Fastighets- och portföljförvaltning

Lokalförvaltning

Optimera arbetsplatsens resultat och se till att du når framgång med överlägsna tjänster inom lokalförvaltning och underhåll.

Property-management-hero-972x1296

Om

Med hjälp av integrerad förvaltning kan vi leverera vi lokalförvaltningslösningar som kopplar samman och höjer alla aspekter av din verksamhet. En heltäckande verksamhetsmodell förenar människor, tillgångar, data, teknik, budgetar, kontrakt och vår globala leverantörskedja för att åstadkomma prestationer och produktivitet som är bäst i klassen. Våra lösningar stöder tydliga kundkrav, bland annat när det gäller multinationella storföretag, lokala småmarknadsföretag, lokalstöd på begäran, datacenter, kritisk verksamhet med mera.

51 000+ lokalförvaltningsmedlemmar över hela världen (70 % tekniska)
400 miljoner m2 förvaltas globalt för hyresgästkunder
128 länder
15+ miljoner arbetsordrar om året avser CBRE-teknik

Vår modell

Vi är världens ledande integrerade lokalförvaltare. Vår globala verksamhetsmodell är hårt styrd av tjänster, utrustad med teknik och kan dra nytta av branschens bästa leverantörspartners. Vi utför själva fler tekniska underhållsarbeten i fler länder än någon av våra konkurrenter, vilket är av stort värde för våra kunder. Våra underhållsteam utför sina arbetsordrar till 29 % lägre totalkostnad per arbetsorder än branschens leverantörer, vilket konsekvent ger högre kundnöjdhet och bättre reaktionstider. Genom att vi erbjuder en enda ansvarig kontaktperson, strömlinjeformad drift och samordnade partnerinköp sänker vi kostnaderna, förbättrar drifttiden och skapar bättre arbetsplatsupplevelser åt våra kunder.

Lokalt

För enskilda byggnader, komplexa och kritiska tillgångar. Vi tillhandahåller tekniskt ledda lokalförvaltningslösningar som levereras och förvaltas lokalt, antingen byggnad för byggnad eller anbud för anbud.

Datacentertjänster

För datacenter och liknande kritisk verksamhet. Vi levererar 99,999 % drifttid genom vårt eget program för riskhantering i kritiska miljöer (CERM™) som fokuserar på att minska riskerna som förknippas med den mänskliga faktorn. Läs mer.

Användarupplevelse

För kontorsmiljöer och campus med fokus på talang, varumärke och produktivitet. Host från CBRE levererar en fantastisk arbetsplatsupplevelse och är direkt integrerad i en prisbelönt mobilapp. Läs mer.

För fastighetsportföljer med stor spridning

CBRE hjälper stora, geografiskt utspridda hyresgäster som kräver lokallösningar efter skiftande behov. Kunden får en enhetlig plattform för hantering av arbetsordrar och tillgångar, djuplodande dataanalys och tillgång till ett nätverk med verifierade leverantörer. 

Integrerade labblösningar

För högteknologiska laboratorier, forsknings- och utvecklingslokaler och läkemedelsanläggningar. För kunder inom life science-industrin minskar CBRE ineffektivitet i labbet och maximerar utnyttjandet av laboratorietillgångar genom en rad instrument-, underhålls- och tillgångshanteringstjänster samt oöverträffad dataintegrering och strategiska allianser med tillverkare av originalutrustning.

Materialhantering och utrustningsunderhåll

För kritisk sorterings- och materialhantering som stödjer logistik- och distributionsverksamheter. För att möta branschens växande utbud av kritisk sorteringsutrustning erbjuder CBRE en samlad lösning för tjänster som omfattar underhåll av mekanisk och elektrisk utrustning samt frekvensomriktare med variabelt varvtal, styrning av programmerbar logik, transportband, plåtarbete, kretsdiagnostik med mera.


Relaterade tjänster