Förädla affärsresultat

Äga vs hyra

Utvärdera om uthyrning eller ägande av fastigheter är rätt för ditt företag. Det är en viktig faktor för företag som vill säkerställa kostnader och värna om eget kapital.

lease-own-hero-972x1296

Hur vi kan leverera

Oavsett om det gäller en enskild lokal eller en del av en större portföljstrategi fungerar vårt kapitalmarknadsteam som ett stöd i ditt beslutsfattande. Vår jämförande analys av ägande och leasing använder en egenutvecklad modell som är anpassad efter dina behov. 

Nyckelfaktorer

Helhetsanpassad utvärdering
Använd vår kunskaper inom uthyrning, kapitalmarknader, skuldfinansiering och strukturerad finansiering för att utvärdera om du ska hyra eller äga en fastighet.

Intern justering
Arbeta direkt med din finansiella planerings- och analysgrupp för att säkerställa att vår analys återspeglar interna redovisningsriktlinjer.

Säkerställd noggrannhet
Vi erbjuder en korrekt, omfattande och granskad finansiell analys från vårt specialiserade expertteam.

Relaterade tjänster

Kontakter