Förädla affärsresultat

Affärsanalys

Skapa möjligheter för ditt företag med lösningar som nyttjar potentialen i fastighetsdata.

business-anayltics-hero-972x1296_new_b

Om

Data och insikter är kärnan i vår verksamhet och vår förmåga att skapa kundresultat. Vi använder ett tillvägagångssätt centrerat på dataverifiering, automatisering och integration för att lösa de mest komplexa "big data"-dilemman som fastighetsägare står inför. Vårt team är utformat för att tolka data så att strategiska beslut blir välgrundade. Vi gör allt från att samla information genom olika system till att säkerställa datakvalitét.

Våra betydande investeringar i människor och teknik har gjort det möjligt för oss att samla oöverträffad data, säkerställa noggrannhet och leverera praktiska insikter för att hjälpa kommersiella fastighetsägare att utnyttja möjligheter.

Datadrivet tillvägagångssätt

 1. En rådgivande, kundcentrerad strategi för teknik och analyslösningar

  Vi samarbetar nära med dig för att skapa lösningar som använder data från flera källor (din och/eller vår) för att skapa affärs- och operativa insikter som möjliggör att du når strategiska resultat.
 2. Samarbete ger en skalbar och framtidssäker lösning

  Vi arbetar för att förstå dina mål och prioriteringar samt nödvändiga data, rapportering och spektrum av tekniker som krävs för att möta dig där du är idag och påskynda din resa. Vi samarbetar med dig för att utveckla teknik och analytiska färdplaner som vägledning.
 3. Ett oöverträffat datalager

  Vår egenutvecklade Enterprise Data Platform (EDP) automatiserar dataflödet från olika teknikverktyg och integrerar information från CBRE samt klient- och tredjepartsdatakällor. Vår marknadsledande position ger kunskap från prediktiv analys, artificiell intelligens och maskininlärning som automatiserar arbetsflöden och driver effektivitet.
 4. Datastyrning

  Vår förvaltningsprocess inkluderar kärndiscipliner såsom datakvalitetshantering, informationslivscykelhantering, säkerhet och integritet samt stödjande discipliner som inkluderar dataarkitektur, klassificering, revision och rapportering.

Relaterade tjänster

Nordics Real Estate Blog

De senaste insikterna om den nordiska fastighetsmarknaden