Förvaltning med hög kvalitet. Vi förstår att som investerare eller portföljförvaltare är din prioritet en väl fungerande fastighet. Fastighetsförvaltning kräver kunskap om marknaden och om kunders, hyresgästers och besökares behov och krav. Det kräver också expertis kring byggnadernas teknologi och struktur. Baserat på vår erfarenhet och kunskap sammanställer vi en tydlig finansiell plan baserad på hyresinkomster samt drift- & underhållskostnader. Vi arbetar med de bästa systemen och har de mest kompetenta fastighetsexperterna, vilket garanterar optimal rådgivning och service.

Nöjda hyresgäster. En stabil hyresinkomst är avgörande i fastighetsförvaltning och det bästa sättet att skydda din inkomst är att skapa nöjda hyresgäster. Vi vidtar alla säkerhetsåtgärder som krävs för att undvika tekniska problem och om de ändå uppstår så svarar vi snabbt och effektivt på förfrågningar, för att ge bästa möjliga hjälp och uppfylla våra avtal. Vår ambition är att tillhandahålla förstklassig service och underhåll. Från våra egna undersökningar vet vi vad hyresgäster tycker är viktigt och prioriterat för dem. Vi mäter hyresgästernas nöjdhet kontinuerligt och hittills är vi stolta över gensvaret vi får.

Att bygga en attraktiv investering.
Det viktigaste är vinsten på dina investeringar, i kombination med din investeringsplan. Vi har betydande kunskaper om den internationella förvaltnings- och investeringsmarknaden och håller oss själva uppdaterade om trender bland slutanvändarna. Vårt mål är att förvandla din fastighet till en värdefull investering.

Driven av innovation. Innovation stödjer och utvecklar effektiv projektledning, och därför använder vi system som Yardi Voyager för ekonomisk förvaltning, DMI för marknadsföring och beteendeanalyser av kunder och OSS som e-handel till köpcentra.