hyresförnyelser och kommersiella hyresgranskningar.

Portfolio Services

CBREs team som levererar tjänster till kunder med Portfolio Services - lokalportföljer - skapar en samlad och komplett vy över informationen i din lokalportfölj. Vi erbjuder även komplett hantering av hyresavtal, hyresadministration- och redovisning, samt förvaltning av hyrda lokaler och egenägda fastigheter.