Vi hjälper dig att hitta rätt läge för din verksamhet


Vi analyserar objektivt dina behov, din struktur och företagsstrategi för att skapa en klar bild av vad din verksamhet behöver. Vi identifierar det läge som säkerställer att din verksamhet växer, platsen där dina medarbeta kommer att arbeta och dina kunder kommer på besök.

Vi arbetar mot ett tydligt mål - att förvandla din fastighetsportfölj till en konkurrensfördel för din verksamhet. Vi använder våra djupgående kunskaper om lokala marknader och marknadens främsta analysverktyg för att identifiera bästa möjliga läge utifrån ett kostnads-, kompetens- och verksamhetsperspektiv. 

The Location Advisory team kan hjälpa dig att spara mellan 20 % och 30 % på inhemska omlokaliseringar och mellan 50 % och 70 % på internationella omlokaliseringar.