Hållbarhet

adobestock_376304566

Ett långsiktigt värdeskapande

Tack vare vår omfattande erfarenhet av tjänster för hyresgäster, fastighetsägare och investerare erbjuder vi rådgivning och lösningar som är hållbara och kommersiellt anpassade för fastighetsbranschen. För oss innebär hållbarhet ett långsiktigt värdeskapande, oavsett din plats i fastighetsbranschen. Vi hjälper dig att bygga ett starkare varumärke, attrahera hyresgäster, öka välbefinnandet och produktiviteten för dina medarbetare samt öka värdet på dina fastigheter.

Våra tjänster för hyresgäster:
• Rådgivning för hållbarhet vid transaktionsprocesser och lokalstrategier.
• Utveckling och anpassning av lokaler för att säkerställa att era medarbetare
  får en kontorsmiljö som är anpassad för hälsa, välbefinnande och produktivitet.
• Utveckling av strategier, policys och handlingsplaner.

Våra tjänster för fastighetsägare och investerare:
• Förstudier och utredningar inom hållbarhet.
• Certifieringssystem, rapportering och redovisning.
• System för datainsamling och analyser.

Vi erbjuder även tjänster inom:
• Hållbarhetstrategier och rådgivning.
• Rapportering och redovisning enligt GRI och GRESB.
• BREEAM, WELL och Fitwell.
• Datahantering och ISO 14001 & 9001.
• Policys och rutiner i förvaltning.
• Förstudier och utredningar.

Kontakta oss