Occupier Transactions

CBREs team inom Occupier Transactions arbetar på uppdrag med att hyra in och omförhandla kommersiella hyresavtal samt förvärva och avyttra kommersiella verksamhetslokaler åt nyttjare.

Portfolio Services

CBREs team som levererar tjänster till kunder med Portfolio Services - lokalportföljer - skapar en samlad och komplett vy över informationen i din lokalportfölj. Vi erbjuder även komplett hantering av hyresavtal, hyresadministration- och redovisning, samt förvaltning av hyrda lokaler och egenägda fastigheter.

Project Management – Projektledning

Tenant & Occupier Services - Tjänster för hyresgäst och nyttjare

Transaction Management

CBRE levererar marknadsledande tjänster för Transaction Management och arbetar med kunders alla fastighetsintressen för att säkerställa framgångsrika förvärv, avyttringar, hyresförnyelser och kommersiella hyresgranskningar.

Workplace Strategies - Arbetsplatsutformning och nyttjande

Vi i teamet på CBRE tycker att kontorslokaler ska vara attraktiva för de anställda, öka deras engagemang och effektivitet – och därmed också skapa goda resultat för företaget. Vårt team hjälper verksamheter med att identifiera och hitta den lokallösning som är bäst för just er.