Oavsett om er lokalförändring innebär en flytt eller att optimera ert befintliga kontor och göra det mer verksamhetspassat kan våra projektledare hjälpa till. 

Vi tar rollen som projektledare och professionell rådgivare i projektet när ni väl, kanske tillsammans med vårt team, har identifierat rätt lokal för er verksamhet. Vi tar ett helhetsansvar och styr, koordinerar och följer upp alla de aktiviteter som behöver genomföras vid en förändring av era lokaler eller vid en flytt. Som projektledare för er lokalförändring är vi kontaktperson mot hyresvärd, leverantörer och övriga eventuella konsulter. Vi representerar er på byggmöten med hyresvärden och hjälper er framåt så ni fattar rätt beslut i rätt tid, samt säkerställer att lokalen anpassas i enlighet med hyresavtalet.

En budget upprättas för anpassningar, inköp och flytt och vi hjälper er med upphandlingsunderlag och projektledning av era inköp av t ex inredning, teknikstöd, säkerhet och fysisk flytt. Vi är med genom hela processen och koordinerar leveranser och installation i samordning med fastighetsägarens byggentreprenad och säkerställer att projektet blir klart i tid och enligt budget.

Vi bokar gärna ett möte och berättar gärna mer om våra tjänster och diskuterar hur er lokalförändring eller flytt kan genomföras på bästa sätt.