Vi arbetar över hela landet och med alla typer av fastighetskategorier, såsom kontor, handel, industri, logistik och datacenter.

Våra kunder får tillgång till världens största nätverk av fastighetsrådgivare och vår samlade kompetens och erfarenhet. Vi samarbetar med våra kunder för att definiera och förbättra deras fastighetsstrategi och därigenom skapa ytterligare värde från det lokala beståndet.

Vårt globala nätverk, som består av över 400 rådgivningskontor och 500 rådgivare som täcker hela EMEA-regionen, omsätter årligen cirka fyra miljoner kvadratmeter kontorslokaler, samt över fem miljoner kvadratmeter industri- och logistikfastigheter.

Totalt genomför vi cirka 3 600 transaktioner varje år.

Minskade kostnader och riskhantering


Våra experter arbetar med att utarbeta och genomföra en skräddarsydd fastighetsstrategi för din verksamhet, med hänsyn till era finansiella och driftsmässiga risker och möjligheter.

Som marknadsledaren är vår målsättning att överträffa era förväntningar. Vi samarbetar nära er och säkerställer att vi förstår er verksamhet, era behov och förutsättningarna för att leverera den bästa rådgivningen på marknaden. 

Vår globala närvaro och lokala förankring ger oss tillgång till erfarenhet och kunskap som gör det möjligt för oss att föreslå lösningar som på bästa sätt speglar era specifika affärskrav och behov kopplade till marknadsdynamiken.

En effektiviserad tjänst


Vårt transaktionserbjudande bygger på den samlade expertisen hos våra 70 000 medarbetare. För att arbeta effektivt och smidigt med våra kunder utses en kontaktperson hos oss, med syftet att fullt ut förstå och kommunicera era affärskrav, oavsett om affären gäller en enda transaktion lokalt eller spänner över flera marknader.

Vi använder tillförlitlig och marknadsledande forskning, analys och lokalexpertis, så att du kan vara säker på att all rådgivning som ligger till grund för era beslut baseras på en omfattande analys av demografi, arbetskraft, färdigheter, transportförbindelser, marknadstrender och värderingar.