Vi inser vikten av att förstå er organisation, mål och behov och att bästa resultat uppnås genom att vi både ser över och arbetar med både ledarskapet, teknikbehovet, företagskulturen och den fysiska arbetsmiljön. Vi jobbar tillsammans med våra kunder med målet att skapa en arbetsmiljö som både attraherar nya medarbetare och behåller de talanger som finns inom företaget, där medarbetarna kan arbeta så effektivt som möjligt. 

Vi använder oss av olika digitala verktyg för att t ex mäta hur ni använder er arbetsmiljö och vad medarbetarna upplever att de behöver för att kunna prestera och må bra på jobbet. Genom workshops och kompletterande intervjuer med nyckelpersoner inom din organisation föreslår vi sedan strategier skräddarsydda för just er verksamhet.
 

Lokalprojekt eller förändringsprojekt?


Att byta lokaler, förändra nuvarande lokaler och kanske till och med förändra sitt arbetssätt är ofta en stor förändring för medarbetarna och för att en sådan stor förändringsresa ska bli framgångsrik måste både chefer och medarbetare vara med på tåget. Vi guidar er genom er förändringsprocess och genomför aktiviteter för att stötta, vägleda och engagera verksamheten i nya sätt att arbeta, tänka och bete sig. 

Som ledande inom hur välbefinnande på arbetsplatsen ska uppnås forskar vi och ger råd kring aktuella metoder för detta kopplat till kontorsutformning, arbetssätt och de anställdas engagemang så att både personal och arbetsplats når sin fulla potential.

Ökade besparingar och produktivitet 


En för er verksamhet optimal arbetsmiljö ger inte bara nöjdare medarbetare utan även lägre kostnader. Genom att förbättra företagets lokaler skapar vi en miljö som främjar samarbete och innovation vilket i sin tur ökar medarbetarnas engagemang och nöjdhet.

Fördelarna med ett optimalt nyttjande av lokalerna är mätbara värden. Det inkluderar besparingar i lokalkostnader, ett minskat koldioxidavtryck, förmågan att locka till sig och behålla talangfulla medarbetare samt dataanalys som mäter hur väl era kontorslokaler fungerar för din verksamhet.

Läs artiklar om Workplace Strategies på Sveriges Fastighetsblogg.