Din affärspartner i strategisk fastighetsrådgivning


Våra tjänster täcker varje del av transaktionsprocessen: från att identifiera möjliga risker och möjligheter i ditt hyreskontrakt till att hjälpa dig att hitta ett utrymme som är perfekt för ditt företags arbetsmetoder.

 

Vi hjälper dig att uppnå en kontorsmiljö där din organisation kan blomstra och uppnå era mål


Vi tillhandahåller en omfattande översyn av dina långsiktiga fastighetskostnader och hyreskontrakt som tydligt definierar dina rättigheter som hyresgäst. Vi tar även fram en noggrann riskbedömning.

Vi har lång erfarenhet av varje del i fastighetsbranschen vilket gör att vi förstår dina verksamhetsbehov och kan närma oss varje problem från flera vinklar. Vi arbetar med kreativ och strategisk fastighetsrådgivning. 

Workplace Strategies & Project Management

Arbetsplatsstrategier och Projektledning
Arbetsplatsstrategier och Projektledning

Occupier Transaction Management

Säkerställ framgångsrika förvärv, avyttringar, hyresförnyelser och kommersiella hyresgranskningar

Portfolio Services
Lokalportföljer

Skapa en samlad och komplett vy över informationen i din lokalportfölj