Advisory & Transaction Services | Hyresgäster

Vi hjälper dig att hitta det perfekta kontoret för ditt företag

Facilities Management

Optimal kapacitet för dina tillgångar och byggnader

Occupier Transactions

CBREs team inom Occupier Transactions arbetar på uppdrag med att hyra in och omförhandla kommersiella hyresavtal samt förvärva och avyttra kommersiella verksamhetslokaler åt nyttjare

Portfolio and Location Advisory

Vi hjälper dig att få din verksamhet att växa

Project Management

Tenant & Occupier Services - Tjänster för hyresgäst och nyttjare

Portfolio Services

CBREs team som levererar tjänster till kunder med Portfolio Services - lokalportföljer - skapar en samlad och komplett vy över informationen i din lokalportfölj

Supply Chain

CBREs team för Supply Chain tillhandahåller strategiska lösningar på komplexa affärsproblem som bidrar till verkliga affärsfördelar

Transaction Management

CBRE levererar marknadsledande tjänster för Transaction Management och arbetar med kunders alla fastighetsintressen för att säkerställa framgångsrika förvärv, avyttringar, hyresförnyelser och kommersiella hyresgranskningar

Workplace Strategies

Vi i teamet på CBRE tycker att kontorslokaler ska vara attraktiva för de anställda, öka deras engagemang och effektivitet – och därmed också skapa goda resultat för företaget
Vi i teamet på CBRE tycker att kontorslokaler ska vara attraktiva för de anställda, öka deras engagemang och effektivitet – och därmed också skapa goda resultat för företaget