CBRE är den ledande leverantören av energi- och hållbarhetsexpertis i EMEA-området och stödjer investerare, användare och utvecklare. Vi hjälper våra kunder att förstå äganderättslagstiftningen, reducera operativa kostnader, förbättra energieffektiviteten, förvalta varumärke och rykte, minska risker samt skapa mer produktiva och hälsosamma arbetsmiljöer.

Genom en holistisk syn på hållbarhet inom företag utvecklar vårt team strategier som inte bara minskar koldioxidavtrycket utan också skapar långsiktiga fördelar och värde i din verksamhet. 

Som världens främsta leverantör av kommersiella fastighetstjänster skiljer vi oss från andra energi- och hållbarhetsrådgivare. Vår omfattande kunskap och erfarenhet av byggnads- och fastighetsförvaltning ger oss ett unikt fastighetsfokus som gör det möjligt för oss att snabbt förstå dina exakta behov och tillhandahålla kreativa, praktiska och hållbara fastighetslösningar. 

Globalt sett har vi över 250 energi- och hållbarhetsexperter av vilka fler än 120 är baserade i EMEA-området. Kompetensen i vårt team innefattar auktoriserade energiingenjörer och chefer, hållbarhetsexperter som ackrediterats LEED, BREEAM, ISO och Wellness. De innefattar också kvalificerade mätnings- och verifieringsspecialister samt energi- och vattenupphandlingsexperter.    

Läs mer om Global Workplace Solutions Facility Management-tjänster.