Våra tjänster ger kunder möjlighet att bli mer kommersiellt synliga med sina fastighetsportföljer, leverera pålitlig rådgivning och framförallt etablera de samordnade strategier som driver affärsmässigt värde och hantering av risker. 

Vi delar med oss av vårt globala nätverk och central samordning för att framgångsrikt kunna svara på dina utmaningar och behov.

Vad vi erbjuder:

Företagsstrategier:
Etablering och samordning av handlingsplaner, vilket ger innovativa fastighetsägarlösningar.

Konsulttjänster: Plats- och arbetsplatsanalyser, beräkning av fördelarna av en omförhandling, omlokalisering eller en köp- eller hyrestransaktion.

Transaction Management: Förvärv och avyttringar av arrende/äganderätt, hyresförhandlingar och hyresöverlämningar, försäljning och återförhyrning samt kundanpassade lösningar.

Global portföljförvaltning


Vi är experter inom effektivisering av transaktionsprocessen, vilket sparar tid och pengar på allt från engångstransaktioner till den globala förvaltningen av din portfölj och dina hyresförpliktelser. 

Kostnadsbesparingar


Våra fastighetsrådgivare arbetar aktivt med din portföljförvaltning och genom analys identifiera kostnadsbesparingar i din verksamhet, vanligtvis besparingar på omkring 20 % genom optimering av dina transaktioner.