Globala arbetsplatslösningar (Global Workplace Solutions, GWS) är en avdelning inom CBRE som stöttar innehavare i alla storlekar genom fastighetsförvaltning, projektledning, rådgivning och transaktionstjänster. 

Som kund får du tillgång till fastighetslösningar som reducerar kostnader och risker, förbättrar förvaltningen av dina lokaler och höjer produktiviteten. Oavsett om det gäller kontor, detaljhandel, laboratorium, datacenter, tillverkningsmiljöer eller en virtuell plats så bidrar en välskött arbetsplats till goda verksamhetsresultat, ökar kvaliteten och stärker varumärket samt dina anställdas engagemang. 

Global Workplace Solutions vill omdefiniera begreppet ”arbetsplats” eftersom vi tror att varje arbetsplats kan bli en konkurrensfördel. 

Facilities Management

Energy and Sustainability

Data centers