En kombination av marknadsledande verktyg och expertkunskap, på både lokal och global nivå, gör att vi kan erbjuda anpassade analyser av din organisations leveranskedja och ge rekommendationer som kan få omvälvande resultat. 

Minska leveranskedjans kostnader


Våra experter i Supply Chain-teamet kommer att granska antal, läge, storlek och betydelse av anläggningarna i er logistik process, så att du kan minska kostnader, säkerställa optimal leveransprecision samt öka effektivitet genom hela din verksamhet.

Genom vår expertis och storlek har vi möjlighet att analysera skillnader i kostnader och servicenivå för logistik- och transportupplägg och förse dig med nätverksoptimering och lösningar för ert logistikflöde som möjliggör dina affärsmål. Vår process för rådgivning inom Supply Chain drivs av bevisade analyser av fastighetsdata som inkluderar arbetskraftskostnader, platsincitament, transport- och lagerkostnader. 

Kapacitet 


CBRE kommer att bedöma din nuvarande verksamhet för att identifiera och säkerställa rätt kapacitet i logistikflödet. Vi kommer också att utföra analyser av logistik processen inom transport, distribution, lager och orderhantering genom att ställa din nuvarande kapacitetsplanering i korrelation mot framtida affärsplaner för att främja din framtida framgång.
 

Tredjepartslogistik


CBRE utvärderar fördelarna av tredjepartslogistik och förvaltning av Supply Chain, jämfört med interna tjänster. Vår verksamhet bygger på att förstå dina strategiska behov. Om det är lämpligt att lägga ut leveranskedjan på entreprenad så kan vi hjälpa till att identifiera en tredjepartsleverantör för dina specifika behov.