Global Workplace Solutions

GWS Fastighetsförvaltning

Vi levererar industriledande fastighetsförvaltning, projektledning, transaktions- och portföljtjänster samt konsulttjänster som skapar effektiva arbetsplatser för alla fastighetstyper.

GWS Facilities Management
CBRE GWS är världens största leverantör av integrerade lösningar inom fastighetsförvaltning och fastighetstjänster. Vi hjälper globala och lokala företag att optimera sin fastighetsportfölj, fokusera på kärnverksamheten och skapa säkra och effektiva arbetsplatser för sina anställda.

Som kund till CBRE drar du nytta av våra fastighetslösningar som minskar kostnader och risker, hanterar ditt utrymme bättre och förbättrar produktiviteten. Detta gäller oavsett om det gäller era kontor, butiker, laboratorium, datacenter eller tillverkningsanläggningar.
Vårt uppdrag är att omdefiniera "arbetsplatsen", eftersom vi tror att varje arbetsplats kan bli en konkurrensfördel.

Den perfekta lösningen i varje steg

Vi stöder våra kunder under hela fastighetslivscykeln: från behovsanalys, identifiering av arbetsplats till planering och förvärv, design och konstruktion, fastighetsunderhåll och fastighetslösningar, vidareutveckling och så småningom även avveckling.

Våra integrerade och marknadsledande arbetsplatstjänster har visat sig vara avgörande för många av våra kunder, som inkluderar stora globala finansiella institutioner, läkemedelsbolag, teknikbolag, tillverknings- och olje- och gasbolag och inkluderar fastighetsbestånd med enskilda byggnader, till stora nationella och internationella fastighetsportföljer.

Inget annat företag kan matcha djupet och bredden av vår erfarenhet över alla typer av arbetsmiljöer.

Valuta för pengarna

Vårt mål är att underhålla och förvalta fastigheter och leverera tjänster till medarbetare till så låg kostnad och så energieffektivt som möjligt. Det gör vi genom globalt utvecklad och lokalt anpassad best praxis. Vår serviceleverans ligger alltid i framkant när det gäller att genomföra förbättringar eller utveckla innovativa koncept.

Alla våra medarbetare är experter på vad de gör och vi erbjuder specialistkunskap inom alla typer av anläggningar, t.ex. kritiska miljöer, datacenter, produktionsanläggningar och kontor. Dessutom är vi en del av en global organisation med ett unikt nätverk av erfarenheter som gör att vi kan erbjuda lokala lösningar baserade på global best praxis.

Världsledande på nya lösningar och teknologi

Vi är världsledande när det gäller lösningar för att stötta utvecklingen av våra kunders fastigheter och arbetsplatser. Vi sätter stort fokus på att utveckla och testa nya idéer som ska optimera och definiera framtidens arbetsplats och de mest effektiva sätten att underhålla fastigheter. Med flera testcenter runt om i världen testar vi kontinuerligt nya lösningar och möjligheter.

Vi har investerat i branschens bästa teknik för att erbjuda en digital plattform som är flexibel och aktuell. Det ger oss möjlighet att bidra med strategisk input och perspektiv på investeringar och effektivt hantera budgetar som säkerställer kontroll och öppenhet.

Genom vår breda erfarenhet och kompetens publicerar vi löpande artiklar och studier som fokuserar på arbetsplatsers utformning, medarbetares behov och önskemål på arbetsplatser. För mer information hänvisar vi till Research & Rapporter eller att ta kontakt med oss direkt för vidare diskussion.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om våra outsourcingmodeller som anpassas beroende på vilket behov du har och vilket resultat du söker.

Relaterade tjänster

Kontakta oss

  • Johannes Back

    Business Development Manager

    Foto av  Johannes Back

Sveriges Fastighetsblogg

De senaste insikterna om den svenska fastighetsmarknaden