Global Workplace Solutions

GWS Tekniska tjänster

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med teknisk service och support.

bbva hdm 16-01 3317

CBRE – Mobile Tech är ett mobilt tekniskt team som verkar inom fastighetsdrift och skötsel. Vi tillhandahåller tillsyn, skötsel och underhåll. Teknisk service och enklare reparationer. Vi tillhandahåller även teknisk support, och expertis inom fastighetsdrift och skötsel.

Vi arbetar proaktivt med kortsiktiga och långsiktiga underhållsplaner, samt budgetar som ger våra kunder råd om deras fastighetstillgångar ur ett helhetsperspektiv. Vi tar hänsyn till livslängd, underhållskostnader och ersättningskostnader för att kunna rekommendera de bästa lösningarna för våra kunder.

Vårt mobila tekniska uppdrag är att leverera och stödja interna och externa kunder med flexibla och kostnadseffektiva tjänster och lösningar.

CBRE Mobile Tech tillhandahåller beredskap 24/7 för kunder som önskar eller har krav på god tillgänglighet.

CBRE Mobile Tech kan sätta avtal med tredjepartsleverantörer där så krävs genom våra avtal för att på så sätt minimera fakturahanteringen hos våra kunder. Vi redovisar vår leverans i enlighet med våra kontrakt.

Våra tjänster involverar

· Helpdesk support av egen NOC
· FM Underhåll, underhåll och tillsyn
· FM-service och reparationer
· Landskapsarkitektur, trädgårdsskötsel
· Vanligt PPM-arbete
· Kontroller och inspektioner
· SBA Brandskyddsinspektioner enligt lag
· Energikontrollister och inspektioner
· Stödmyndighetens inspektioner
· Support dygnet runt och utropstjänst
· Platsinspektioner
· Små projekt
· Innovationer
· Säkerhetsobservationer
· Incident / Farorapportering
· Rapportering och övervakning
· Teknisk support

Vår arbetsprocess

Avtal - Ett avtal där vi har tar hand om hela omfattningen av arbetet, såsom SLAer, KPIer, rapporteringsstruktur, PPM-plan och avtalskostnaden. Detta gör vi för att alla parter ska få en fullständig förståelse för omfattningen och vad kunden kan förvänta sig för service.

RACI Matrix - Gränsdragningslista är en förutsättning för en god leverans. Om det saknas kan vi skapa en gränsdragningslista som ger en tydlig och överskådlig bild av ägarskapet och vad som är inom ramen för uppdraget. På så sätt får vi en tydlighet i leveransen.

Uppdragsbeskrivning - Från det slutliga avtalet skapar vi en tydlig uppdragsbeskrivning så att båda parter ser vad som förväntas av leveransen. 

PPM Planering - Från det slutliga avtalet och uppdragsbeskrivningen skapas en årlig underhållsplan (PPM Plan) för att säkerställa att leveranser sker rätt i tid enligt processen.

Checklista, underhållsprotokoll, rundor och avläsningar - CBRE har standardlistor för varje uppgift. CBRE Mobile Tech team startar från standardchecklistor och skräddarsyr dom för det specifika uppdraget. På så sätt så täcker vi in hela uppdraget. 

Rapportering - I det slutliga avtalet definierar vi rapporteringsnivån. 

Välkommen att kontakta oss för mer info!

 1. Tjänster för investerare

  Vårt team använder CBRE:s globala fastighetsexpertis för att tillhandahålla många olika tjänster till investerare. Från utveckling av hållbarhetsstrategier till förbättringar av fastigheters prestanda, förbättring av rykte genom rapportering och certifieringar samt en minskning av risker kring lagstiftning och inkurans. 

  Eftersom fastigheter är vår kärnverksamhet så har CBRE:s experter en unik position som ger dem möjlighet att erbjuda ett långsiktigt fastighetsfokus. Våra team hjälper inte bara investerare att hitta och behålla användare utan säkerställer också att regler efterlevs, risker minskas och genom tillgång till den senaste forskningen och de senaste analyserna kan kostnadsbesparingar uppnås för gas, vatten och el.
 2. Tjänster för hyresgäster

  Vi har utvecklat en plan för användare för att optimera tillgång, efterfrågan och användning av gas, vatten och el samt övriga resurser. Vi kallar planen för: ”Köp smart, använd smart och ta ansvar.”

  Det innebär att vi stödjer verksamheter i framtagandet av en plan för el- och vattenupphandling, i reducering av kostnader och utsläpp för byggnader och portföljer, och slutligen i säkerställandet av att miljölagstiftning efterlevs samtidigt som tillgångarnas värde ökar. 

  Med detta trefaldiga energi- och hållbarhetsperspektiv har vi lyckats hjälpa över 100 kunder i EMEA-området att hantera en miljard euro i el- och vattenkostnader. Genom vår hjälp har de sparat 23 miljoner euro och minskat koldioxidutsläppen med 70 miljoner kilo, vilket motsvarar plantering av 1,8 miljoner träd.
 3. Våra energi- och hållbarhetstjänster täcker:

  - Hållbarhetsstrategier och rådgivning
  - Förbättrad energianvändning
  - Resursförvaltning
  - Upphandling av gas, vatten och el
  - Miljöbyggnadscertifiering
  - Hälsostrategier och intyg
  - Efterlevnad och riskhantering
  - Koldioxid och ESG-rapportering
  - Intressentengagemang
  - Specialiserad rådgivning för tillverkningsindustrin
  - Expertis för datacenter och kritiska miljöer

Relaterade tjänster

Kontakta oss

 • Jonny Broberg

  Head of Technical Maintenance

  Foto av Jonny Broberg

Sveriges Fastighetsblogg

De senaste insikterna om den svenska fastighetsmarknaden