Vi inser vikten av att förstå er organisation, mål och behov och att bästa resultat uppnås genom att vi både ser över och arbetar med både ledarskapet, teknikbehovet, företagskulturen och den fysiska arbetsmiljön. Vi jobbar tillsammans med våra kunder med målet att skapa en arbetsmiljö som både attraherar nya medarbetare och behåller de talanger som finns inom företaget, där medarbetarna kan arbeta så effektivt som möjligt. 

Vi använder oss av olika digitala verktyg för att t ex mäta hur ni använder er arbetsmiljö och vad medarbetarna upplever att de behöver för att kunna prestera och må bra på jobbet. Genom workshops och kompletterande intervjuer med nyckelpersoner inom din organisation föreslår vi sedan strategier skräddarsydda för just er verksamhet.

Läs våra artiklar om Workplace Strategies på Sveriges Fastighetsblogg

Läs artiklar skrivna av CBREs medarbetare